Därför är pooltak en bra investering

Oavsett om du haft en pool i många år eller om du just har byggt en är det en bra idé att komplettera med ett pooltak. Vissa tycker att det förstör känslan, att det är fult och tar upp mycket fokus och kanske inte minst att det känns dyrt. Detta till trots finns ännu fler fördelar med just ett pooltak – som du kan läsa om här.

Ett pooltak håller poolen ren

En av fördelarna med att investera i ett pooltak är att det kommer skydda vattnet från yttre påfrestningar. En pool i utomhusmiljö kommer naturligtvis utsättas för smuts, något man slipper om det finns ett tak över. Den manuella rengöringen blir enklare och poolen kommer inte behöva rengöras lika ofta. Det faktum att vattnet skyddas från smuts på ett effektivt sätt innebär också att det inte behöver behandlas med lika mycket medel för att hålla sig rent och fräscht.

 • Mindre tid för rengöring behövs
 • Mindre kemikalier behöver tillsättas

Längre badsäsong

En annan bra sak med ett pooltak är att det hjälper till att reglera värmen i vattnet. Man kan likna det vid ett växthus – temperaturen under taket blir hög vilket såklart skyndar på uppvärmningsprocessen. Taket hjälper också till att behålla den befintliga värmen till skillnad från om poolen hade stått helt öppen – då blir vattnet kallt ganska snabbt.

Man kan därmed bada från vår till höst utan att behöva frysa i vattnet och dessutom har man en behaglig badtemp även under dagar med sämre väder – både i blåst, regn och lägre utomhustemperaturer.

Ökar säkerheten kring poolen

En öppen pool kan vara riktigt farligt, speciellt för den som har barn. Olyckan kan snabbt vara framme – det räcker att ett barn ska stäcka sig efter något som guppar på ytan och råkar falla i. Det är en onödig risk som försvinner direkt om ett pooltak skyddar poolen.

Dyr men bra investering

Pooltak finns i många modeller, storlekar och prisklasser. Generellt är dom ganska dyra oavsett modell och man får räkna med ganska många tusenlappar. Det faktum att man förlänger säsongen, ger poolen ett bra skydd samt att det ökar säkerheten avsevärt är dock väl värt sitt pris.
Ska du ändå köpa ett tak till poolen så se till att satsa på kvalitet, även om det innebär ett par tusenlappar extra – det kommer löna sig i längden.

Solcellstak eller solpaneler?

Solceller blir mer vanligt bland privatpersoner och tidigare har solpaneler varit det främsta alternativet. Idag, i takt med att utvecklingen går framåt, finns även integrerade solcellstak att välja på. Men vad är skillnaden? Vilka fördelar finns och vad är smartast att välja?

Solenergi – vad är det?

För att reda ut skillnader kring solcellstak och solpaneler är det först och främst bra att veta vad solenergi är. Oavsett solcellstak- eller paneler så är syftet att med hjälp av solens energi producera sin egen el. Enkelt förklarat så sker detta genom den elektiska spänning som uppstår när solens strålar träffar solcellerna – likström uppstår och omvandlas genom en växelriktare till växelström. Elen kan användas för privat bruk i hemmet och överskottet kan säljas till ett elbolag.

Mer om solpaneler

Solpaneler har varit vanliga under ett par års tid och tycks fortsätta växa i antal. Panelerna finns i olika storlekar och monteras på taket, alternativt på fasaden, i form av en påbyggnad. Dom fyller sin funktion väl men många tycker att det kan försämra huset rent utseendemässigt. Panelerna är inte direkt diskreta oavsett var dom placeras vilket såklart kan vara en nackdel.

Mer om solcellstak

Ett solcellstak är lite mer avancerat, då själva solcellspanelerna är integrerade med takpannorna. Dom ser i princip ut som vanliga takpannor vilket ger ett mer diskret resultat – det ser mer eller mindre ut som ett helt vanligt tak. För att installera ett solcellstak krävs dock en omfattande omläggning av hela taket. Till skillnad från solpanelerna, som kan monteras direkt på ett befintligt tak, förutsatt att det är i gott skick. 

Ett solcellstak blir så ledes också dyrare eftersom ett mer omfattande arbete krävs.

Fördelar med solceller

Oavsett om man har ett integrerat solcellstak eller om man istället valt att montera paneler finns flera bra saker. Solenergi är till exempel klimatsmart, tillsammans med en rad andra fördelar:

 • Mer eller mindre underhållsfritt
 • Överbliven el kan säljas
 • Ökar värdet på huset
 • Roligt att producera sin egen el

Vad ska man välja?

Hur vida man väljer solcellstak eller solpaneler är en smaksak. Det förstnämnda ger ett snyggare resultat men är också mer omfattande och betydligt dyrare. Det faktum att solcellstaket ser ut som vilket tak som helst kanske dock gör att det är detta man kommer kunna se mer av i framtiden.

Frågor och Svar kring kontrollplan

Vad innebär en kontrollplan?

Det är ett dokument som visar vilka kontroller som krävs inför och vid byggnationer. Det finns lagar och regler som måste följas för att säkerheten ska vara hög. Dessa regler varierar beroende på vad som ska byggas. Den svarar därmed på vad som ska kontrolleras, vem som ska göra det samt vem som är ansvarig.

Hur fyller jag i kontrollplanen?

Det är viktigt att en kontrollplan fylls i på ett korrekt sätt samt med rätt information. Det finns mallar att hämta hem från kommunen som kan användas. Om det känns svårt att tolka all information finns även digitala lösningar online att använda. Via en rad olika frågor, samt support, skapas den plan som krävs för det specifika byggnationsprojektet.

När behövs kontrollplan?

När byggnationer sker som kräver bygglov eller bygganmälan ska det finnas en kontrollplan. Det kan exempelvis vara ombyggnation av en villa, installation av eldstad eller att ett attefallshus ska ställas på gården.

När i processen bör kontrollplanen skapas?

När mindre byggprojekt ska genomföras är det smidigt att bifoga planen redan när ansökan om bygglov/bygganmälan sker. Därmed får kommunen all information på en gång och processen går smidigare fram till ett beslut. Det går även att skicka in anmälan/ansökan i förväg. När kommunen anser att kontrollplan behövs kommer de att efterfråga detta. I detta fall är det bra att redan ha den klar så att processen inte dras ut över tid på grund av dålig planering.

Kan kommunen neka byggnation?

Ja, när anmälan/ansökan kommer in till kommunen går handläggare igenom dessa. En bedömning sker då utifrån de handlingar som skickats in. Det kan bero på flera saker vilket ibland kan rättas till varpå processen kan gå vidare. Exempel är:

 • Någon kontrollplan har inte visats upp – en komplettering behöver ske
 • Energianvändning som beräknats innebär för höga värden
 • Bärförmåga och stabilitet stämmer inte överens med kraven
 • Brandsäkerheten har inte tagit till beaktning i tillräckligt stor utsträckning
 • Hantering av olika slags rivningsmaterial genomförs inte på ett korrekt sätt.

Vad händer om kontrollplanen är fel?

Om kommunen anser att din kontrollplan är felaktigt eller inte komplett kommer de begära in kompletteringar. Det finns två nackdelar med detta. För det första dras processen ut på tiden vilket innebär att byggnationen inte kan påbörjas. För det andra kan ytterligare kostnader uppkomma om kommunen anser att processen tar mer tid av dem än beräknat. Se https://kontrollplandirekt.se/ för information om kontrollplaner och byggfrågor.

Etablerad elektriker i Stockholm

Det finns ett oändligt antal av olika yrken man kan ha. Att jobba som kassörska, ta hand om patienter som sjuksköterska eller göra pappersarbete på ett kontor är alla exempel på det. Det finns med andra ord många olika yrkesmöjligheter. Trots det finns det några yrken som är mer dominerande än andra. Några exempel på dessa är sjuksköterskor, taxichaufförer, bönder och hantverkare som vi behöver för att hålla igång samhället vi lever i. Vi behöver alltid någon som tar hand om oss på sjukhuset, som skjutsar oss när taxi är vårt enda transportmedel, som odlar vår mat och som bygger våra hus. Inte att glömma är elektrikern som är ansvarig för att all elektricitet fungerar som det ska.

ENAB El & Nätverksmontage AB

På ENAB El & Nätverksmontage AB utförs diverse elinstallationer. Företagets mål är att kunna erbjuda extremt hög service med god kommunikation mellan kund och elektriker. Detta innefattar både planering inför ett arbete, kommunikation under utförandet och framförallt återkoppling till kund. Detta är ett elföretag med erfarenhet och behörighet inom bland annat nätverk, värmekablar och svagström. Bolaget utför uppdrag som elektriker i Stockholm var de arbetat sedan företaget grundades år 1990.

Elektriker i Stockholm

De tjänster ENAB erbjuder finns öppna att köpa in både av privatpersoner, företag och organisationer. Bolagets främsta arbetsområden är elinstallationer, nätverk, värme och svagström. De har behörighet att byta elcentraler samt besiktiga dessa. När det gäller nätverk installerar de både fiber- och kopparnätverk oavsett om det gäller en nyinstallation eller utbyggnad av befintliga nätverk. Ett område ENAB är särskilt specialiserade inom är takvärme och värmekablar. Takvärme kan rekommenderas till alla typer av byggnader i Stockholm. Det har bra funktion och dränerar smältvatten från snö eller is på taken. Takvärme bidrar även på så vis att det skyddar taken, och dess avvattningssystem från att få frostskador.

Anledningar att välja elektriker

För tillfället är det 15 anställda på ENAB där alla arbetar med att kunna erbjuda god service. Företaget har lång bakgrund i branschen. Det finns ett stort engagemang och fokus på öppen dialog mellan utförare och kund. Av denna anledning lägger de stor vikt vid att de anställda har en social förmåga, och inte endast har den kunskap som krävs för att kunna utföra ett arbete.

Hitta referenser för elektriker i Täby

Oavsett om det är snickare, barnvakter eller elektriker i Täby som ska anlitas är det viktigt att kontrollera företagets rykte och omdöme. Detta för att förvissa sig om att de är seriösa och överlag har nöjda kunder. Till viss del kan denna ”kontroll” ske på samma sätt var man än bor i Sverige. Men det finns även vissa lokala lösningar. Här presenteras hur en sökning och kontroll kan ske när en privatperson vill anlita en elektriker i Täby.

Första steget – Har elektrikern auktorisation?

Det är olagligt att utföra elinstallationer och andra arbeten som elektriker utför utan att ha auktorisation från elsäkerhetsverket. Vill du vara på den säkra sidan bör du alltså kontrollera att den elektriker som anlitas har behörighet. Avsaknad av behörighet hos elektrikern kan ha stora konsekvenser i försäkringsärenden om någonting skulle gå fel. Framförallt äventyras säkerheten om man anlitar en lekman för eldragningar och elinstallationer. Då är det bättre att anlita en professionell elfirma istället.

Gå till ”Kolla elföretaget” på Elsäkerhetsverkets hemsida. Det är en söktjänst som presenterar alla auktoriserade elektriker samt på vilken nivå de har auktorisation. Genom att skriva in ”Täby” i sökrutan presenteras alltså alla elektriker i Täby som har rätt utbildning och auktorisation för uppdraget.

Elektriker Täby

Andra steget – Vad säger kunderna om elföretaget?

Andra steget är att se vad tidigare kunder säger om företaget. Det kan exempelvis ske via Reco.se. Många företag väljer även att automatiskt visa dessa recensioner på sin hemsida vilket skapar en stark trovärdighet. Ett exempel kan tas från en elektriker som har 4,7 av 5 möjliga i betyg och ca 50 verifierade recensioner. Självklart är detta en styrka att kunna uppvisa utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Framförallt gäller det att söka omdömen på sidor vars filter innebär att falska recensioner inte kan läggas upp.

Tredje steget – Vad säger vännerna?

Har någon vän nyss renoverat badrummet eller av annan anledning anlitat en elektriker i Täby? Prata med dem och fråga vilket företag som anlitades och om de kan rekommendera dem. Det är dessa referenser som ofta får väga allra tyngst. En sökning på nätet efter det specifika bolaget kan också vara på sin plats. Det finns gott om bra och kompetenta elektriker. Se till att hitta en av dessa vid behov av eldragning eller installation.

Fjärde steget – Kontrollera Råd & Rön

Sista steget är att kontrollera om företaget finns med på den så kallade Svarta Listan. En lista som sammanställs två gånger per år och som presenterar företag som valt att inte gå efter ARN:s linje efter en tvist med en kund. Det krävs inte mer än ett par minuter för att kontrollera och söka upp omdömen. Men det kan spara timmar av oro och krångel genom att rätt elektriker i Täby anlitas från början.

Hyllkonsoller i snygg design

Nya möbler i all ära men ibland känns det som att man bor i en inredningskatalog. Det kanske visserligen är väldigt stilrent och snyggt men det är inte så personligt. För att bryta av stilen och inredningen kan man enkelt pyssla ihop egna saker att förnya sina rum med, så att man får en mer unik och personlig känsla.

Koppförvaring till köket

Har du ett gäng favoritkoppar som du hellre skulle vilja visa upp än att stänga in i ett skåp? I så fall kan du enkelt pyssla ihop en kopphängare av en fin hylla och några krokar. Det första du behöver göra är såklart att hitta en hylla du kan tänka dig att sätta upp på köksväggen, samt några lämpliga krokar med skruv. Sedan skruvar du helt enkelt fast skruvarna på hyllans undersida och monterar upp den på väggen. Kopparna kan hängas i krokarna och kommer dessutom utgöra en snygg inredningsdetalj.

Sänglampor av hyllkonsoller

Har du två stycken hyllkonsoller liggandes? Om inte så kan du köpa billigt i en inredningsbutik eller byggvaruhandel och sedan kan du enkelt tillverka två sänglampor att hänga på vardera sida sängen. Det enda du behöver göra är egentligen att montera upp dina hyllkonsoller på väggen, köpa en enkel lampsladd och en snygg glödlampa.

När du fått dina hyllkonsoller på plats hänger du över lampsladden, gärna så att den hänger ner en bit, och skruvar i lampan. Detta är både snyggt, stilrent och framförallt väldigt enkelt och ger dig en lampa som inte går att hitta i en affär.

Egen touch på gamla möbler

Har du en byrå eller någon annan gammal möbel som ser sliten och tråkig ut kan du förnya den med färg eller tapet. För att utgå från exemplet med en byrå så går den lika bra att tapetsera om som att måla, bara det att det förstnämnda alternativet är lite mer pillrigt. Att byta färg på möbler gör faktiskt mycket mer än man tror och det är dessutom både billigt och enkelt. Att behålla farmors gamla byrå istället för att köpa en ny är även bra för miljön och att återbruka möbler är mer populärt än någonsin. En gammal möbel med ny färg blir definitivt en unik och personlig inredningsdetalj som ingen annan har. Se hyllkonsoler här.

Tips vid offerter från glasmästare (Stockholm)

Tips vid offerter från glasmästare (Stockholm)

Vill ni byta ett antal fönster i hemmet eller kanske bygga en glasvägg i badrummet? Till stor sannolikhet har ni tänkt att be om offert från ett par glasmästare för att hålla nere kostnaden. Tänk även på detta när du begär offerter från glasmästare i Stockholm.

Alltid flera offerter

Första rådet är att alltid ta in offerter från flera glasmästare. Ett större jobb kommer att kosta relativt mycket och då finns det tusenlappar att tjäna på att jämföra de olika företagen. Tänk på att inte söka företag inom ett för smalt område. Ett klassiskt exempel är annars att kunden enbart söker efter hantverkare i Solna om man bor i denna stadsdel istället för att söka över hela Stockholm. Är det större jobb har glasmästarna knappast några problem med att åka till andra stadsdelar i Stockholm.

Detsamma gäller om du bor i en liten stad. Finns det möjlighet att kontakta glasmästare från närliggande städer för att få fler offerter?

Kontrollera ROT-möjlighet innan

När hantverkare ger offert och skickar faktura utgår de i regel från att ROT-avdraget ska utnyttjas till fullo. Därmed dras 30 % av arbetskostnaden av på fakturan varpå en ansökan om skattereduktion skickas till Skatteverket. Men du bör alltid kontrollera att du har ROT-avdrag kvar att använda innan arbetet påbörjas. Med städning, byggnation och hushållsnära tjänster kan RUT och ROT tillsammans snabbt uppgå till 50 000 kr vilket är maxtaket per år. Kontroll sker enkelt hos Skatteverket eller via dess hemsida.

Alltid skriftlig offert

Oavsett vilken hantverkare som ska anlitas ska enbart skriftliga offerter krävas. Det kan verka enkelt och smidigt med muntliga överenskommelser men det är näst intill omöjligt att bevisa vad man kommit överens om. Uppstår en konflikt står ord bara mot ord.

”Googla” och kontrollera

Att få in flera offerter är ett första steg. Att kontrollera företagen är nästa. Välj inte bara den billigaste offerten utan att först gjort en kontroll på några minuter. Googla ”Glasmästare Stockholm” samt företagsnamnet och se om de omnämns negativt någonstans. Att de har F-skatt kan kontrolleras på Allabolag.se och recensioner hittas bland annat på Eniro, Google och Trustpilot.

Kontrollera bygglov – innan

Ska glaspartier byggas utomhus, exempelvis inglasad balkong, kan bygglov behövas. Information kring om bygglov krävs samt vilka handlingar som behöver skickas in hittas på Stockholm.se.

Fem fakta om larm och om säkerhet i hemmet

Fem fakta om larm och om säkerhet i hemmet

Funderar du på att köpa ett hemlarm? Eller är du bara nyfiken kring vilken effekt det faktiskt kan ha? Någon med hemlarm som råkat ut för ett inbrott, kan säkerligen argumentera för den goda effekten. Samtidigt är det inte något som passar alla – för en del bostadsägare kan det vara svårt att rättfärdiga kostnaden. Speciellt om man bor i ett väldigt lugnt område.

För dig som är nyfiken, kommer här ett antal fakta om hemlarm och om säkerhet i hemmet överlag.

Ja, rånare undviker hus med larm i högre grad

Det har varit många diskussioner kring hur effektivt ett hemlarm egentligen är i avskräckande syfte. Rånare har uppgett att de inte kommer att backa undan från ett hus, bara för att det finns ett larm. Samtidigt är det många som uppger motsatsen. En studie från The University of North Carolina I USA, visade på att 60 % av dömda brottslingar erkände att hemlarm var avskräckande. Faktum är att de till och med medvetet sökte upp hus som ignorerade dylika säkerhetsåtgärder.

Rån sker oftast under dagtid

Enligt en amerikansk källa, så sker de allra flesta rån mellan 10:00 och 15:00 – mitt på dagen, alltså, när många är i skolan eller på jobbet. Grannar tenderar även de att vara borta under dessa tider. Således minskar risken för att rånarna ska bli upptäckta.

Hemlarmen fortsätter fungera under strömavbrott

Nu för tiden fungerar de allra flesta hemlarm även under strömavbrott. För det första behöver de inte särskilt mycket el för att fungera, och för det andra, så har många system idag en back-up i forma v stora batteriet. Något som blivit mer populärt på senare år är säkerhetssystem om drivs med hjälp av solkraft.

Ytterdörren är bara en av alla tänkbara ingångar

Det är inte ovanligt att inbrottstjuvar tar sig in i huset genom ytterdörren. Samtidigt är det bara en av alla tänkbara ingångar. Ofta har fönster och altandörrar sämre säkerhet än dörren vid entrén. Tänk på att låsa altandörrar och fönster, så att det inte går att slå in fönstret och öppna dessa utifrån. Ett larm som även skyddar dessa ingångar kan vara bra att ha.

Viktigt för att minska risken för inbrott är också sunt förnuft och grannsamverkan.

Bygga balkong – för bostadsrättsföreningar

Bygga balkong - för bostadsrättsföreningar

Processen för att en bostadsrättsförening ska få bygga balkonger på föreningens lägenheter är relativt lång. Här krävs både en specifik beslutsordning och sedan generellt bygglovsansökningar. Men när allt är klart kan de som bor i lägenheterna njuta av balkongerna – och ett högre värde på bostaden.

Från förslag till omröstning

Första steget är att ett förslag kommer in till styrelsen i föreningen alternativt att frågan väcks av styrelsen själv. Nu kontaktar styrelsen olika företag som kan hjälpa till i processen i att bygga balkong på en eller flera fastigheter. Det handlar inte om offert utan ett underlag så att medlemmarna sedan tydligt kan avgöra om de vill rösta för eller emot förslaget.

För att ett så stort beslut ska klubbas igenom krävs två tredjedels majoritet i en omröstning i föreningen. Beslutet påvisar att de ska bygga balkong, hur det ska finansieras och ungefär arbetsplan för detta.

Byggföretag som vänder sig till bostadsrättsföreningar är väl insatta i vilka regler som behöver följas och kan därmed med fördel anlitas redan på ett tidigt stadie.

Bygglov – på två nivåer

När en bostadsrättsförening ska genomföra tillbyggnationer behövs bygglov. Det enklaste i detta fall är att låta ett byggföretag skapa de ritningar som behöver lämnas in till kommunen. Ritningar som ska ligga till underlag för beslutet om bygglov ges eller inte. På ritningarna framgår det exempelvis hur byggnadens utseende förändras.

Utöver bygglov kan det finnas ytterligare restriktioner i detaljplanen. Det finns nämligen regler för hur mycket som får byggas inom det område som bostadsrättsföreningen har ansvar för. Det kan alltså finnas behov av att först ändra i detaljplanen så att mer byggnation får ske varpå sedan bygglov för de enskilda balkongerna sker. Det som brukar regleras är byggyta dvs hur många kvadratmeter inom området som får vara byggnationer.

Vem är ansvarig?

Eftersom det inte var balkonger när föreningen skapades finns troligtvis inget inskrivet i stadgarna gällande ansvar. Det är därmed något som måste läggas till så att det blir tydligt om det är föreningen eller den enskilde medlemmen som har ansvar för balkongen. Vem ansvarar för löpande underhåll som målning? Vem ansvarar för att bygga nytt eller genomföra större renoveringar? Generellt står föreningen för fasaden vilket skulle innebära att de även är ansvariga för balkongen. Men självklart är det inte och det finns därmed flera olika ansvarsfördelningar att välja på.

Vill du lära dig mer om detta ämne är denna sida en varm rekommendation.

Bygga hus – lösvirke eller byggsats?

Ett av dom första och dessutom största besluten att fatta när man bestämt sig för att bygga sitt eget hus är om man ska bygga det helt från grunden med lösvirke eller om man ska välja en färdig byggsats. Dom olika valen skiljer sig en hel del även om båda såklart kommer att resultera i ett nybyggt hus. Det är klokt att väga för- och nackdelar mot varandra och fundera på vad som passar bäst för en själv.

Bygga hus med lösvirke

Att bygga hus i lösvirke kallas det alltså när huset byggs helt och håller från grunden, med planka efter planka. Till fördelarna med denna metod är att man själv har möjlighet att påverka flera olika delar med bygget, så som materialval, planlösning, tekniska lösningar – ja egentligen allt. Man får ett väldigt unikt och personligt hus och vissa påstår dessutom att det är billigare att bygga ett hus i lösvirke men det beror såklart helt på vilka val man gör och hur huset utformas.

Däremot är det viktigt att man har rätt kunskaper eftersom det är ett minst sagt stort projekt. Man agerar själv byggherre om man inte lejer bort arbetet som helentreprenad men oavsett kommer det ta lång tid innan huset står helt färdigt.

Köpa byggsats hos husleverantör

Det andra alternativet för den som planerar att bygga hus är att köpa en färdig byggsats som helt enkelt levereras i färdiga partier, som sedan monteras ihop. Här finns det idag väldigt många leverantörer att välja bland och många olika stilar. Klassiska hus är ännu populära liksom att dom mer moderna poppar upp både här och där.

Den här metoden går betydligt snabbare än att bygga i lösvirke eftersom mycket av huset redan är färdigbyggt när det levereras, och det är i regel tillverkaren som löser hela entreprenaden. Nackdelen med en byggsats är att man får ett hus som många andra också har och det blir inte lika unikt och personligt som om man bygger i lösvirke. Däremot kan man såklart göra huset personligt på andra sätt, genom att ändra vissa val och inredning, men då blir det också dyrare.

Det finns för- och nackdelar med båda alternativen när det kommer till att bygga hus. En byggsats har idag hög kvalitet och ger ett bra resultat och det väldigt snabbt. Att bygga i lösvirke tar tid men å andra sidan är man helt fri att göra precis som man vill och man kommer att få ett unikt resultat. Se mer om husbygge på lbhus.