Flytt

När du beställer offert från flyttfirma

Att beställa en offert från en flyttfirma är idag extremt enkelt. De allra flesta har formulär på sin hemsida där information om flytten ska anges. Utifrån den informationen kan sedan företaget ge en offert. När offerten ska beställas behöver du därför veta…

Vilken dag vill du flytta?

Kom ihåg att det är vanligt att flyttfirmor tar mer betalt för flyttar som sker på helger och röda dagar. Detta eftersom de anställda har Ob-ersättning och därmed kostar mer för företaget.

Tips – Om det är fullbokat i slutet av månaden, försök att genomföra flytten tidigare under månaden. De allra flesta vill flytta i månadsskiftet vilket gör att dessa datum är uppbokade lång tid i förväg.

Hur ska din flyttfirma nå dig?

Att kontaktuppgifter måste lämnas är självklart. Det vanligaste är att telefonnummer och mailadress lämnas. De flesta hör av sig inom ett dygn. Antingen med en färdig offert eller med följdfrågor för att kunna skapa en offert. Är det en enkel flytt mellan två hyreslägenheter är chansen större att firman kan ge offert direkt – än om det är en flytt mellan två villor.

Kom ihåg – Ofta finns det en ruta att klicka i som innebär att du godkänner att företaget får hantera dina personuppgifter. De har därmed rätten att kontakta dig och spara uppgifterna så länge som det är relevant.

Vad flyttar du från? Vad flyttar du till?

Hur du bor idag påverkar hur lång tid en flyttfirma beräknar att arbetet kommer att ta. Detta framförallt utifrån att storleken på boendet speglar hur mycket egendom som ska byta adress. Är det en etta eller femma? En stor villa eller ett studentrum?

Mellan vilka adress ska flytten gå?

Du behöver även ange om flytten sker inom samma stad eller mellan två städer. Om flytten går mellan två städer behöver dessa självklart anges. Därmed kan din flyttfirma beräkna antalet mil de behöver köra och därmed även vilken ersättning som ska begäras.

Önskar du andra flyttjänster?

Det är idag mycket vanligt att en flyttfirma inte enbart erbjuder tjänsten att flytta din egendom utan även en rad kringtjänster som underlättar för kunden. Det kan exempelvis vara magasinering och flyttstädning. Att beställa alla tjänster vid en flytt från ett och samma företag brukar vara mycket uppskattat och bekvämt.

  • Flytthjälp
  • Magasinering
  • Montering
  • Packning
  • Nyckelhantering

Det finns ett större antal flyttfirmor som jobbar över hela Sverige. Bland annat är https://www.kvalitetsflytt.se/ en välkänd och etablerad flyttfirma.

Juliana Norberg