Välj träfönster för miljön och utseendet skull

Varför ska träfönster väljas före aluminium eller komposit? Vilket material du ska välja beror på vilket utseende som önskas. Men det finns även en miljömässig aspekt.

Gediget intryck

I vissa fall är träfönster ”enda” alternativet. Det kan exempelvis gälla på äldre timrade stugor där ett aluminiumfönster eller kompositfönster skulle ge ett helt annat intryck. Men även på nyare bostäder kan ibland träfönster vara det självklara valet. Generellt ger de ett gediget intryck.

Träfönster med olika öppningar

I likhet med andra fönsteralternativ finns flera olika möjligheter gällande konstruktion.

  • Utåtgående vridfönster
  • Gammeldags sidohängd som är utåtgående
  • Inåtgående

Däremot finns inte samma flexibilitet som med kompositfönstren gällande öppningsalternativ. Är det viktigt att kunna öppna det åt flera håll bör även alternativen med komposit tittas på.

Återvinningsbart

En stor skillnad mellan komposit- och träfönster är möjligheten till återvinning. Ett träfönster, även med aluminiumram, går att återvinna relativt lätt. Antingen tas delarna isär varpå de lämnas in till en återvinningsstation alternativt lämnas de till en återförsäljare av fönster.

När nya fönster beställs ingår generellt att hantverkarna tar med sig de gamla. Är det träfönster kan de återvinnas men ytterst få kompositfönster återvinns. Även när det kommer till tillverkning är träfönster bättre för miljön än kompositalternativet. Miljömässigt är de helt enkelt bättre än andra alternativ.

Kräver mer underhåll

Den nackdel som brukar nämnas med träfönster är underhållet. Här skiljer det sig även rejält mellan trä och andra material. Att tvätta fönster och karmar bör ske minst två gånger per år – oavsett material. Det är hur ofta som ommålning behöver ske som varierar. Hur ofta målning måste ske beror självklart på hur utsatta de är för väder och vind. Dessutom är det avgörande för om de täckmålade eller målade med lasyr.

  • Täckmålade
    Täckmålade träfönster brukar behöva målas om efter mellan 5 och 10 år. Borsta bort lösa färgflagor, grundmåla och måla sedan med vald kulör.
  • Lasyr
    Lasyr har sämre skyddande förmåga och kan behöva målas om efter 2 – 4 år. Borsta och tvätta rent med målartvätt varpå ny lasyr kan appliceras. Detta kan ställas mot aluminiumfönster som generellt inte behöver målas om alls. Enda orsaken till ommålning är om annan kulör önskas. Pvc är även de mycket hållbara men kan inte målas om i det fall som annan kulör önskas.

Solfilm och plastskikt

Det är långt ifrån alltid man behöver göra större och dyrare ingrepp för att kunna nå ett önskat resultat. En billackering kostar en hel del pengar för den som vill byta kulör eller reparera skador i lacken. Ett alternativ till detta kan vara foliering vilket innebär att man slår in hela bilen i vinylfolie. På detta sätt kan man ändra färg på bilen utan att man gör någon sm helst påverkan på lacken som finns från originalbilen. När man folierar en bil kan man även få ett riktigt bra skydd mot repor och stenskott! Förutom denna sorts åtgärder, vilka kommer till betydligt lägre priser än omlackering, kan man använda solfilm för att skydda bilen mot allt för kraftig solvärme. Det är också ett bra sätt för den som önskar tona bilrutorna på ett bra och effektivt sätt.

Besök denna sida för att få hjälp med tonade rutor till din bil. Företaget har ett stort och bra sortiment solfilm och vinylfolie med mera. Allt för att man snabbt och enkelt skall kunna modifiera sitt fordon till ett bra och högst rimligt pris. Värt att tänka på är att man med fördel kan satsa på färdigskuren solfilm när man skall tona sina bilrutor. Det är någonting som ökar chanserna för att slutresultatet skall bli så bra som man önskat.

Stora valmöjligheter med tonade rutor

Även om man kanske i första hand tonar rutorna av estetiska orsaker, finns det en rad argument för att göra så. Det handlar delvis om att man på detta sätt får bättre skydd mot insyn, men det är också någonting som fungera som ett extra skydd för bilen som helhet. Att klä in rutor eller kaross med film av olika typ, kan man minimera risken för skador utifrån. Vidare är det naturligtvis ett bra sätt för den som vill ändra känslan i sin bil. Tonade bilrutor är någonting som många uppskattar! Vissa företag har valt att ha tonade rutor som är tillverkade på detta vis. Generellt finns också en färgton i dessa. I vissa fall åt brunt, svart, grönt eller till och med blått.

I och med att man kan jobba med att tona rutorna hemma, finns alla möjligheter att anpassa det hela på ett sätt som inte alltid är möjligt. Till skillnad från rutor som redan i original tonats i tillverkningen, går det utmärkt att lägga på solfilm i efterhand. Viktigt är att man gör det hela ordentligt. En luftbubbla syns alltid även för den som inte har större intresse av fordon och tonade rutor. Var därför noga i arbetet och satsa på bra film att använda för att tona rutorna till din bil.

Köpa fönsterbrädor i sten

Varje hus har sin charm och när man skall inreda kan man vinna på att ta hänsyn till husets karaktär. Vissa hur är som gjorda för en funkis-stil medan andra har en marin atmosfär hur man än vrider och vänder på dess interiör. Varje stil har dessutom ett band till specifika material. Marmorskivor har varit standard i många hur från omkring 1970-talet medan natursten fått pryda andra hus. För att hitta rätt känsla och binda samman en helhet, kan man fundera på vissa element som ofta sätter tonen för huset som helhet. Det rör sig om fönster och fönsterbrädor. Har man fönsterbrädor i sten till spröjsade rutor kan man snabbt hitta nostalgiska känslor.

När man köper fönsterbrädor i sten är det viktigt att man har rätt mått från början. Det går att skära ut fönsterbrädor i många olika dimensioner, men har man inte rätt information initialt, kan det bli en onödigt trög väg till perfektion. Här finns all information som behövs för den som är i färd med att förbättra utseendet i hemmet genom dess fönsterbrädor.

Exklusiva material

I valet av material har man som kund en stor frihet att välja någonting man tycker om. Det finns ett flertal exklusiva material för den som vill ta in naturen i bostaden. Natursten i alla dess former har sedan länge varit någonting som efterfrågas. Sortimentet är brett och inkluderar allt ifrån granit till kalksten, marmor, skiffer och andra sorters natursten. I och med att stenleverantörer finns i Sverige kan man relativt snabbt få hem vad man beställt. Detta förutsatt att man inte har ytterst unika mått som inte låter sig göras hur som helst. När det rör sig om fönsterbrädor i sten är det ovanligt med längder om över 200 cm. Har man större behov än så, kan man i vissa fall behöva hålla sig till tåls en stund för att råmaterial skall komma in. Generellt är alla fönsterbrädor i sten omkring 20 mm i tjocklek även om detta varierar i viss utsträckning.

För information är det bäst att kontakta de som levererar fönsterbrädor i sten och få svar på de frågor som finns.

Nya fönster för bättre effekt

Det finns en uppsjö fönster för den som vill förnya fastighetens utseende, förbättra energiförbrukningen, öka funktion eller helt enkelt ta hand om sitt hem. Som en hjälp för att välja rätt utifrån behov och önskemål, går vi nu igenom några parametrar att överväga. Oavsett vad man söker är det viktigt att vara noga i mätningen. Detta gäller i synnerhet om man har för avsikt att beställa hem fönster från en leverantör. I dessa fall kan fel mått innebära att man står helt utan fönster att sätta in. För den som lagt ut arbetet till en hantverkare är det istället en fråga om att välja.

Inåtgående eller utåtgående fönster

Detta är ett val som handlar om fönstrets funktion. Det går inte att ge några egentliga tips om vad man som kund bör välja då det blir en fråga om hur bostaden ser ut. Generellt kan man dock säga att fönster med krukväxter kan kännas svåra att använda fullt ut om de är inåtgående. Utåtgående fönster är i dessa fall bättre i fråga om användbarhet. Ytterligare ett alternativ som för många är ett bra val, rör vridfönster. Dessa kan vanligtvis roteras för att enkelt kunna rengöra och hantera rutan från båda håll. Fasta motsvarigheter behöver putsas även utifrån då man helt saknar möjlighet att komma åt båda sidor från insidan. Fördelen kan dock vara att risk för kallras och drag minimeras radikalt.

U-värde

Oavsett vad man har för uppvärmning är det bra att hålla bostaden ventilerad men effektiv. Det finns stor risk att man upplever läckage genom rutorna vilket innebär att mer energi krävs för att hålla uppe rumstemperaturen. För den med direkt-el kan det röra sig om stora belopp över tid. En fönsterrenovering eller byte av fönster blir för vissa en bra investering som ger resultat ganska snabbt. U-värdet är vad som används när man skall beräkna energiförlust. Ett lågt värde innebär att fönstret håller inne värmen istället för att släppa ut den genom ruta och lister. Värde ”1.0” innebär att en grads temperatursänkning resulterar i ett läckage om 1 Watt. Om man ser över utbudet av nya och moderna fönster, är det inte ovanligt med klart lägre värden än för några år sedan. Det har hänt en hel del genom åren och dagens fönster och fogar har betydligt bättre egenskaper och effekt nu för tiden.