Begagnade kontorsmöbler

Det finns tillfällen när man behöver förnya såväl inredning som inventarier. En funktionell och snygg kontorsmiljö har de facto ansetts vara en faktor som har en direkt korrelation till effektivitet, i några studier. Att hitta begagnade kontorsmöbler som lever upp till den standard man kan förvänta sig, är inte en barnlek. Detta har gett till följd att många företag drar på sig onödigt stora räkningar genom att helt sonika inhandla fabriksnya alternativ. Argumenten för att i första hand fokusera på begagnade kontorsmöbler är många. Det handlar inte enkomt om besparingar vid inköp.

För de som är ute efter begagnade kontorsmöbler finns här ett bra sortiment. Åtskilliga av de möbler som tillhandahålls är i mycket bra skick och fungerar även i moderna kontor. Vican erbjuder både nya och begagnade kontorsmöbler.

Begagnade kontorsmöbler för en bättre miljö

För den som är nyfiken på omvärlden är miljöfrågan någonting som inte gått att missa. Allt fler forum diskuterar hur vi kan anpassa vår konsumtion i syfte att främja en hållbar stad. Sådant vi gör idag har en stark effekt på hur framtiden kommer att se ut. Detta är värden som inte går att prissätta i en handvändning! Begagnade kontorsmöbler är ett steg som är enkelt att ta för en rad verksamheter. I och med att man återvinner möbler kan man minska svinn, utsläpp samt bespara sopstationerna de många fullt fungerande produkter som gått ur mode. Rör det sig om kontorsmöbler kan det dock lika gärna vara en fråga om att man expanderar eller flyttar. Det som föregås avyttring av kontorsmöbler handlar sällan om att de förlorat sin funktion och duglighet.

När man inreder kontor eller på annat vis kämpar för att driva en organisation uppåt i snabbt tempo, är det inte alltid fråga om vad saker och ting kräver för utgifter. Snabbheten är ofta högre prioriterad. I dessa fall kan bolag som tillhandahåller begagnade kontorsmöbler göra skillnad! I och med att man skyltar de begagnade varorna, är det inte svårare att handla begagnat än nytt! Detta kan vara en av orsakerna bakom att allt fler kan tänka sig begagnade alternativ till nya produkter. Oavsett hur man förhåller sig till miljö, pris eller andra faktorer är det inte svårare att handla hållbart som nytt.

Undvik saltade fakturor för tjänster

Spelar ingen roll om det handlar om kontorsstädning, snickeri eller VVS – ingen vill nog betala överpris över huvud taget. Vanligast är det kanske att man råkar ut för dessa om man beställer tjänster till hemmet, och inte till företaget så som kontorsstädning, även om risken finns även där.

Risken är troligtvis större om man bor i en storstad som till exempel Stockholm. I Stockholm (och viss mån även Malmö och Göteborg) finns ett större utbud där oseriösa aktörer lättare kan försvinna i mängden. I ett mindre samhälle har man ofta koll på de firmor som finns och verkar i området.

Undvik saltade fakturor för tjänster

Skriv alltid ner

Att skriva ner det man kommit överens om är kanske den enskilt viktigaste åtgärden man kan ta för att undvika att bli lurad. Anlitar du till exempel en firma för kontorsstädning, bör det stå klart och tydligt vad som ingår, vad som inte ingår och hur länge och hur mycket personalen som ska städa. Skriv även ner allt annat du kommer på.

Det här gäller såklart inte bara om du anlitar en firma för kontorsstädning. Oavsett vilken tjänst det gäller, bör ni alltid fästa era överenskommelser på papper. Visserligen har muntliga överenskommelser också betydelse – men de är mycket svårare att bevisa. I en tvist handlar det ofta om ord mot ord om överenskommelsen endast varit muntlig.

Att fästa överenskommelsen på papper bör ligga i både dig och firmans intresse. Om firman inte vill göra detta, kan det vara ett tecken på att det är något som de inte berättar för dig. Som sagt är risken för att råka ut för dessa typer av missförstånd troligen högre i storstäder, så som Stockholm, då fler oseriösa aktörer sannolikt huserar där. Det är dock inte bara i Stockholm, Malmö och Göteborg detta kan hända, så man bör alltid vara på sin vakt.

Maxpris

Kom överens om ett maxpris som inte får överstigas. Precis som andra överenskommelser bör även detta fästas på papper. Menar hantverkaren att det behövs några tilläggsarbeten, bör du be om att få även det skriftligt.

Gör efterforskningar

Kolla upp aktören ordentligt innan du bestämmer dig för att anlita någon. Be om referenser och leta upp information om dem på nätet. Kolla även miljömärkningar och försäkringar. Miljömärkningar och försäkringar kan vara mer eller mindre viktigt beroende på vilken tjänst du anlitar firman för. Handlar det till exempel om flytthjälp, är försäkringen särskilt viktig om dina ägodelar är dyra. Handlar det om kontorsstädning kanske det är lite mindre viktigt – men fortfarande något som bör kollas upp.