Fastigheter, DIY, renovering

kompost

Vilken kompost passar dig?

Många av de som har större tomter väljer att ha en kompost på gården. Det blir ett enkelt sätt att ta tillvara på det trädgårdsavfall som blir från trädgården med löv, ogräs och liknande. Komposterna kan delas i tre kategorier – beroende på vad som ska komposteras och om detta ska ske året runt eller inte.

Kompostgaller

Den enklaste komposten är den som enbart består av ett grönt (vanligtvis grönt) kompostgaller. I princip kan denna kompost byggas upp av brädor eller annat som ramar in komposten men kompostgaller är både billigt att köpa in och enkelt att hantera. I denna kompost placeras sedan trädgårdsavfall för att bilda jord till kommande år.

Kallkompost

I en kallkompost får även matavfall placeras. Detta blir därmed ett sätt att ta tillvara på hushållets matrester på ett miljövänligt sätt. Men då ställs även högre krav på själva konstruktionen av komposten. I detta fall är det mycket noga med att den är möjlig att hålla stängd. Detta eftersom skadedjur annars som råttor lätt lockas till att leta efter mat i komposten. Eftersom det kravet finns är det enklast att köpa en kompostbehållare som är för detta ändamål.

Varmkompost

En varmkompost är en kompost som får användas till matrester och som är så pass isolerad att den kan användas året runt. I och med att de har en varmare konstruktion blir de även dyrare. De billigaste varmkomposterna ligger på ca 2000kr men sedan finns det upp till 10.000kr. Mycket beror det på hur de är konstruerade. Exempelvis finns det varmkomposter som det går att snurra på. Därmed blandas mylla och avfall bättre och förmultningsprocessen går mycket fortare. Här krävs det däremot mer insats av den som har komposten än om matresterna bara läggs överst på komposthögen i en klassisk kompostbehållare.