Miljövänlig sträckfilm

Miljövänlig sträckfilm

Likt många andra produkter på dagens marknad går utvecklingen av den sträckfilm vi använder för att säkra pallar och andra produkter ständigt framåt. Förutom icke-genomskinlig och färgad sträckfilm har även allt tunnare men samtidigt starkare film börjat tas fram. Som så mycket annat i samhället läggs också ett allt större fokus på miljö och hållbarhet. Därför är det inte särskilt förvånande att allt fler producenter nu har börjat lansera miljövänlig sträckfilm.

Det är alltid viktigt för tillverkarna att fortsätta utvecklingen mot mer miljövänlig sträckfilm för pallar m.m. Vid framställningen av dagens filmer används petroleum, och även om produkterna kan återvinnas, ligger för närvarande ett stort fokus på att minska den mängd petroleum som används vid framställningen av sträckfilm. Det är därför många tillverkare anstränger sig för att ta fram en tunnare och styvare sträckfilm som samtidigt är starkare. Framställningen av denna film kräver inte lika mycket petroleum och det minskade avfallet gör att denna film anses vara ett bra miljövänligt alternativ till den traditionella sträckfilmen.

Tunnare och starkare sträckfilm

Även om målet är att ta fram en starkare och mer miljövänlig film, är även prestandan viktig. Såväl tillverkare som distributörer och återförsäljare efterfrågar en sträckfilm med vilken de på ett säkert sätt kan säkra sina produkter på pallar och minskar svinnet.

Eftersom denna nya typ av sträckfilm är styvare och tunnare än tidigare, drabbas inte de arbetare som kommer i kontakt med sträckfilmen när de lindar in varor av skador och utmattning i lika hög utsträckning som tidigare. En tunnare film kräver nämligen inte lika mycket kraft för att man ska kunna sträcka filmen ordentligt runt pallen och de produkter som står på denna.

De farhågor som många potentiella användare har är att den tunnare filmen inte skulle kunna hantera lika tunga laster som tjockare sträckfilm kan. Detta har dock visat sig vara felaktigt då den nya filmen trots sin ringa tjocklek är lika hållbar som tjockare film. Många experter tror därför att denna typ av sträckfilm kommer att få ett allt större utrymme på marknaden framöver. Den fungerar lika bra att linda in enskilda produkter såsom möbler med som att linda in laster bestående av flera olika produkter.

Packband av olika material

Packband av olika material

Det finns främst tre olika typer av packband som används inom industrin: stålband, plastband av polyester och plastband av polypropylen. Alla tre har sina styrkor och användningsområden. Här får du information om vilka packband som passar bäst för olika syften.

Stålband

Packband av stål är de starkaste packbanden av de alla. Det är rekommenderat att du använder stålband när godset ställer höga krav på packbandens hållbarhet, och då det är viktigt att draghållfastheten är hög. Samma sak gäller om den produkt som ska bandas är het eller vass. Även om packband av stål ofta föredras inom vissa branscher, har de börjat minska i popularitet. Anledningen till detta är främst att packband av stål kan vara farliga att hantera på grund av de vassa kanterna, samt att de är svåra att återvinna.

Plastband av polypropylen

Plastband av polypropylen är de packband som används flitigast och det är även det billigaste alternativet av alla packband. Polypropylen är ett material som har en låg vikt och är lätt att återanvända, samtidigt som plastband av detta material är enkla att applicera. Dessa packband finns tillgängliga i två olika kvaliteter, där den ena är till för handverktyg och den andra för bandmaskiner. Plastband för bandmaskiner kan även användas av medarbetare som använder sig av handverktyg, men plastband för handverktyg bör inte användas i bandmaskiner. Denna typ av packband används i alla automatiska bandmaskiner.

Plastband av polyester

Polyester, även kallat PET, sträcks inte ut på samma sätt som plastband av polypropylen och behåller sin hållfasthet över tid. Den förstnämnda egenskapen är produktens främsta nackdel. Eftersom denna typ av packband är de starkaste av alla plastband, används packband av polyester ofta för bandning av tyngre laster som kan sätta sig under transport eller förvaring. Det är också ett konkurrenskraftigt alternativ vad gäller pris och prestanda, vilket har gjort att många företag som tidigare använt sig av packband av stål har gått över till att använda packband av polyester. Dessa finns tillgängliga i två olika kvaliteter: en för handverktyg och en för bandmaskiner. Plastband av polyester är också enklare att återvinna än vissa andra typer av packband.

Undvik saltade fakturor för tjänster

Spelar ingen roll om det handlar om kontorsstädning, snickeri eller VVS – ingen vill nog betala överpris över huvud taget. Vanligast är det kanske att man råkar ut för dessa om man beställer tjänster till hemmet, och inte till företaget så som kontorsstädning, även om risken finns även där.

Risken är troligtvis större om man bor i en storstad som till exempel Stockholm. I Stockholm (och viss mån även Malmö och Göteborg) finns ett större utbud där oseriösa aktörer lättare kan försvinna i mängden. I ett mindre samhälle har man ofta koll på de firmor som finns och verkar i området.

Undvik saltade fakturor för tjänster

Skriv alltid ner

Att skriva ner det man kommit överens om är kanske den enskilt viktigaste åtgärden man kan ta för att undvika att bli lurad. Anlitar du till exempel en firma för kontorsstädning, bör det stå klart och tydligt vad som ingår, vad som inte ingår och hur länge och hur mycket personalen som ska städa. Skriv även ner allt annat du kommer på.

Det här gäller såklart inte bara om du anlitar en firma för kontorsstädning. Oavsett vilken tjänst det gäller, bör ni alltid fästa era överenskommelser på papper. Visserligen har muntliga överenskommelser också betydelse – men de är mycket svårare att bevisa. I en tvist handlar det ofta om ord mot ord om överenskommelsen endast varit muntlig.

Att fästa överenskommelsen på papper bör ligga i både dig och firmans intresse. Om firman inte vill göra detta, kan det vara ett tecken på att det är något som de inte berättar för dig. Som sagt är risken för att råka ut för dessa typer av missförstånd troligen högre i storstäder, så som Stockholm, då fler oseriösa aktörer sannolikt huserar där. Det är dock inte bara i Stockholm, Malmö och Göteborg detta kan hända, så man bör alltid vara på sin vakt.

Maxpris

Kom överens om ett maxpris som inte får överstigas. Precis som andra överenskommelser bör även detta fästas på papper. Menar hantverkaren att det behövs några tilläggsarbeten, bör du be om att få även det skriftligt.

Gör efterforskningar

Kolla upp aktören ordentligt innan du bestämmer dig för att anlita någon. Be om referenser och leta upp information om dem på nätet. Kolla även miljömärkningar och försäkringar. Miljömärkningar och försäkringar kan vara mer eller mindre viktigt beroende på vilken tjänst du anlitar firman för. Handlar det till exempel om flytthjälp, är försäkringen särskilt viktig om dina ägodelar är dyra. Handlar det om kontorsstädning kanske det är lite mindre viktigt – men fortfarande något som bör kollas upp.

Effektivare via flyttfirma

Effektivare via flyttfirma

När man står i full färd med att byta boende är det en hel del bestyr som ska avklaras. Förutom planering av timing med att slippa till exempel behöva betala mer än nödvändigt i dubbla hyror, är det ofta en lång period av förberedelser för att packa rätt, som man står inför. Att packa rätt är inte det lättaste, och ofta kan man behöva sortera ut en hel del saker som man kanske inte har någon användning för längre, innan man ens börjar själva packandet.

Som tur är finns det hjälp att få! Bor man nära Stockholm finns det gott om flyttfirmor i eller omkring Stockholm, som kan hjälpa till med det som oftast upplevs vara det svåraste och det som tar mest energi, nämligen själva fysiska flytten. Vissa flyttfirmor nära Stockholm kan, förutom hjälpa till med själva flytten det vill säga transporten av bohaget från plats A till B samt att bära in allt, också hjälpa till med viss uppackning och/eller packning! Dylika tjänster är rena drömmen för en stressad storstadsbo, och även för äldre generationer som ämnar flytta och kanske inte vill fresta på kroppen med den fysiska ansträngning som det innebär att packa ner och upp.

Tungt uppdrag

Det finns en hel del olika flyttfirmor i eller omkring Stockholm att vända sig till, och det kan vara svårt att veta vilken man bör välja. Ett bra tips är då att fundera på vad man främst har behov av och vill ha hjälp med. Vissa kanske främst behöver hjälp med just packning och uppackning, men väljer att sköta det andra med själva transporten på egen hand. Andra kanske först och främst är ute efter några som kan hjälpa till med körningen och att bära in allt till det nya stället.

Oavsett vad man främst är ute efter för slags hjälp, är det bra att så tidigt som möjligt höra sig för med de flyttfirmor man funderar på att anlita, och höra efter vad de kan erbjuda för slags tjänster, och hur långt i förväg de behöver bli kontaktade när man sedan har bestämt sig. Vissa flyttfirmor i eller omkring Stockholm behöver bli kontaktade med ganska lång tidsmarginal för att kunna säkerställa att personalresurserna kan finnas på plats för att kunna leverera rätt typ av hjälp.

En annan sak som kan vara bra att tänka på är huruvida man vill ha hjälp med flyttstäd eller inte. Många upplever flyttstädningen som det mest betungande av alla göromål i samband med flytt, och därför kan det vara skönt att veta om vilka flyttfirmor som tillhandahåller den typen av tjänster, så att man hittar rätt!

Arboristjobbet

Arborister arbetar med att vårda träd. Arborister är en trädvårdsspecialist som arbetar överallt där det finns träd, så man finner dem i alla miljöer. Deras arbete går ut på att säkerställa att träd hålls både säkra och problemfria, men deras arbeta handlar även om det estetiska och att göra vad de kan för att alla träd ska leva så länge som möjligt.

Att vårda och beskära träd på ett korrekt sätt är naturligtvis inte det lättaste, så det krävs att man som arborist vet vad man sysslar med! Om man gör en sökning på nätet efter bilder på arborist så hittar man mängder av spännande bilder som gör att yrket känns väldigt lockande.

Det finns både mer och mindre ”spännande” uppdrag som arborist. De som är lite mer actionfyllda är såklart den typen av arbete som kräver att man klättrar upp i ett gammalt högt träd och tar ner det, men det är inte ett jobb som endast handlar om att hänga i stora träd.

Skogshantering

Arborister tar även hand om träd från marken, så det handlar alltså inte endast om det spänningsfyllda momentet. Plantering, förvaltning, inventering och rådgivning är ytterligare uppgifter och arbetsområden en arborist har, så de har med andra ord många strängar på sin lyra.

För att kunna arbeta som arborist så krävs det att man går en utbildning inom detta område. I utbildningen ingår sådana saker som certifieringar i trädklättring, sektionsfällning och beskärning. Arborister är ofta knutna till trädgårdsmästare, men de kan även vara egenföretagare eller anställda inom staten. Det finns med andra ord flera olika vägar att vandra om man väljer detta spännande yrke!

Vad gäller vilka träd som ska tas bort på trädgårdar och för privatpersoner så handlar det ofta om den typen av träd som exempelvis skymmer solen. När det är kommuner och staten som tar hjälp av en arborist så handlar det istället om att det är sjuka och döda grenar. Detta kallas för kronrensning. När det kommer till den typen av träd som växer på ett sådant sätt så att de växer över byggnader, järnvägar och vanliga vägar så är det också ett jobb för arboristen.

Flytta bohag i Linköping

Tid för bohagsflytt brukar för många innebära en intensiv period som inkluderar såväl packning som rensning, inköp, hantering och bokning av tjänster. När man väl kommit tillrätta på nya stället kan man börja ta tag i allt eftersatt. Genom att boka en flyttfirma i Linköping eller vilken annan stad man kan tänkas befinna sig i, minimerar snabbt den tid som behöver läggas. Har man en kort sträcka att flytta är det inte på något vis en indikation på att flytten kommer att gå snabbt nog för att själv hantera denna. Tvärtom innebär en bohagsflytt i både Linköping och övriga världen alltid att man skall gå igenom tillhörigheter, nostalgiska föremål och dessutom packa allting korrekt.

Flytt-Anders är en av de äldre flyttfirmorna som erbjuder bohagsflytt i Linköping och genom åren har de genomfört uppdrag både i staden och internationellt. Fördelen med att anlita en flyttfirma för helhetsuppdrag är att du då mer eller mindre kan lämna bostaden. De kommer hem, packar allting, ser till att lådorna får rätt vikt, samt städar och flyttar saker. Allt för att du som beställare skall kunna ägna dig åt sådant du tycker om! En bohagsflytt kan vara riktigt trevlig!

Bra försäkring

När man anlitar en utförare av bohagsflytt i Linköpingsområdet finns dessutom ytterligare en fördel. Det handlar om att allt lösöre också har försäkrats per automatik. En hemförsäkring räcker en viss bit på vägen men om man anlitar proffs har även dessa en försäkring för att hantera eventuella skador. Det går aldrig att garantera flytt utan skador. Dock kan man med dagens upplägg ha möjlighet att ersätta alla eventuella brister utan att belasta verksamheten.

När du gått igenom utbudet kan du be om skriftligt på vilka försäkringar som finns tillgängliga. Det är alltid bra att ta reda på samtliga fakta och kanske dessutom förvissa sig om att man inte har några tillhörigheter som inte skall med. När sakerna väl hamnar i lådor är det för sent för att börja söka efter föremål att ta upp igen. Skulle det vara så att ni har en hel del saker som ni inte kommer ha plats med? Vissa av de flyttfirmor i Linköping som står att välja bland, har också en verksamhet inom magasinering. Hur ett magasin kan se ut varierar stort och man kan få allt ifrån bemannade förvaringsutrymmen till uppställningsplatser. Devisen du får vad du betalar för, gäller för det mesta även vid hantering av dina saker.

Penslar för fasad och detaljer

Att skaffa en pensel för fasadmålning kan variera stort i både kvalitet och pris. Detsamma gäller för de som används vid målning av fönster och snickeriarbeten. Bäst resultat kommer du att få om du skaffar en bra pensel av bra kvalitet. En pensel av god kvalitet kommer endast att släppa lite strån och kommer att behålla sin färg och spänst under en längre tid. Den kommer antagligen också att vara lite dyrare och det är därför viktigt att du vårdar den så att den håller länge. När det gäller fasadmålning i Stockholm är det penslar av större modell som gäller. En investering i bra penslar kommer dock att göra arbetet roligare och smidigare.

Oavsett vilken pensel du skaffar dig, bör du börja med att skölja penseln i vatten och eventuellt lite diskmedel. När du sedan skvätter ur penseln innan du börjar måla så kommer de lösa stråna att försvinna istället för att sätta sig på den målade ytan. Du kan också stryka penseln över ett grovt sandpapper ett par gånger för att få bort lösa strån.

Oljeburen färg

Vilken pensel du ska skaffa dig beror på vad du ska använda den till. För exempelvis oljeburen färg så passar en pensel av naturborst bäst. Om du ska pausa under målningen så bör du ställa penseln i ett glas med vatten. Vattnet gör att penseln inte exponeras för syre, och penseln undviker då att torka ut. När du ska börja måla igen så är det bara att skvätta ur penseln för att få bort överflödigt vatten och fortsätta. Efter målningen är det dags att rengöra din pensel. Detta gör du med lacknafta eller penseltvätt för att få bort färgen och fortsätter därefter att tvätta den med grönsåpa eller diskmedel och vatten. Detta kommer du att behöva göra upprepade gånger för att penseln ska bli ren. Penseln bör sedan hänga luftigt efter tvätten så att den torkar ordenligt. Observera att du aldrig ska hälla ut lösningsmedel i vasken!

Vattenburen färg

Om du istället använder vattenburen färg, bör du använda pensel av syntetborst. När du pausar under målningen lägger du penseln, indränkt med färg, i en plastpåse som du sedan försluter. Penseln kommer då att omges av vattenånga som hindrar den från att torka. Efter målningen är det bara att skölja av den med vanligt vatten och sedan rengöra den med grönsåpa eller diskmedel och vatten tills färgen är borta. Om du sedan vill så kan du doppa penseln i grönsåpa, fixa till formen och låta den torka. När du sedan ska använda den igen så sköljer du penseln i ljummet vatten och sedan är det bara att sätta igång att måla igen! Detta kan du också göra med de oljebaserade färgerna.

Måla om i hemmet

Genom att använda en burk färg kan du förändra ett rum så att det får ett helt nytt utseeende! Att förändra en hall så att den känns välkomnande, eller att å det slitna köksbordet eller den fula stolen att bli som nya igen, kan både vara enkelt, snabbt och billigt! Att måla ett rum innebär flera fördelar.

En målad vägg kan vara enkel att hålla ren och skulle skadan vara framme så går det lätt att åtgärda med lite ny färg och eventuellt lite spackel. Det går även att måla på de flesta ytor. Du kan välja färgkulör helt utifrån dig själv och din smak. Färger och nyanser finns i många olika utföranden och därför kan du få den färg som du vill ha utan att behöva mönsterpassa eller få skarvar här och där.

Målare i Stockholm

Vill du ta in hjälp från hantverkare med stor erfarenhet av allt ifrån målning till underarbete, spackling och tapetsering? Det finns flera målare i Stockholm som fackmannamässigt och snabbt förskönar din tillvaro! Även om du väljer att själv inte genomföra arbetet, kan det vara intressant att sätta sig in i de olika delarna. Här finner du en hel del intressant information.

Olika färger upplevs på olika sätt

Människans färgsinne är också sammanlänkat med välbefinnande och sinnesstämning. För visst har vi väl alla hört att blått är lugnande och att gult är en glad färg? Forskning har påvisat att det inte bara är själva kulören utan även nyansen som har en inverkan på oss människor, både psykiskt och fysiskt. Att förändra ett rum med färg innebär att du med kulören, mängden färg och nyansen, kan göra ett rum till vilken miljö du vill och skapa den sinnesstämning du vill ska råda i rummet.

Färg väcker olika typer av känslor och associationer, och kan försköna rummet om de används rätt. Om det finns flera färger i samma rum så kan detta uppfattas som stimulerande. Men om färgerna blir alltför många så kan det bli stressande istället eftersom färgerna påverkar varandra. Hur man uppfattar färgen beror också på ljuset och det är därför viktigt att man väljer färg efter den belysning som ska vara i rummet. Det finns mängder med tips om hur du förändrar ett rum med färg, som exempelvis att ljusa färger ökar volymen i ett rum. Ett mörkt golv gör att blicken istället fokuserar på möblerna och ränder på tvären breddar ett rum. Våga prova!

Snöröjning Stockholm – Glöm inte bort ansvaret

Eftersom Stockholm är ett så pass stort område så finns det många vägar, gång- och cykelbanor med mera som måste snöröjas. Det finns en prioriteringsordning där fokus ligger på att se till att exempelvis utryckningsfordon och kollektivtrafik kan komma fram på vägarna, och därmed plogas dessa först. Om det blir stora mängder av snö så finns det en risk att snöröjningen försenas på mindre gator. I Stockholm finns det även en ambition att på ett tidigt stadie ploga några olika pendlingsstråk för cyklister som går utmed högtrafikerade bilvägar. Även i innerstaden så plogas det framförallt på cykelbanor längs bussgator och huvudvägnätet. När snöröjningen sker så uppstår det vallar som senare röjs bort enligt en prioriteringsordning, där sjukhus, övergångsställen samt busshållplatser kommer först.

Snöröjning som privatperson

Om vallarna som uppkommer vid snöröjning återfinns utanför ditt hus så behöver man själv skotta bort denna. Om man av hälsoskäl eller liknande inte får eller kan skotta bort snön som uppkommit, så kan detta avhjälpas med en kontakt med en biståndshandläggare inom stadsdelsförvaltningen. Detta regleras dock olika stadsdelarna emellan. Som privatperson kan man ringa “Istappstelefonen” om man ser istappar eller snö som man upplever som farliga då de riskerar att rasa ner från taket. Om man åker bil så kan man också hjälpa snöröjarna genom att respektera de parkeringsregler som finns speciellt över vinterhalvåret, då dessa avser att framkomligheten för snöröjarna underlättas.

Anlita en snöröjare

Har man ingen möjlighet, ork, tid eller lust att skotta bort vallar, ingångar till hus, tak eller andra viktiga passager, kan man även som privatperson anlita företag att utföra dessa tjänster. Särskilt tak kan vara svår eller till och med farliga att skotta på egen hand, då de kan vara lutande, isiga och hala. För privatpersoner är det liksom för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och andra som är i behov av snöröjning, viktigt att granska de avtal som skrivs med leverantörer av snöröjningstjänster, så man vet vad som ingår i tjänsten och att jobbet utförs på ett säkert och professionellt sätt. I Stockholm finns det en rad olika företag att anlita och använda sig av, vissa mer seriösa än andra. Fördelaktigt anlitar man ett företag som har mångårig erfarenhet av att sköta fastigheter, EMJ Service kan snöröjning och hjälper dig med som som stora arbeten.

Var förberedd när skadan är framme

Alla som ännu inte har installerat en vattenfelsbrytare i sitt hus borde tänka om. Att installera en vattenfelsbrytare i ert hus är inga konstigheter men ändå så finns det många svenska hem där det inte finns någon vattenfelsbrytare. Om ni bestämmer er för att installera en vattenfelsbrytare så kommer ni skydda er själva mot framtida vatten- och fuktskador. Detta är en otrolig investering för ert hus och det kommer inte verken att ta er mycket tid eller kosta er särskilt mycket pengar.

Vattenskada

Om ni däremot inte installerar en vattenfelsbrytare och får en vattenskada i ert hus så kommer det inte bli en billig historia. Även om ni har en bra försäkring så kommer ni ofta ändå att få betala en ansenlig summa för att sanera ert hus. Vattenskador har blivit ett väldigt stort problem i Sverige och varje år så är det fler än 100 000 vattenskador där de flesta problem beror på skador på vattenledningssystem. På vår hemsida så kan ni läsa mer om hur en vattenfelsbrytare faktiskt fungerar, men det mest effektiva som denna maskin gör är att stänga av allt ingående vatten när ni bestämmer det men även att varna er eller stänga av vattnet när den känner av en läcka.

Om ni inte installerar en vattenfelsbrytare i ert hem och skulle råka ut för en vattenskada så kan det inte bara bli dyrt utan verkligen skada ert hem. En vattenskada kan leda både till en fuktskada, mögel, allergiproblem och göra så att flera rum i ert hus måste stängas av för reparation. Ingen vill lägga en massa pengar på denna reparation som lika lätt kunde ha förhindrats med hjälp av en vattenfelsbrytare så vad har ni egentligen att förlora på att installera en vattenfelsbrytare så snart som möjligt? Ni kommer definitivit att känna er säkrare när ni åker iväg på en längre semester eller bara för att ni vet att en vattenfelsbrytare faktiskt håller koll på era vattenledningar.

Men det är inte bara en vattenfelsbrytare som kan förhindra en potentiell vattenskada. Självklart så finns det praktiska saker som ni kan göra för att förhindra att ert hus ska bli ett av många som drabbas av en vattenskada varje år. Ni kan till exempel se till att er diskmaskin och er kyl och frys placeras på ett vattentätt underlag. På så vis så blir det inga fuktskador om någon av dessa maskiner skulle gå i sönder om ni inte är hemma eller om det helt enkelt skulle börja läcka vatten när diskmaskinen är igång. Ni kan också hålla koll på att era rör installationer fortfarande är täta med hjälp av en vattenmätare. När ni använder den så kan ni se om mätarens visare rör på sig även om alla anslutningar och kranar är stängda och detta kan vara ett tecken på läckage.

Om ni vill förhindra att ni ska komma hem till ett vattenskadat hus så kan ni också se till så att er huvudkran till ert vattensystem är väldigt lättåtkomlig och att alla familjemedlemmar faktiskt vet var den är och hur den fungerar om någonting skulle hända. Något att tänka på att även ha är ett vattentätt avtal med en fastighetsskötare som har jour dygnet runt. EMJ Service är en erkänt kunnig fastighetsskötare som man kan lita på 24/7 när och om något går på tok.