Trägolven blir som nya efter golvslipning

Trägolven blir som nya efter golvslipning

En golvslipning är ett enkelt sätt att få dina något slitna golv att se ut som nya. Det lyfter verkligen rummet och ger en ny lyster till inredningen. Om du inte orkar göra det själv finns mängder av firmor som kan hjälpa dig med att genomföra en golvslipning.

Har dina trägolv fått nog av kalas, leksaker och hundar? Har det sett sin forntids stora dagar? Ingen fara på taket, det går att ordna. Beroende på hur händig du är så kan du välja att göra arbetet med golvslipningen själv med en maskin som du hyr eller så låter du ett företag göra jobbet åt dig. Du bör börja med att identifiera hur pass slitet ditt golv är för det avgör också hur pass mycket jobb som behöver göras. Till exempel, om det bara är lacken som är sliten så behöver ytan inte slipas ner så mycket, bara så pass mycket att den gamla lacken försvinner. Men är det däremot repigt eller på annat sätt skadat kanske en starkare maskin med grövre slippapper är ett måste, typen av träslag ditt golv är utav avgör också vilken typ av golvslipning som behövs. Börja med det, sen kontaktar du ett företag som hyr ut maskiner och utför slipning. Visa dem bilder, tala om hur stor yta det är och vilken typ av skadar du har, och framförallt, vilket resultat du vill uppnå. Bestämmer du dig för att försöka själv så instruerar uthyrarna dig i hur du ska använda maskinen och hur du byter slippapper. Beroende på vad du har för typ av golv så kommer dem också tala om för dig hur du bör slipa för att få så bra resultat som möjligt.

Många firmor som gör golvslipning på marknaden

Om du inte orkar slipa dina golv själv så finns det en mängd företag som kan göra det åt dig på marknaden. Gör en sökning på internet och begär in offerter från ett gäng företag så ska du se att du snabbt hittar något som passar dina behov. Priset beror på hur stor golvyta som du vill slipa upp samt hur du vill att ytan ska behandlas.

Kastanjestaket kan användas till mycket

Ett kastanjestaket kommer i många olika höjder och har därför många olika användningsområden. Det kallas ibland fårstaket och används för att hänga i får, men det kan även användas som trädgårdsavdelare, runt en uteservering eller som lågt stängsel runt ett trädgårdsland.

Ett kastanjestaket som kommer på rulle kallas vanligtvis för fårstaket. De finns oftast i olika mått, från en halv meter upp till nästan två meter högt. Om du använder ett lågt kastanjestaket så passar det till exempel runt saker du vill hänga in som rabatter eller trädgårdsland. Även lekplatser är ett vanligt användningsområde för dessa låga typer av kastanjestaket. Ett kastanjestaket i den mellanhöga kategorin används ofta för att hägna in djur av olika slag. Ett kastanjestaket är ett naturligt slags staket som passar på många olika platser. De höga staketen används ofta som trädgårdsavdelare eller som trädgårdsskärm. Höga staket används även ofta på uteserveringar eller i djurparker. Användningsområdena för kastanjestaket i olika höjder är oändliga. Ett vanligt användningsområde är på stranden där det används för att forma sanden. Även skolgårdar eller campingplatser är platser där ett kastanjestaket kan komma väl till användning.

Montering av ett kastanjestaket

Ett kastanjestaket monteras med hjälp av stolpar, du kan med fördel välja runda eller kluvna kastanjestolpar. Avståndet mellan stolparna bör hamna någonstans mellan två till två och en halv meter. För att stolparna ska stå stabilt så bör de slås ner i marken ordentligt, 40 till en meter brukar vara bra. Det enklaste är att först göra hålet, antingen borra eller med hjälp av en spade, och sedan slå ner stolpen med en hammare. När alla stolpar är på plats så sätter du upp staketet med hjälp av hulling-krampor eller så skruvas staketet fast genom den kluvna pinnen. Om du vill att staketet ska hålla länge så är det bra om den nedersta kanten är några centimeter över marken eftersom detta ökar staketets livslängd. Om du väljer ett kastanjestaket av ett mindre mått så ligger avståndet mellan pinnarna på någonstans mellan fyra till fem centimeter och ökar upp till åtta till nio centimeter om du väljer ett kastanjestaket av större storlek.

Stambyte och projektering för bostadsrättsföreningen

Stockholm: Det är styrelsen i en bostadsrättsförening som är ansvarig för att driva frågor gällande renoveringar som ligger på föreningens ansvar. Generellt kan man säga att föreningen har ansvar för det som ”är gömt bakom väggarna” medan bostadsrättsinnehavaren har ansvar för allt synligt. Det är därmed föreningen som ska bekosta och planera eventuellt stambyte.

Vägen från att frågan kring stambyte har lyfts av styrelsen till att det sedan genomförs är ofta ganska lång. Det är ett mycket stort projekt så både objektiva undersökningar och projektering behövs för allt ska landa rätt. En advokatfirma med fokus på just bostadsföreningar presenterar några punkter som gäller för stambyte i Stockholm och just bostadsrättsföreningar.

Styrelsen tar beslutet

Styrelsen har det juridiska ansvaret och kan därmed ta beslutet kring att genomföra stambyte. Men på grund av frågans storlek är det vanligt att det tas upp på stämma så att alla kan yttra sig i frågan. Kommer däremot stambytet innebära att medlemmarnas badrum måste rivas ut klassas det som ”omfattande åtgärd” vilket innebär att ett beslut på stämma krävs. Ett beslut där det krävs 2/3 majoritet för att beslutet ska gå igenom.

Inget krav på ersättningsbostad

Under själva renoveringen kan man generellt bo kvar. Men på grund av de höga ljuden väljer många att bo hos vänner eller bekanta. Andra tar in på hotell eller vandrarhem. Även om man får förhöjda kostnader är det inte något man kan begära ersättning för.

Går inte att vägra

Det finns tillfällen där boende har ”satt sig på tvären” och velat stoppa stambyte i Stockholm. Det har till och med gått upp i hyresnämnden. Det är däremot extremt sällan som hyresgästen får rätt i dessa fall. När Hem & Hyra kontrollerade 1943 ansökningar där hyresgästen motsatt sig renovering från hyresvärden har de fått fel i 99% av gångerna. I en bostadsrätt är det ännu större risk att förlora ärendet. Med en bostadsrätt är det föreningen som äger fastigheten och därmed även har ansvar för att förvalta den. Skulle en person vägra släppa in hantverkare kan styrelsen besluta om handräckning där Kronofogden alltså handgripligen får ta bort personen från bostaden.

Kostnader hamnar på medlemmarna

Det är medlemmarna i en förening som delar på kostnaden för renoveringen. Detta oavsett om mer eller mindre arbete behöver utföras hos den enskilda medlemmen. Det finns exempel där ett stambyte i Stockholm ökade avgiften med över 100 %. Allt beror på hur mycket pengar som föreningen har i kassan och hur stora lån som måste tecknas.

Avkalkning med vattenfilter

Många produkter är det som får problem med kalk på grund av eftersatt underhåll. Vattenkokare, kaffekokare och vattenförsörjningen i husbilar är några exempel. Att hitta ett bra sätt till avkalkning med vattenfilter är i de flestas intresse. Det är dock inte gratis att hitta ett bra filter. Man får räkna med ett några tusenlappar beroende på storlek och produkt. Vattenfiltrets funktion är att göra vattnet mjukare, från hårt till mjukt helt enkelt. Mjukt vatten är bättre för miljön, kläderna och ja nästan i alla avseenden. Men det är inte säkert att det är mjukt när det kommer ut ur kranen och är det hårt så skapar det dessvärre en större skada på allt det kommer i kontakt med. Det är en viss investering att köpa olika typer av filter men det kan vara väl värt det i slutändan.

Vattnets hårdhet eller mjukhet beror på halterna av magnesium och kalciumjoner. Dessa mäts på samtliga statliga vattenverk, de flesta kommunerna tillhandahåller mjukt vatten. Men detta innebär inte att det gör att dina saker är helt förskonade från kalkavlagringar även om vattnet är att benämna som mjukt. Hur fungerar då avkalkning med vattenfilter? Jo de sätts på insidan av utsläppet till vattnet du ska komma i kontakt med och renar det. Eller det minskar halterna av kalcium och magnesium som sedan kommer ut genom duschslangen eller vattenkranen. Till värmepannor och varmvattenberedare går att köpa olika filter som installeras och sedan på daglig basis verkar för att rena vattnet och göra det mjukt.

Avkalkning på egen hand

Många väljer att sköta avkalkningen med egna så kallade husmorstips. Man köper ättika och lite andra medel och blandar ihop dessa, låter stå ett tag innan man sedan häller ner blandningen i exempelvis kaffekokaren och låter den köra några program. Den som vill byta ut ättikan kan göra det mot citronsyra eller något annat liknande frätande ämne. Innan du är klar sen är det viktigt att du kör kaffebryggaren med rent vatten tre eller fyra gånger för att säkerställa att syran eller ättikan är helt borta, det smakar inte så gott annars nämligen till ditt nybryggda kaffe. Lika lätt är det att sköta övriga hushållsapparater som vattenkokare och espressomaskin.

Förberedelser när sotning ska ske av imkanalerna

Hur ska du göra för att sotning av en imkanal ska gå så smidigt som möjligt? Vid frågor om Eld & Ventilation presenteras tre punkter som gör det enklare – både för dig som kund och för de som kommer för att sota.

Planera regelbunden sotning

Allt för många tar kontakt med sotare när en imkanal är allt för smutsig och igensatt. Att vänta för länge har flera nackdelar. Som med det mesta underhållsarbeten är det bättre att planera in dem regelbundet. För det första – ta kontakt med ett företag ett par veckor innan arbetet behöver utföras. Det ökar chansen att man får den tid man önskar. Dessutom tar vissa företag extra betalt vid akuta utryckningar. För det andra – fråga när nästa sotning bör ske. Ingen kan avgöra det bättre än kunnig sotningspersonal. De kan avgöra detta bland annat utifrån modell av imkanal och belastning på den.

Gör rent inför besöket

Det finns inget tvång på att porslin och kastruller ska tas bort från spis och bänkar i närheten. Men det är en stark rekommendation. När imkanaler sotas kan en hel del damm och sot dras ner. Att få det i maten eller på porslinet är knappast önskvärt. Kom även ihåg att det är ditt ansvar att ta bort ömtåliga saker. Självklart gäller samma sak oavsett var i huset som sotning ska ske. Är det en öppen spis kan exempelvis byggpapp läggas framför för att fånga upp eventuell sot. I annat fall är risken att det dras omkring i huset.

Var tydlig med modell

När sotning av imkanal beställs finns en stor fördel i att påtala vilken modell av köksfläkt som finns i köket. Det är visserligen inte alla som vet hur man kontrollerar det och det är inte heller något krav. Men kan modell sägas redan i förväg kan företaget lättare anpassa tid, verktyg och arbetsåtgång.

Kan jag sota själv?

I teorin kan man genomföra sotning själv. I praktiken är det däremot betydligt svårare. För att få utföra den själv krävs ett tillstånd som söks hos gällande kommun. I detta fall krävs det att man har all kompetens som krävs och att man kan bevisa detta. Det gäller allt från säkerhet vid takarbete till själva sotningstekniken.

Varför måste stambyte genomföras?

Stambyte genomförs generellt för att byta ut stammar (ledningar) som blivit så gamla att risken är stor att vattenskador uppstår. Det handlar därmed om en renovering av avlopp-, vatten- och andra rörledningar till lägenheten. I vissa fall finns alternativ som påverkar de boende i mindre utsträckning.

För att undvika framtida skador

Primärt sker denna renovering av samma anledning som att ett tak byts – det handlar om att minska risken för framtida skador. Men det kan även bero på att rören blivit så gamla att de avger dålig lukt eller höga halter av något ämne. Främst handlar det däremot om att undvika framtida skador.

Partiellt stambyte – Minska påverkan på badrummet

Genom att vara planerande kan påverkan för de boende minimeras rejält. Det de flesta upplever jobbigt är att behöva bo utan badrum under renoveringsperioden. Men en lösning är att jobba med partiellt stambyte. När den boende vill renovera badrummet genomför föreningen ett byte av de rör som finns i badrummet och som sträcker sig ut till stammen. Därmed är dessa utbytta till den dag då stora stambytet genomförs. I detta fall behöver inte badrummet rivas. En orsak till att många ställer sig kritiska till varför stambyte ska genomföras är just rivningen av badrummet. Kanske har man lagt 150 000 kr på ett exklusivt och fint badrum. Två år senare beslutar föreningen att stambyte ska genomföras och hela badrummet måste rivas. Hade de varit planerande från början hade partiell renovering skett och någon rivning inte behövt genomföras.

Varför stambyte när relining är billigare?

Ett alternativ som ofta nämns till stambyte är relining. I korthet innebär det att nya rör dras i de gamla. Skulle de gamla gå sönder så spelar det alltså ingen roll då det finns ett inre och hållbarare rör med hög kvalité.

Det är ett betydligt billigare alternativ än stambyte, inte minst eftersom rivning av badrum inte behöver ske i lika stor omfattning. Men det är inte möjligt att genomföra vid alla renoveringar. I en intervju till SVT säger Jan Backman från Sveriges Bostadsrättcentrum att det är att som att ”jämföra äpplen med päron”. Det är alltså två helt olika ingrepp som passar vid olika tillfällen. Ett stambyte ger mer – och kostar mer. Det viktigaste är att man tar in en oberoende konsult som kan avgöra om den ena eller andra arbetsmetoden är bäst.

Bygglov och säkerhet vid byggnationer i Vänersborg

Vid större renoveringar eller nybyggnationer är första steget alltid att få bygglov. Utan bygglov kan inte byggnationen genomföras. Nästa steg är att planera hur det ska ske och inte minst hur det på ett säkert sätt kan ske.

Ska ni göra tillbyggnad, nybyggnad eller ombyggnad? Kontrollera alltid om det krävs bygglov innan arbetet påbörjas. Kom ihåg att bygglov även krävs vid ändrad användning av en fastighet, när skyltar sätts upp och vid installation av vissa solceller. När sedan bygglovet är klart är nästa steg att tänka på säkerheten.

Bygglov

Under ”Bygga-Bo” på Vänersborg.se hittas all information kring bygglov och när detta krävs. Detta utifrån om det handlar om solceller, anläggning, skyltar eller en fastighet. Vid vilka tillfällen som bygglov krävs styrs nationellt. Däremot är det Vänersborg kommun som avgör om bygglovet ska beviljas eller inte. Det finns alltså enbart nationella krav på när bygglov krävs – inte när det ska beviljas. Ett exempel är när skyltar ska sättas upp på fasaden till en butik. Det är ett tillfälle då många inte tänker på när det kommer till bygglov. Ett företag i Vänersborg som vill sätta upp en skylt som är större än en kvadratmeter måste ha bygglov. Däremot gäller inte detta om det är ett tillfälligt arrangemang utan det handlar om fasadskyltar och liknande. Nationsflagga, kommunflagga eller liknande kräver däremot inte bygglov.

Vid minsta osäkerhet – kontakta Vänersborg kommun som svarar på frågor kring bygglov och om andra intyg krävs. Att påbörja byggnationen, eller sätta upp skyltar, innan kan bli mycket kostsamt och innebära att det måste rivas ner.

Byggnadsställningar och säkerhet i Vänersborg

Anlitas ett byggföretag kommer de ha med sig byggnadsställningar som monteras och används under byggnationen. Det finns lagar som reglerar när ställningar måste användas och hur hantverkare måste jobba med säkerhet under arbetet. Det är reglerat kring arbete på hög höjd. Skulle ett företag slarva med denna säkerhet kan de beläggas med höga böter. Därmed jobbar de alltid med byggnadsställningar, säkerhetsrep, fallskydd m.m. Men ska du själv bygga och renovera finns ingen lag som säger vilka säkerhetsrutiner som måste följas. Många privatpersoner har inte heller den kunskap som krävs för att på ett säkert sätt arbeta på tak, vid fasader och andra jobb på hög höjd. Är det relativt enkelt jobb kan byggnadsställningar i Vänersborg hyras från både byggföretag och företag inom uthyrningsbranschen. Prata gärna med företagen om generella säkerhetsåtgärder och vilka arbeten som kan/inte kan utföras.

Viktigt med mögelsanering på Orust

Mögelsanering på Orust kan tyvärr vara helt nödvändig i vissa fall, framförallt om angrepp av möglet har nått den nivå att den syns och/eller luktar. Mögel är inte bara hälsofarligt för oss människor och ger symptom som till exempel allergiska besvär, utan även ett miljöproblem i de bostäder där det uppträder. I en bostad är det vanligast med mögelangrepp på vind och krypgrund, helt enkelt ställen där det ofta blir fuktigt. Mögel kan också ge upphov till dålig lukt i till exempel kläder. Det är därför viktigt att en mögelsanering görs, speciellt om möglet är synligt i form av fuktfläckar, bubblor på till exempel tapeter eller tak eller andra missfärgningar.

Vid mögelsanering kan olika metoder användas. De vanligaste metoderna är ozon och kemi. En mögelsanering med ozon innebär att det ytliga möglet dödas och lukt bryts ner. Vid kemi används en speciellt vätska som också är mögeldödande. Denna vätska är giftig och bör därför hanteras av professionella inom mögelsanering.

Anlita proffs för mögelsanering på Orust

Enligt vissa människor kan man själv genomföra en mögelsanering på Orust, men oftast avråds man. Detta beror på att det krävs kunskap och kompetens för att utföra arbetet på ett rätt och säkert sätt. Det finns vissa saneringsvätskor som man kan köpa eller så kan man avlägsna det med hjälp av andra vätskor som till exempel rengöringsmedel. Det gäller dock om angreppet är litet. Att borsta eller att låta installera en avfuktare kommer tyvärr inte att hjälpa ett mögelangrepp. Däremot kan en avfuktare hjälpa till att förebygga att möglet kommer tillbaka om det en gång har uppstått.

Att anlita professionella för mögelsanering på Orust är nog ett av de bästa man kan göra. De har kompetensen att hitta källan, veta vilken/a metod/er som fungerar och inte samt att de kan säkerställa att möglet inte kommer att komma tillbaka. Dessutom vet de hur de ska hantera både möglet och vätskor för att skydda sig på rätt sätt samt att de hittar allt som behöver bort så att inte gifterna fortsätter in i bostaden. Det kan också krävas att skadat material behöver bytas ut.

Vanliga frågor kring stambyte

Stambyte innebär i korthet att alla stamrör byts inom en bostad. Det är en omfattande renovering som innebär att bostaden ibland inte kan användas under renoveringstiden. Här presenteras några av de frågor som kan uppstå kring denna sort av renovering. Frågorna är exempel på frågor som företag i Stockholm har publicerat på sina hemsidor.

När måste stambyte genomföras?

Stambyte behöver ske när antalet vattenskador påvisar tydliga behov av renovering av stammarna. Det kan även upptäckas genom prover som konsulter genomför. Många bostadsrättsföreningar i Stockholm har exempelvis konsulter som med regelbundenhet kommer ut till dem för att kontrollera stammarnas kvalité. Detta för att skjuta på renoveringen så länge som möjligt men ändå genomföra ett stambyte i god tid innan stora skador hinner uppstå.

Är relining ett alternativ?

Ja, i vissa fall kan relining vara ett fullgott alternativ. Men allt beror på hur bra kvalité som stammarna har samt dess funktion och behov av renovering. Exempelvis bör inte dricksvattenstammarna renoveras med relining. Detta utifrån att dessa rör kan utsöndra bisfenol. Vad som är bäst beror på hur mycket det är värt att lägga på renoveringen. Stambyte är mer långsiktigt men relining kan mycket väl vara fördelaktigare utifrån ett ekonomiskt perspektiv.

Kan jag bo kvar under renoveringen?

Generellt går det att bo kvar i bostaden under tiden som ett stambyte genomförs. Däremot behöver då tillfälliga lösningar ordnas. Det kan exempelvis gälla toaletter och duschar på allmänna ytor. Det är orsaken att många flyttar till vänner eller släktingar under tiden för ett stambyte. Detta så man inte behöver dela dusch med alla grannar.

I vissa delar av Stockholm är det relativt vanligt att man inte kan bo kvar. Detta utifrån att det är svårt att bo kvar i små lägenheter. Det blir helt enkelt för trångt och omständligt.

Hur lång tid tar det?

Stambyte är ett långsiktigt projekt som ofta sträcker sig över ett år. Detta med allt från projektering och offert till genomförande. Ett företag i Stockholm anger däremot att arbetet förväntas ta ”8 – 12 veckor”. Det är alltså denna tid som man kan behöva hitta annan bostad eller leva under lite krångligare förhållanden. Man bör även lägga till någon vecka utifall inte projektet löper exakt som planerat.

Källor: Tre företag i Stockholm som erbjuder stambyte och liknande större renoveringsprojekt.

Städa hemma

Orkar du inte ta itu med vardagsstädningen? Då kan det vara på tiden att du anlitar hemstädning i Malmö. Hemstädning ansågs förr vara för familjer med mer pengar, en onödig lyx. Så är det dock inte idag. Med RUT-avdraget är det inte särskilt dyrt att anlita en städfirma. Du kan dessutom välja hur ofta du vill ha hjälp med hemstädning i Malmö, exempelvis en gång i veckan eller varannan vecka. Många uppskattar den vardagliga städningen som exempelvis golvrengöring och rengöring av badrum och kök. Andra vill hellre ha hjälp med lite mer omfattande städning, som fönsterputsning eller städning av biutrymmen. Du kan ofta hitta checklistor på vad varje enskild städfirma erbjuder i sina tjänster. Ofta kan man även lägga till extratjänster till extra kostnad, som exempelvis rengöring av ugnen eller liknande.

Vad brukar ingå vid hemstädning i Lund?

  • Dammsugning av golv, lister, mattor och stoppade möbler
  • Spegelputsning
  • Avdamning av möbler
  • Rengöring av kök (spis, köksöar, diskho och bänkar)
  • Skräpbehållare töms
  • Avtorkning av skåpluckor

En del företag erbjuder ännu mer i sina checklistor, som exempelvis rengöring av duschen och tömning av samtliga golvbrunnar. Andra erbjuder färre punkter på listan men har många extraval som man själv kan göra. Detta kan vara fördelaktigt eftersom varje hem är unikt och du som privatperson kanske behöver hjälp med särskilda städmoment för att utföra andra själv. För information om vad som går att beställa när det rör sig om hemstädning i Lund, är det bra med en direkt kontakt. Här finns en driven verksamhet inom hemstädning i Lund.

Innan städfirman kommer hem till dig är det bra om du har plockat undan saker som ligger i vägen för städföretaget. Det kan handla om att det ligger kläder på en stol, att köksbordet är fyllt av skolböcker och tidningar eller att du har allt ditt smink framme i badrummet. Detta tar tid för städföretaget att plocka bort, något som kostar pengar för dig. Därför är det bra att gå igenom hemmet lite snabbt och plocka undan sådant som kan vara i vägen. Var noga med att kommunicera med städföretaget så att ni kan undvika missförstånd. Kanske har du synpunkter på hur något särskilt ställe ska rengöras, eller önskemål om något annat. För en dialog och jämför priser genom att begära offert från ett par olika företag.