Elektriker

Vad är en datalogger och hur används en sådan?

En datalogger är en enhet som automatiskt loggar och lagrar data över tid. Den används för att mäta och övervaka olika parametrar såsom temperatur, luftfuktighet, lufttryck, spänning m.m. Dessa enheter används inom en rad olika branscher samt för flera olika syften. Till exempel används de inom vetenskaplig forskning såväl som i industriella processkontroller samt för kvalitetssäkring. Läs vidare så berättar vi mer!

Dessa instrument kan ha flera olika användningsområden

Det finns flera olika typer av mätverktyg som kan användas för olika syften. Till exempel kan en datalogger användas för att mäta temperatur. Sådana instrument är särskilt vanligt förekommande inom läkemedelsindustrin samt inom livsmedelsindustrin. Där används de bland annat för att övervaka temperaturerna i samband med förvaring och transport av livsmedel samt för andra, liknande syften.

Ett instrument som loggar data om luftfuktighet används istället flitigare inom jordbruksindustrin samt av museum och i andra verksamheter där luftfuktigheten är en viktig faktor. De apparater som istället mäter spänning eller andra aspekter kopplade till elektricitet används istället för att övervaka och styra elförbrukningen. Därför används dessa i olika fastigheter och anläggningar där man vill kunna göra detta.

Exempel på yrkesgrupper som kan ha nytta av en datalogger

Vem bör då använda sig av en datalogger, kanske du undrar? Det korta svaret är att i princip vem som helst som vill kunna övervaka och logga olika faktorer över tid med fördel kan göra detta. Några exempel på sådana yrkesgrupper är:

  • forskare
  • vetenskapsmän
  • ingenjörer
  • personal som arbetar med kvalitetskontroll
  • verksamhetsansvariga inom en rad olika branscher.

Som vi redan har nämnt kan dessa mätinstrument med fördel användas inom en rad olika branscher. Några exempel på branscher där de idag används flitigt är inom tillverkningsindustrin, transportbranschen, energiindustrin, jordbruksindustrin samt läkemedelsindustrin. Men det finns förstås fler branscher än enbart dessa där de används eller skulle kunna användas och göra nytta.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är en datalogger ett mångsidigt och användbart instrument som har flera fördelar för dig som använder det. Det kan därför användas inom flera olika branscher samt för flera olika syften. Att få tillgång till tillförlitlig och pålitlig data som mäts över tid kan nämligen underlätta beslutsfattandet för en rad olika yrkesgrupper.

Teodor Axelsson
Senaste inläggen av Teodor Axelsson (se alla)