Rökdetektor

Sammankopplade rökdetektorer i hemmet

Sammankopplade rökdetektorer i hemmet

När man talar om säkerhet i bostaden är det lätt att genast hamna i tankar på inbrott och skadegörelse. Det är inte ovanligt att det är här man lägger allt sitt krut när man vill minimera risken för oönskade situationer. Förvisso är detta någonting som är värt investeringen och som många gånger kan avskräcka den som annars kunnat gå in i fastigheten. Samtidigt är det inte inbrott som behöver vara största riskfaktor. Det är inte ovanligt att rökskador eller fukt orsakar stora problem för villaägare runt omkring i landet. För att hindra dessa problem, och kanske i synnerhet som ett sätt att minimera skadorna, är rökdetektorer och vattenlarm det som krävs. Gärna i kombination med ett traditionellt larm där ett säkerhetsföretag finns tillgängligt hela dygnet om någonting skulle inträffa. Här kan man hitta en rad olika paketlösningar om man vill öka säkerheten i hemmet.

Rökdetektorer som varnar i hela huset

Rökdetektorerna har förbättrats avsevärt under senare tid och man kan nu välja bland olika teknik. Vissa rökdetektorer har en förmåga att mäta visuell rök medan andra istället fokuserar på motståndet i luften. De olika sorters rökdetektorer som finns till buds kan vara olika bra beroende på vad för rökutveckling det gäller. Några kan snabbt detektera glöd som pyr i bostaden, medan andra är bättre på snabb rökutveckling.

De sammankopplade rökdetektorer som finns tillgängliga som komplement till larmsystem kommunicerar med varandra på ett snabbt och effektivt sätt. Om en rökdetektor ger utslag kommer samtliga brandvarnare att påkalla uppmärksamhet. Ofta med fraser som: rök i annat rum. På så vis kan man få information om eventuella bränder i huset även om man befinner sig i garage eller källare! Detta kan innebära att man snabbare hinner åtgärda problematiken och därmed kan förhindra att olyckan blir större än nödvändigt. Vidare kan man ha en funktion som gör att en rökdetektor varnar till mobiltelefonen. Är man inte i hemmet, kan man få information omgående för att tillkalla hjälp. Da sofistikerade rökdetektorer som är sammankopplade, har oftast även en kamera monterad. Via denna kan man se vad som utlöst rökdetektorn och larmcentralen kan kommunicera med de som befinner sig i huset. På så vis minimerar man alla risker till skada. Vid eventuell utryckning kan räddningspersonalen få viktig information om hur många som finns i bostaden och vad för slags eld det gäller.

Här finns vidare information om sammankopplade rökdetektorer.

Gudmund Ek
Senaste inläggen av Gudmund Ek (se alla)