Bygg, Bygglovsritningar

Bygglovsritningar – rita själv eller ta hjälp?

En bygglovsritning är en ritning som visar hur ett byggprojekt, till exempel en tillbyggnad eller en nybyggnad, ska se ut och fungera. Den används som