Konstruktion

Välj rätt arkitekt i Stockholm när konstruktionsritningar önskas

Välj rätt arkitekt i Stockholm när konstruktionsritningar önskas

Det är främst arkitekter som skapar de konstruktionsritningar som kan krävas vid en bygglovsansökan. Många erbjuder denna tjänst i Stockholm– men vilken ska väljas?

Har de bygglovsgaranti?

En arkitekt som erbjuder sina kunder bygglovsgaranti lovar att de ritningar som skapas kommer att resultera i att kunden får bygglov. Skulle kommunen av någon anledning neka ansökan kommer inte arkitekten ta ut någon avgift från kunden.

Detta innebär även att arkitekten inte åtar sig vilka uppdrag som helst. Först sker en översikt över att projektet kommer att kunna få bygglov.

Hur snabbt kan du få dina konstruktionsritningar?

De flesta vill få in bygglovsansökan så fort som möjligt eftersom handläggningstiden i Stockholm är relativt lång. Därmed brukar de även finnas önskemål om att hitta en arkitekt som kan leverera dessa ritningar snabbt. Hur fort det kan ta beror självklart på konstruktionens storlek och komplexitet. Att ta fram konstruktionsritningar för ombyggnation av balkong och tak på en villa går ju betydligt fortare än vid nybyggnation av ett flerbostadshus.

Sköter de även kontakt med Stockholm Stad?

Under processens gång kan du få frågor eller begäran om kompletteringar från Stockholm Stad. Genom att välja en arkitekt som tar helhetsansvar underlättas även denna bit. De kan ha all kontakt med kommunen och föra din talan. Därmed kan arkitekten även välja vilka frågor som måste gå vidare till dig och hjälpa till med dessa.

Vad kostar det?

Kostnaden beror på flera faktorer men kan även skilja mycket stort mellan de olika arkitekterna. Detta delvis beroende på vilken kundgrupp de vänder sig till och om de för tillfället är i behov av jobb eller inte.

Kontakta först en arkitekt för att få offert på jobbet. Är det enbart någon tusenlapp finns inte så stora summor att spara på att jämföra fler. Är det däremot ett stort projekt kan kostnaden bli betydligt större. Men se då inte enbart på vad det kostar att göra konstruktionsritningar utan även på vad vilka fler tjänster som kommer att behöva beställas från arkitekten.

Du kan även behöva…

I en bygglovsansökan kan det krävas flera olika dokument. Exempel:

  • Konstruktionsritningar och konstruktionsberäkningar
  • Energiberäkning
  • Brandskyddsdokumentation
  • Anpassningar för tillgänglighet
  • Anpassning för elfordon

Från 2020 gäller en lag som anger att det vid nybyggnation av flerbostadshus, med minst 10 parkeringsplatser, måste finnas framdragen el för laddning av laddningsfordon. Även dessa regler har arkitekten kontroll på och anpassar ritningen efter.

Elon Nordin
Senaste inläggen av Elon Nordin (se alla)