Okategoriserade

Infranord AB

Historik och Bakgrund – Infranord AB

Infranord AB är ett svenskt statligt aktiebolag som har sina rötter i Banverket Produktion. Bolaget, som är en viktig aktör inom järnvägssektorn, har sitt huvudkontor i Solna kommun.

Det grundades år 2010 och har sedan dess utvecklats till att bli en av de ledande inom sitt område.

Med en nettoomsättning på 4 miljarder kronor under 2008, visade det redan som en del av Banverket sin kapacitet och potential på marknaden.

 • Grundande
  • Ursprungligen en del av Banverket
  • Omstrukturerat till eget bolag 2010
 • Ekonomisk utveckling
  • Stark nettoomsättning redan före omstruktureringen
  • Visar på bolagets tidiga potential och kapacitet
 • Position i branschen
  • Central aktör inom järnvägsinfrastruktur
  • Fortlöpande utveckling och expansion
År Nettoomsättning (i miljarder) Händelse
2008 4 Del av Banverket
2010 Data ej tillgänglig Omstrukturerat till Infranord AB

Infranords Verksamhetsområden

Entreprenad, drift och underhåll är några av de centrala områden som Infranord AB fokuserar på. Företaget är specialiserat på BEST-arbeten (ban-, el-, signal- och telearbeten) och har utvidgat sin verksamhet till att omfatta även trafik-, mark-, bygg-, anläggnings- och teleområdet. Denna bredd av tjänster gör att Infranord kan erbjuda en helhetslösning för infrastrukturprojekt.

Expansion i Norden

Med en stark position i Sverige har Infranord AB även tagit klivet ut i Norden. Den 1 september 2010 markerade en milstolpe för företaget då de öppnade sitt första kontor utanför Sverige, i Köpenhamn, Danmark. Detta ledde till bildandet av Infranord A/S, vilket understryker företagets ambitioner att växa och bli en nordisk aktör.

Kunder och Samarbetspartners

En stark kundbas är avgörande för ett företags framgång. Infranord AB har en imponerande portfölj av kunder som inkluderar stora namn som Trafikverket, Storstockholms Lokaltrafik, och Inlandsbanan AB. Dessutom har de viktiga kunder i grannländerna såsom Bane NOR i Norge och Banedanmark i Danmark. Industrikunder som SSAB och LKAB är också en del av deras kundkrets.
Läs mer om Skanska AB här.

Personal och Kompetens

För att uppnå sina mål har Infranord AB en stark personalstyrka på cirka 1 900 anställda. Dessa medarbetare är högt kvalificerade och har den kompetens som krävs för att hantera de komplexa utmaningar som finns inom järnvägsinfrastrukturen. Företagets framgång bygger på deras kunskap, erfarenhet och engagemang.

Ekonomisk Utveckling

Ekonomisk stabilitet och tillväxt är kritiska för ett företags långsiktiga framgång. Infranord AB har visat på en stark ekonomisk utveckling sedan starten. Trots utmaningar som kan uppstå i bygg- och anläggningsbranschen, har Infranord AB bibehållit en solid finansiell position, vilket ger dem möjligheten att fortsätta investera i framtida projekt och teknologier.
Infranord AB är specialiserat på järnvägsinfrastruktur och underhåll i Sverige.

Framtid och Utveckling

Infranord AB ser en ljus framtid med fortsatt fokus på att utveckla och förbättra infrastrukturen inom järnvägssektorn. Företaget lägger stor vikt vid innovation och strävar efter att ligga i framkant när det gäller nya tekniker och arbetssätt. Med en stadigt växande närvaro i Norden och en stark grund i Sverige, är Infranord väl positionerat för att möta morgondagens utmaningar inom transportinfrastrukturen.
Läs artikeln om ämnet Serneke Group AB här.

Hållbarhet och Miljö

Hållbarhet och miljöpåverkan är centrala aspekter i dagens byggprojekt och Infranord AB tar dessa frågor på största allvar. Företaget arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan genom att implementera miljövänliga lösningar och hållbara arbetsmetoder. Genom att föra in dessa värden i alla delar av sin verksamhet, bidrar Infranord till en mer hållbar framtid.

Sammanfattning

Infranord AB har på kort tid etablerat sig som en ledande aktör inom järnvägsinfrastruktur i Sverige och Norden. Med en omfattande verksamhet som täcker allt från entreprenad till underhåll och en stark kundbas, har företaget alla förutsättningar för att fortsätta sin framgångsrika resa. Genom att kombinera teknisk expertis med ett engagemang för hållbarhet, är Infranord AB väl rustat för att möta framtidens utmaningar och bidra till en säker och effektiv transportinfrastruktur.

Teodor Axelsson
Senaste inläggen av Teodor Axelsson (se alla)