Reparationer och underhåll

Reparationer och underhåll av hus eller lägenhet är enligt Skatteverket att återställa bostad i nyskick och att behålla bostadens egenskaper, alltså renovera huset eller lägenheten. För att man ska få göra avdrag krävs det exempelvis när man byter golv att det ska vara av ”samma eller likvärdigt” material för att man ska få göra avdrag. Byter du istället till bättre material får du endast göra avdrag för en del av utgiften. Vid exempelvis renovering av kök gäller principen att man renoverar utan att öka antalet skåp och bänkar. Detta är bara några av reglerna som det är bra att ha koll på så att man vet vad som gäller. Det är ju tråkigt om man tar någonting för givet som senare visar sig vara fel och som leder till högre kostnad än man räknat med.

Renovera själv

Många privatpersoner ”mekar” glatt på egen hand vilket inte helt sällan resulterar i små katastrofer som måste göras om och göras rätt av professionella hantverkare vid ett senare tillfälle. Stoltheten kan få sig en törn, men det är ofta mycket bättre att låta stoltheten ta ett steg tillbaka och istället be proffs att fixa saker och ting.

Mycket kan man fixa själv och mycket är nästintill omöjligt att få hjälp med då det inte finns proffs som kan göra allt. Man kan se en skillnad mellan de yngre generationerna och de äldre generationerna i Sverige där de äldre är mer vana vid att det finns reparatörer/vaktmästare etcetera som kan komma och fixa med saker och ting medan de yngre i högre utsträckning brukar fixa det på egen hand. Detta har att göra med att förr så fanns det betydligt fler som hade anställning och det fanns fler kategorier av yrken där man var specialiserad på ett helt annat sätt än idag. Vad gäller just detta så kan man nog faktiskt säga att det var bättre förr!