Okategoriserade

Svevia AB

Historik – Från Vägverket till Fristående Bolag

Svevia AB, tidigare känt som Vägverket Produktion, har genomgått en omvandling från att vara en del av det statliga Vägverket till att bli ett eget, fristående statligt bolag. Denna förändring tog sin början den 1 januari 2009, vilket markerade en ny era för företaget.

Svevia har sedan dess utvecklats och expanderat sin verksamhet för att bli en av de ledande aktörerna inom väg- och infrastruktursektorn i Sverige. År 2011 skedde ytterligare en omstrukturering när Svevia Fastighet och Maskin AB delades upp i två separata bolag.

Viktiga delar av Svevias verksamhet

 • Vägunderhåll
  • Snöröjning
  • Asfaltarbeten
  • Vägmarkeringar
 • Infrastrukturprojekt
  • Brobyggnation
  • Vägbyggnation
  • Tunnelbyggnation
 • Specialtjänster
  • Beläggningsarbeten
  • Anläggning av testbanor för fordonsindustrin
  • Underhåll av flygplatser

Tabell med fakta om Svevia AB

År Händelse
2009 Omstrukturering från Vägverket Produktion till Svevia AB
2011 Uppdelning av Svevia Fastighet och Maskin AB i separata bolag

Verksamhetens Omfattning

Svevia präglas av sin stora närvaro i hela Sverige, med cirka 2 200 anställda och verksamhet på över 100 platser. Företagets omsättning på omkring 11,3 miljarder kronor (år 2022) speglar dess ställning som Sveriges största bolag inom drift- och underhåll samt en av de största inom väg- och anläggningsbranschen. Huvudkontoret i Stockholm är navet i organisationen, där både styrelseordförande Mats O. Paulsson och vd samt koncernchef Anders Gustafsson är baserade.

Divisioner och Specialistområden

Svevias verksamhet är indelad i tre huvuddelar: Drift, Anläggning och Industri. Denna indelning möjliggör för Svevia att specialisera sig och optimera sina resurser för att möta de olika behoven inom varje segment. Genom att ha dedikerade divisioner kan Svevia effektivt hantera allt från dagligt underhåll av vägar till större infrastrukturprojekt och industriella tjänster.

Utbud av Tjänster

Svevias affärsidé innefattar ett brett spektrum av tjänster som rör byggande och underhåll av Sveriges vägar och infrastruktur. Detta inkluderar vägunderhåll, snöröjning, asfaltering, mark- och anläggningsarbeten samt projektledning och konsulttjänster. Genom att erbjuda en helhetslösning kan kunderna vända sig till Svevia för en omfattande hantering av sina infrastrukturbehov.

Kritik och Upphandlingar

Under 2019 riktades kritik mot Svevia från medlemsorganisationen Företagarna, som anklagade företaget för prisdumpning i offentliga upphandlingar. Denna kritik baserades på en granskning som sträckte sig från 2013 till 2018. En skriftlig fråga ställdes även i riksdagen som en följd av detta. Svevias verkställande direktör bemötte kritiken genom att påpeka att granskningen hade blandat ihop två delar av företaget och att de ifrågasatta anbuden i själva verket genomförts med god lönsamhet.
Läs även artikeln JM AB.

Uppdrag och Projekt

Svevia har genom åren varit involverat i flera stora infrastrukturprojekt och uppdrag som haft stor inverkan på Sveriges landskap. Från stora motorvägsprojekt till underhåll av lokala vägar, Svevias expertis och resurser har varit centrala för att säkerställa säkra och fungerande transportvägar för allmänheten.

Hållbarhetsarbete

I linje med globala och nationella mål om hållbar utveckling, arbetar Svevia aktivt med hållbarhetsfrågor. Företaget strävar efter att minska sin miljöpåverkan genom att implementera miljövänliga material och metoder, effektivisera sin energianvändning och minska utsläppen från sin maskinpark.
Svevia AB, specialiserat på vägunderhåll och anläggningsprojekt, bidrar till Sveriges infrastrukturutveckling.

Framtidsutsikter och Expansion

Med en stadigt växande infrastrukturmarknad i Sverige, ser Svevia fram emot fortsatt tillväxt och expansion. Företaget investerar i ny teknik och utbildar sin personal för att ligga i framkant när det gäller innovation och effektivitet inom branschen. Framtidsutsikterna ser ljusa ut för Svevia, med flera planerade projekt och en växande portfölj av tjänster.

Sammanfattning

Svevia AB har etablerat sig som en ledande aktör inom väg- och infrastruktursektorn i Sverige. Med en rik historia, omfattande verksamhet och dedikation till hållbarhet, fortsätter företaget att spela en viktig roll i utvecklingen av Sveriges infrastruktur. Trots kritik och utmaningar har Svevia bevisat sin förmåga att leverera kvalitetstjänster och bidra till en effektiv och hållbar infrastruktur.
Här finns en liknande artikel på samma tema: Strukton Rail AB.

Teodor Axelsson
Senaste inläggen av Teodor Axelsson (se alla)