Bygg

Om CA8345 Klass A-3 nätanalysator

CA8345 är en nätanalysator med fokus på användarvänlighet och flexibilitet. Den har exempelvis en inbyggd GPS vilket resulterar i att den kan användas i 40 dagar utan att enheten behöver kopplas upp mot en satellit.

Kortfakta – CA8345 nätanalysator

  • Samplingshastighet

Enheten har en samplingshastighet på 25,6 kHz vilket därmed motsvarar 512 olika mätningar under en period.

  • Standard IEEE1459

När CA8345 nätanalysator används för att genomföra mätning av effekt- och energivärden sker detta alltid utifrån standard IEEE1459.

  • Mailnotifiering

Förutsatt att enheten är uppkopplad på ett nätverk kan automatisk mailnotifiering ske utifrån förutbestämda regler. Ett smidigt sätt att ha kontroll på mätvärden löpande.

  • Svenska

Både på instrumentet, och medföljande mjukvara, kan svenska väljas som förvalt språk.

  • Flexibel mätning via tången

Skulle strömtången vara felvänd vid montering kan detta enkelt åtgärdas direkt via mätinstrumentet. Detta genom att direkt vända 180 grader via inställningarna.

  • VNC-Funktion

VNC-funktion innebär att en nätanalysator kan styras från en valfri webbläsare. Inloggning sker till enheten, som är uppkopplad mot internet, varpå samtliga funktioner direkt kan nås. Därmed ges även tillgång till insamlad information via valfri enhet med webbläsare.

  • SD-kort

Både insamlad information samt enskilda inställningar sparas på ett SD-kort. Informationen kan därefter kopieras direkt med ett USB-minne för att sedan överföra informationen till en dator. När CA8345 köps ingår ett minneskort på 2GB men den är kompatibel med minneskort på upp till 512 GB. För att utnyttja enheten maximalt kan därmed ett större minneskort köpas och monteras.

Flera olika paketlösningar

CA8345 finns att köpa i flera olika paketlösningar. Nedan beskrivs tre av dessa alternativ vilka även nås via E-butiker med denna inriktning:

  1. CA8345 med 4st MA194-350 mm. I detta fall följer det med 4 st strömtänger. Detta ingår alltså inte om enbart CA8345 beställs. Förväntas strömtänger användas för mätning är paketlösningen en smidig lösning.
  2. CA8345 med spänningsadapter 230 V. Det är två saker som skiljer denna nätanalysator mot den ovan. För det första ingår inte några strömtänger vilka alltså behöver köpas separat. För det andra medföljer en spänningsadapter på 230 V.
  3. CA8345 med spänningsadapter upp till 1000 V. Den dyraste modellen av de tre som presenteras här. I likhet med modellen ovan ingår inte några strömtänger. Det som drar upp priset är i stället att en spänningsadapter ingår med upp till 1000 V.
Gudmund Ek
Senaste inläggen av Gudmund Ek (se alla)