Bygg

Attefallshus är det moderna småhuset

Tiny house-rörelsen får ett allt större momentum världen över. Det kan vara svårt för utomstående att få en förståelse för vad den egentligen går ut på. I grund och botten rör det sig dock om en livsstil som kretsar kring något av två följande småhus: stationära respektive mobila (på hjul). Attefallshus faller inom den förstnämnda kategorin och är ett modernt, stationärt småhus. Det påminner på många sätt om en stuga eller ett skjul.

Många väljer att själva bygga sina attefallshus från grunden, vilket ligger helt i linje med rörelsens filosofi. Du kan dock välja mellan att få ditt hus levererat i nyckelfärdigt format eller att bara köpa ritningarna. Om du väljer det sistnämnda alternativet behöver du själv hantera din bygganmälan hos kommunen. Vilket alternativ du bör välja beror förstås dels på din budget men också på din händighet och hur mycket tid du vill lägga på projektet.

Ditt attefallshus kan vara fullrustat eller minimalistiskt

När det kommer till insidan av ett attefallshus är möjligheterna närmast begränsade. Om du är en del av tiny house-rörelsen vill du kanske ha en väldigt minimalistisk inredning. En sådan ligger till att börja med i linje med den motvilja till konsumtion som genomsyrar rörelsen. Dessutom kan det vara väldigt praktiskt att ha en mer avskalad livsstil där du i princip äger så få saker som möjligt.

Men du kan också välja att få ditt hus levererat komplett med kök, badrum, loft, ventilation, radiatorer och varmvattenberedare. Ett sådan hus är redo för dig att omedelbart flytta in i. Du kan naturligtvis även ordna med allt detta på egen hand om du istället köper enbart ritningen till huset. Och som vi redan har varit inne på är det bara din fantasi som begränsar vad som är möjligt vad gäller inredningen. Ditt attefallshus kan vara fullt inrett och rustat för att kunna vara bebott året om.

Med det sagt behöver du inte använda det som bostadshus – det kan även användas som:

  • förråd
  • gym
  • gäststuga
  • kontor
  • yogastudio

Det är med andra ord helt upp till dig vad du väljer att göra med ditt attefallshus!

Elon Nordin
Senaste inläggen av Elon Nordin (se alla)