Litet och flexibelt är framtiden

En mycket känd ”trendguru” är Li Edelkoort. Hon är känd för att vara insatt i trender och dra slutsatser om hur framtiden kommer att bli. I alla fall på relativt kort sikt. När hon förutspår hur framtidens boende kommer att se ut är det framförallt två ord som väger tungt – Litet och flexibelt. Därmed blir hemmet inte längre en plats där man lägger stora pengar på inredning. Fokus på konsumtion kommer helt enkelt att minska och fokus kommer gå från konsumtion till relation och kommunikation.  Det är helt enkelt livskvalité som väger tungt. Något som inte går att köpa för pengar i samma utsträckning som tidigare.
Med detta som bas tror Edelkoort att framtiden kommer innebära betydligt mindre boendeformer. Att äga en mängd prylar är inte målet utan att göra sig fri från konsumtion och behov. Men hon menar däremot inte att det kommer bli ett asketiskt boende. Troligtvis kommer det vara så att man vill bo litet men att det både ska vara lyxigt och funktionellt. Hög standard – på liten plats. Utifrån det kan designer och inredare ta inspiration från de små boenden som redan finns idag. Exempel är husvagnen, tältet eller kojan. Små och mycket flexibla boenden som möter de behov som finns hos den som bor där.
Samtidigt menar hon att gränsen mellan ute och inne inte blir lika tydlig. De som bor minimalistiskt måste (eller vill) ha närheten till omgivningen. Detta i likhet med hur de som bor i tält eller husvagn alltid utnyttjar ytan runt omkring boendeformen. Det kommer därmed bli inne att både vara ute och inne. Framförallt kommer gränsen mellan dessa två vara mycket otydlig. Delvis finns detta redan i inredningstrender. Detta genom att betong och trä lyfts in för att klassiska ”utesaker” att vara inne.

 

Mindre ytor – Men större plats för varandra. Om hon får rätt…
Källa: Skanska.se

Vilken kompost passar dig?

Många av de som har större tomter väljer att ha en kompost på gården. Det blir ett enkelt sätt att ta tillvara på det trädgårdsavfall som blir från trädgården med löv, ogräs och liknande. Komposterna kan delas i tre kategorier – beroende på vad som ska komposteras och om detta ska ske året runt eller inte.

Kompostgaller

Den enklaste komposten är den som enbart består av ett grönt (vanligtvis grönt) kompostgaller. I princip kan denna kompost byggas upp av brädor eller annat som ramar in komposten men kompostgaller är både billigt att köpa in och enkelt att hantera. I denna kompost placeras sedan trädgårdsavfall för att bilda jord till kommande år.

Kallkompost

I en kallkompost får även matavfall placeras. Detta blir därmed ett sätt att ta tillvara på hushållets matrester på ett miljövänligt sätt. Men då ställs även högre krav på själva konstruktionen av komposten. I detta fall är det mycket noga med att den är möjlig att hålla stängd. Detta eftersom skadedjur annars som råttor lätt lockas till att leta efter mat i komposten. Eftersom det kravet finns är det enklast att köpa en kompostbehållare som är för detta ändamål.

Varmkompost

En varmkompost är en kompost som får användas till matrester och som är så pass isolerad att den kan användas året runt. I och med att de har en varmare konstruktion blir de även dyrare. De billigaste varmkomposterna ligger på ca 2000kr men sedan finns det upp till 10.000kr. Mycket beror det på hur de är konstruerade. Exempelvis finns det varmkomposter som det går att snurra på. Därmed blandas mylla och avfall bättre och förmultningsprocessen går mycket fortare. Här krävs det däremot mer insats av den som har komposten än om matresterna bara läggs överst på komposthögen i en klassisk kompostbehållare.

Bolån – för att kunna köpa bostad

Bolån är den typ av lån du ska ta, om du planerar att köpa ett hus eller en lägenhet. Ett bolån innebär att du lånar pengar och lämnar något i säkerhet, i detta fall din bostad. Ett bolån brukar oftast ha en låg ränta. Ett bolån kan även tas på en redan befintlig bostad, för att köpa exempelvis en bil.

 
Om du planerar att ta ett bolån, inför köp av en ny bostad, så är det viktigt att du har en god ekonomi och en fast anställning. Gör gärna en kalkyl och en budget över dina inkomster och utgifter. Innan du kan börja titta efter ett hus eller en lägenhet, så är det bra att begära ett så kallat lånelöfte från banken. Det innebär att du med säkerhet vet vad du kan lägga på en bostad och inte, samt att du slipper ryckas med och lägga mer på en budgivning än vad du hade tänkt.

Får man låna hela summan till bostaden?

Svaret på ovanstående fråga är nej. Ett bolån idag ligger på upp till 85 % av värdet på bostaden du köper. Tidigare fanns topplån och bottenlån, men bankerna har tagit bort topplånet, vilket innebär att utöver egen insats, som ofta ligger på 10 % så måste du kunna finansiera resten på något sätt. En del har sparat pengar för detta, medan andra väljer att använda sig av blancolån för att nå upp till hela köpesumman.

Se till att jämföra bank

Du kan begära lånelöfte från flera banker innan du börjar se dig om efter en bostad att köpa. Detta för att du när du väl bestämt dig för ett hus, kan förhandla dig till det bästa lånet, med den bästa räntan och de bästa villkoren.  Se till att få ett lånelöfte hos cirka fem banker som du sedan kan förhandla med och jämföra mot varandra.

 
Efter att du valt vilken bank att låna hos, så måste du även bestämma dig för om du ska ha rörlig ränta eller en fast ränta. Vad just du ska välja, beror helt på, då båda alternativen har både för och nackdelar. Ytterligare information via ekonomikompassen.se