Okategoriserade

Veidekke

Historisk Bakgrund och Grundande av Veidekke

Veidekke är ett namn med djupa historiska rötter i Skandinaviens bygg- och anläggningsindustri. Ursprunget kan spåras tillbaka till 1863 i Danmark med grundandet av H.

Hoffmann & Sønner, och till 1896 i Norge med Høyer Ellefsen.Det nuvarande bolaget Veidekke stiftades den 6 februari 1936 av Nico S.Beer och Gustav Piene d.y.Trots en tillfällig nedläggning under krigsåren, återuppstod Veidekke starkare än någonsin 1948, med projekt som utbyggnaden av landningsbanor vid Stavangers flygplats Sola och andra betydelsefulla infrastrukturprojekt i Norge.

 • Grundande:
  • H. Hoffmann & Sønner (Danmark, 1863)
  • Høyer Ellefsen (Norge, 1896)
 • Stiftande av Veidekke:
  • Datum: 6 februari 1936
  • Grundare: Nico S. Beer och Gustav Piene d.y.
 • Återuppståndelse efter kriget:
  • År: 1948
  • Större projekt: Utbyggnaden av Stavangers flygplats Sola
Årtal Händelse Land
1863 Grundandet av H. Hoffmann & Sønner Danmark
1896 Grundandet av Høyer Ellefsen Norge
1936 Stiftandet av Veidekke Norge
1948 Återuppståndelse och projekt som Stavangers flygplats Sola Norge

Expansion och Tillväxt

Under 1980-talet tog Veidekke ett strategiskt beslut att växa och utvecklas till en rikstäckande entreprenör. Genom en serie av övertaganden, fusioner och nyetableringar har företaget växt markant. Sedan 1982 har Veidekke framgångsrikt införlivat över 60 företag, vilket har bidragit till dess position som en ledande aktör i bygg- och fastighetsbranschen i Skandinavien.

Verksamhet i Skandinavien

Veidekke har en omfattande närvaro i Skandinavien med cirka 6 300 anställda och driver samtidigt mellan 700-800 byggprojekt. I Norge består Veidekkekoncernen av tre divisioner: Veidekke Entreprenør AS, Veidekke Eiendom AS och Veidekke Industri AS. I Sverige representeras företaget genom Veidekke Sverige AB, och i Danmark genom Hoffmann A/S.

Noterbar Byggkonst

Veidekke har genom åren varit involverat i skapandet av några av Skandinaviens mest ikoniska byggverk. Bland dessa märks operahuset i Oslo, Hardangerbron och den nya Holmenkollbacken. Dessa projekt visar på Veidekkes förmåga att genomföra storskaliga och tekniskt avancerade byggprojekt.
Denna artikel är även relevant för ämnet Svevia AB.

Strategi och Framtid

Med en stark historisk grund och ett framgångsrikt förflutet ser Veidekke fram emot att fortsätta sin expansion och sitt bidrag till samhällsbyggnad. Företaget lägger stor vikt vid hållbarhet, innovation och effektivitet i alla sina projekt, vilket säkerställer en långsiktig och positiv påverkan på samhället och miljön.

Huvudkontor och Ledning

Veidekkes huvudkontor är beläget i Oslo, Norge. Härifrån leds och koordineras de många projekt och divisioner som företaget innehar. Ledningen hos Veidekke är känd för sitt engagemang i företagets långsiktiga strategi och dess anställdas välbefinnande, vilket är avgörande för företagets fortsatta framgång.
Här finns en artikel på samma tema: Peab AB.

Ekonomisk Utveckling

Veidekke är noterat på Oslo Børs sedan 1986 och har visat en stabil ekonomisk utveckling över åren. Företagets ekonomiska rapporter visar på en stark marknadsposition och förmågan att generera vinst även i tider av ekonomisk osäkerhet. Detta är ett tecken på företagets robusta affärsmodell och dess förmåga att anpassa sig till föränderliga marknadsförhållanden.

Samhällsansvar och Hållbarhet

Veidekke tar sitt ansvar för samhället på allvar och strävar efter att leda vägen inom hållbarhetsfrågor. Detta inkluderar allt från att minska koldioxidutsläppen i byggprocessen till att säkerställa god arbetsmiljö för sina anställda. Företagets hållbarhetsrapporter och initiativ är en central del av dess verksamhet och bidrar till att bygga ett starkare och mer hållbart samhälle.
Veidekke är en av Skandinaviens ledande bygg- och anläggningsföretag, känd för hållbart byggande och infrastrukturprojekt.

Veidekke i Samhället

Veidekke är inte bara en bygg- och fastighetsutvecklare; företaget spelar också en viktig roll i samhällsutvecklingen. Genom sitt arbete med infrastruktur, bostäder och kommersiella fastigheter bidrar Veidekke till att skapa levande och hållbara samhällen där människor kan trivas och växa.

Teodor Axelsson
Senaste inläggen av Teodor Axelsson (se alla)