Renovering

Frågor och Svar kring kontrollplan

Vad innebär en kontrollplan?

Det är ett dokument som visar vilka kontroller som krävs inför och vid byggnationer. Det finns lagar och regler som måste följas för att säkerheten ska vara hög. Dessa regler varierar beroende på vad som ska byggas. Den svarar därmed på vad som ska kontrolleras, vem som ska göra det samt vem som är ansvarig.

Hur fyller jag i kontrollplanen?

Det är viktigt att en kontrollplan fylls i på ett korrekt sätt samt med rätt information. Det finns mallar att hämta hem från kommunen som kan användas. Om det känns svårt att tolka all information finns även digitala lösningar online att använda. Via en rad olika frågor, samt support, skapas den plan som krävs för det specifika byggnationsprojektet.

När behövs kontrollplan?

När byggnationer sker som kräver bygglov eller bygganmälan ska det finnas en kontrollplan. Det kan exempelvis vara ombyggnation av en villa, installation av eldstad eller att ett attefallshus ska ställas på gården.

När i processen bör kontrollplanen skapas?

När mindre byggprojekt ska genomföras är det smidigt att bifoga planen redan när ansökan om bygglov/bygganmälan sker. Därmed får kommunen all information på en gång och processen går smidigare fram till ett beslut. Det går även att skicka in anmälan/ansökan i förväg. När kommunen anser att kontrollplan behövs kommer de att efterfråga detta. I detta fall är det bra att redan ha den klar så att processen inte dras ut över tid på grund av dålig planering.

Kan kommunen neka byggnation?

Ja, när anmälan/ansökan kommer in till kommunen går handläggare igenom dessa. En bedömning sker då utifrån de handlingar som skickats in. Det kan bero på flera saker vilket ibland kan rättas till varpå processen kan gå vidare. Exempel är:

  • Någon kontrollplan har inte visats upp – en komplettering behöver ske
  • Energianvändning som beräknats innebär för höga värden
  • Bärförmåga och stabilitet stämmer inte överens med kraven
  • Brandsäkerheten har inte tagit till beaktning i tillräckligt stor utsträckning
  • Hantering av olika slags rivningsmaterial genomförs inte på ett korrekt sätt.

Vad händer om kontrollplanen är fel?

Om kommunen anser att din kontrollplan är felaktigt eller inte komplett kommer de begära in kompletteringar. Det finns två nackdelar med detta. För det första dras processen ut på tiden vilket innebär att byggnationen inte kan påbörjas. För det andra kan ytterligare kostnader uppkomma om kommunen anser att processen tar mer tid av dem än beräknat. Se https://kontrollplandirekt.se/ för information om kontrollplaner och byggfrågor.

Gudmund Ek
Senaste inläggen av Gudmund Ek (se alla)