Okategoriserade

JM AB

Historiken bakom JM AB

Från ett litet byggföretag grundat av John Mattson år 1945, har JM AB vuxit till att bli en av de ledande aktörerna inom bostadsutveckling i Norden. Ursprungligen känd som John Mattsons Byggnads AB, har företaget genomgått flera förändringar, inklusive ägarskap och namnbyte, för att etablera sig som en stark spelare på fastighetsmarknaden.

Med en lång historia av att skapa hållbara hem och livsmiljöer, har JM bidragit till att forma stadsmiljöer och samhällen i Sverige.

En Närmare Titt på JM AB – Från Grundandet till Framtidsvisioner

 • Grundandet
  • Grundat av John Mattson år 1945
  • Ursprungligt namn: John Mattsons Byggnads AB
 • Expansion och tillväxt
  • Blev en ledande aktör inom bostadsutveckling
  • Ägarskaps- och namnförändringar under årens lopp
 • Bidrag till samhället
  • Skapande av hållbara hem och livsmiljöer
  • Formande av stadsmiljöer och samhällen i Sverige
År Händelse
1945 Grundande av John Mattsons Byggnads AB
XXXX Första stora bostadsprojektet
XXXX Namnändring till JM AB
XXXX Expansion till övriga nordiska länder
XXXX Implementering av hållbarhetsmål

Verksamhetens Kärna och Geografisk Fokus

JM AB specialiserar sig på nyproduktion av bostäder, med en stark närvaro i storstadsregioner och universitetsstäder i Sverige, Norge och Finland. Med en årlig omsättning på cirka 15 miljarder kronor och omkring 2 500 anställda, är företaget en tungviktare inom branschen. Huvudkontoret, beläget i Solna, är navet för företagets omfattande verksamhet som präglas av en strävan efter kvalitet och hållbarhet i alla projekt.

Från Industrivärden till Skanska och Ut på Börsen

År 1965 tog AB Industrivärden över rodret från grundaren John Mattson, och ledde företaget fram till dess börsintroduktion 1982. Efter att ha varit en del av Skanska-koncernen i ett antal år, står JM idag som ett självständigt, publikt bolagNasdaq OMX Stockholm, där det ingår i segmentet Large Cap. Under dessa år har JM genomgått betydande förändringar, men har alltid behållit sitt fokus på kvalitativa bostäder.

Projektutveckling och Diversifiering

JM AB har inte bara lämnat avtryck i bostadssektorn, utan har även varit inblandade i uppförandet av betydande kommersiella fastigheter och kulturella byggnader. Från Kolmårdens djurpark till Kulturhuset i Stockholm, har JM:s bidrag till samhällsbyggandet varit mångsidigt. Denna diversifiering har visat på företagets kapacitet att hantera en bred portfölj av byggprojekt. Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Infranord AB.

2020 – Ett År av Expansion och Utveckling

Trots utmaningarna som pandemin förde med sig, lyckades JM under 2020 påbörja produktionen av cirka 3 200 bostäder. Med projekt som Liljeholmskajen i Stockholm, Dockan i Malmö, och Norra Älvstranden i Göteborg, har företaget fortsatt att expandera sitt avtryck i städer över hela Sverige. Denna expansionskraft visar på JM:s starka ställning på marknaden och dess förmåga att anpassa sig till föränderliga förhållanden.JM AB är en ledande nordisk utvecklare av bostäder och bostadsområden, känt för hållbarhet och kvalitet.

Nyckelpersoner och Ledning

I spetsen för JM AB står Johan Skoglund, som med sitt team av erfarna ledare och medarbetare driver företaget framåt. Ledningens vision och strategiska beslut har varit avgörande för JM:s framgångar och fortsatta tillväxt. Genom att förena tradition med innovation, och med en stark betoning på hållbarhet och kvalitet, fortsätter JM att vara ett föredöme inom bygg- och fastighetsbranschen.

Hållbarhetsåtaganden och Framtidsutsikter

Hållbar utveckling är en hörnsten i JM:s verksamhet, och företaget är engagerat i att minska sin miljöpåverkan genom hela byggprocessen. Från energieffektiva lösningar till ansvarsfullt materialval, strävar JM efter att leda vägen mot en mer hållbar fastighetssektor. Med dessa åtaganden blickar JM framåt, redo att möta framtidens utmaningar och möjligheter inom bostadsutveckling.

Investerare och Aktieägarvärde

För investerare erbjuder JM en stabil och pålitlig investeringsmöjlighet, med en stark marknadsposition och en historik av stadig tillväxt. Genom att prioritera långsiktigt värdeskapande och transparent kommunikation, har JM etablerat ett förtroendefullt förhållande med sina aktieägare. Som ett börsnoterat företag, är JM:s finansiella prestationer och företagsstyrning av högsta vikt för att upprätthålla och förbättra aktieägarvärdet.

Avslutande Tankar

Med en imponerande historia och en framåtblickande strategi, står JM AB väl rustat för att fortsätta spela en central roll i utvecklingen av framtidens bostäder. Genom att kombinera erfarenhet med innovation och ett starkt engagemang för hållbarhet, är JM positionerat för att skapa värde inte bara för sina kunder och anställda, utan även för samhället i stort. Med varje nytt projekt fortsätter JM att bygga på sin vision om att skapa hem och miljöer där människor trivs och utvecklas. Liknande artikel NCC AB.

Teodor Axelsson
Senaste inläggen av Teodor Axelsson (se alla)