Elektriker

Etablerad elektriker i Stockholm

Det finns ett oändligt antal av olika yrken man kan ha. Att jobba som kassörska, ta hand om patienter som sjuksköterska eller göra pappersarbete på ett kontor är alla exempel på det. Det finns med andra ord många olika yrkesmöjligheter. Trots det finns det några yrken som är mer dominerande än andra. Några exempel på dessa är sjuksköterskor, taxichaufförer, bönder och hantverkare som vi behöver för att hålla igång samhället vi lever i. Vi behöver alltid någon som tar hand om oss på sjukhuset, som skjutsar oss när taxi är vårt enda transportmedel, som odlar vår mat och som bygger våra hus. Inte att glömma är elektrikern som är ansvarig för att all elektricitet fungerar som det ska.

ENAB El & Nätverksmontage AB

På ENAB El & Nätverksmontage AB utförs diverse elinstallationer. Företagets mål är att kunna erbjuda extremt hög service med god kommunikation mellan kund och elektriker. Detta innefattar både planering inför ett arbete, kommunikation under utförandet och framförallt återkoppling till kund. Detta är ett elföretag med erfarenhet och behörighet inom bland annat nätverk, värmekablar och svagström. Bolaget utför uppdrag som elektriker i Stockholm var de arbetat sedan företaget grundades år 1990.

Elektriker i Stockholm

De tjänster ENAB erbjuder finns öppna att köpa in både av privatpersoner, företag och organisationer. Bolagets främsta arbetsområden är elinstallationer, nätverk, värme och svagström. De har behörighet att byta elcentraler samt besiktiga dessa. När det gäller nätverk installerar de både fiber- och kopparnätverk oavsett om det gäller en nyinstallation eller utbyggnad av befintliga nätverk. Ett område ENAB är särskilt specialiserade inom är takvärme och värmekablar. Takvärme kan rekommenderas till alla typer av byggnader i Stockholm. Det har bra funktion och dränerar smältvatten från snö eller is på taken. Takvärme bidrar även på så vis att det skyddar taken, och dess avvattningssystem från att få frostskador.

Anledningar att välja elektriker

För tillfället är det 15 anställda på ENAB där alla arbetar med att kunna erbjuda god service. Företaget har lång bakgrund i branschen. Det finns ett stort engagemang och fokus på öppen dialog mellan utförare och kund. Av denna anledning lägger de stor vikt vid att de anställda har en social förmåga, och inte endast har den kunskap som krävs för att kunna utföra ett arbete.

Juliana Norberg