bostäder

Viktigt med mögelsanering på Orust

Mögelsanering på Orust kan tyvärr vara helt nödvändig i vissa fall, framförallt om angrepp av möglet har nått den nivå att den syns och/eller luktar. Mögel är inte bara hälsofarligt för oss människor och ger symptom som till exempel allergiska besvär, utan även ett miljöproblem i de bostäder där det uppträder. I en bostad är det vanligast med mögelangrepp på vind och krypgrund, helt enkelt ställen där det ofta blir fuktigt. Mögel kan också ge upphov till dålig lukt i till exempel kläder. Det är därför viktigt att en mögelsanering görs, speciellt om möglet är synligt i form av fuktfläckar, bubblor på till exempel tapeter eller tak eller andra missfärgningar.

Vid mögelsanering kan olika metoder användas. De vanligaste metoderna är ozon och kemi. En mögelsanering med ozon innebär att det ytliga möglet dödas och lukt bryts ner. Vid kemi används en speciellt vätska som också är mögeldödande. Denna vätska är giftig och bör därför hanteras av professionella inom mögelsanering.

Anlita proffs för mögelsanering på Orust

Enligt vissa människor kan man själv genomföra en mögelsanering på Orust, men oftast avråds man. Detta beror på att det krävs kunskap och kompetens för att utföra arbetet på ett rätt och säkert sätt. Det finns vissa saneringsvätskor som man kan köpa eller så kan man avlägsna det med hjälp av andra vätskor som till exempel rengöringsmedel. Det gäller dock om angreppet är litet. Att borsta eller att låta installera en avfuktare kommer tyvärr inte att hjälpa ett mögelangrepp. Däremot kan en avfuktare hjälpa till att förebygga att möglet kommer tillbaka om det en gång har uppstått.

Att anlita professionella för mögelsanering på Orust är nog ett av de bästa man kan göra. De har kompetensen att hitta källan, veta vilken/a metod/er som fungerar och inte samt att de kan säkerställa att möglet inte kommer att komma tillbaka. Dessutom vet de hur de ska hantera både möglet och vätskor för att skydda sig på rätt sätt samt att de hittar allt som behöver bort så att inte gifterna fortsätter in i bostaden. Det kan också krävas att skadat material behöver bytas ut.

Juliana Norberg