Polyuretanets egenskaper

Det finns en uppsjö nya och moderna material som kan användas för att såväl tillverka detaljer som kompletta redskap. Flera av dessa har en plastorienterad grund och kan gjutas eller på annat vis formas för att nå rätt funktion. När det kommer till polyuretan är användningsområdena enorma. Inom såväl detaljbearbetning som i tungindustri finns behov av detta intressanta material. Inte minst gäller detta elastiska polyuretan som kan användas i en rad situationer. Inom vibrationsisolering kan detta användas på åtskilliga sätt. Till följd av att materialet är beständigt mot nötning, ökar antalet användningsområden radikalt. Bland annat används dessa byggelement för att tillverka ballastmattor samt för att isolera större maskiner som annars har en tendens att väsnas eller flytta sig under användning.

En hel del om elastiska polyuretan finns att hitta här.

Uretangummi

Användning av gummi förekommer i alla industrier och vid hantering av diverse maskiner. Det finns olika namn som används för polyuretan och ett är polyuretangummi, eller uretangummi. Oavsett vilken benämning man använder, handlar det om polyuretan. En av orsakerna till att man använder detta istället för vanligt silikongummi handlar om dess egenskaper. Inom industri är tryckbelastning och dragbelastning viktiga frågor. Jämfört med traditionellt gummi har elastiska polyuretan väsentligt högre beständighet. Detta innebär en rad fördelar inte minst när det kommer till formningsteknik, fjäderelement eller pressning. Att hitta material som är så beständigt är en utmaning och med dessa framsteg har man kunnat effektivisera processer och bidra till minskat reparations och servicebehov.

Det finns en rad branscher där man kan dra nytta av egenskaperna hos polyuretan. Inte minst gäller det fordonsindustrin. Att kunna hantera lyft utan att riskera skador på komponenter, är någonting som varit ett problem. I och med polyuretan kan man utföra dessa moment utan svårighet. Då polyuretan är beständigt mot nötning och slag, är det ett material som är perfekt lämpat för tyngre bearbetning. Det finns ett flertal sätt att implementera användningen av polyuretan och ett av dessa är att spruta en yta av polyuretan för krokar och bänkar. Naturligtvis finns också en stor möjlighet att gjuta eller formspruta komponenter. I och med de många användningsområden som finns, är detta ett material värt att studera.