Fönster

Välj träfönster för miljön och utseendet skull

Varför ska träfönster väljas före aluminium eller komposit? Vilket material du ska välja beror på vilket utseende som önskas. Men det finns även en miljömässig aspekt.

Gediget intryck

I vissa fall är träfönster ”enda” alternativet. Det kan exempelvis gälla på äldre timrade stugor där ett aluminiumfönster eller kompositfönster skulle ge ett helt annat intryck. Men även på nyare bostäder kan ibland träfönster vara det självklara valet. Generellt ger de ett gediget intryck.

Träfönster med olika öppningar

I likhet med andra fönsteralternativ finns flera olika möjligheter gällande konstruktion.

  • Utåtgående vridfönster
  • Gammeldags sidohängd som är utåtgående
  • Inåtgående

Däremot finns inte samma flexibilitet som med kompositfönstren gällande öppningsalternativ. Är det viktigt att kunna öppna det åt flera håll bör även alternativen med komposit tittas på.

Återvinningsbart

En stor skillnad mellan komposit- och träfönster är möjligheten till återvinning. Ett träfönster, även med aluminiumram, går att återvinna relativt lätt. Antingen tas delarna isär varpå de lämnas in till en återvinningsstation alternativt lämnas de till en återförsäljare av fönster.

När nya fönster beställs ingår generellt att hantverkarna tar med sig de gamla. Är det träfönster kan de återvinnas men ytterst få kompositfönster återvinns. Även när det kommer till tillverkning är träfönster bättre för miljön än kompositalternativet. Miljömässigt är de helt enkelt bättre än andra alternativ.

Kräver mer underhåll

Den nackdel som brukar nämnas med träfönster är underhållet. Här skiljer det sig även rejält mellan trä och andra material. Att tvätta fönster och karmar bör ske minst två gånger per år – oavsett material. Det är hur ofta som ommålning behöver ske som varierar. Hur ofta målning måste ske beror självklart på hur utsatta de är för väder och vind. Dessutom är det avgörande för om de täckmålade eller målade med lasyr.

  • Täckmålade
    Täckmålade träfönster brukar behöva målas om efter mellan 5 och 10 år. Borsta bort lösa färgflagor, grundmåla och måla sedan med vald kulör.
  • Lasyr
    Lasyr har sämre skyddande förmåga och kan behöva målas om efter 2 – 4 år. Borsta och tvätta rent med målartvätt varpå ny lasyr kan appliceras. Detta kan ställas mot aluminiumfönster som generellt inte behöver målas om alls. Enda orsaken till ommålning är om annan kulör önskas. Pvc är även de mycket hållbara men kan inte målas om i det fall som annan kulör önskas.
Gudmund Ek
Senaste inläggen av Gudmund Ek (se alla)