Fastigheter

Bygglov och säkerhet vid byggnationer i Vänersborg

Vid större renoveringar eller nybyggnationer är första steget alltid att få bygglov. Utan bygglov kan inte byggnationen genomföras. Nästa steg är att planera hur det ska ske och inte minst hur det på ett säkert sätt kan ske.

Ska ni göra tillbyggnad, nybyggnad eller ombyggnad? Kontrollera alltid om det krävs bygglov innan arbetet påbörjas. Kom ihåg att bygglov även krävs vid ändrad användning av en fastighet, när skyltar sätts upp och vid installation av vissa solceller. När sedan bygglovet är klart är nästa steg att tänka på säkerheten.

Bygglov

Under ”Bygga-Bo” på Vänersborg.se hittas all information kring bygglov och när detta krävs. Detta utifrån om det handlar om solceller, anläggning, skyltar eller en fastighet. Vid vilka tillfällen som bygglov krävs styrs nationellt. Däremot är det Vänersborg kommun som avgör om bygglovet ska beviljas eller inte. Det finns alltså enbart nationella krav på när bygglov krävs – inte när det ska beviljas. Ett exempel är när skyltar ska sättas upp på fasaden till en butik. Det är ett tillfälle då många inte tänker på när det kommer till bygglov. Ett företag i Vänersborg som vill sätta upp en skylt som är större än en kvadratmeter måste ha bygglov. Däremot gäller inte detta om det är ett tillfälligt arrangemang utan det handlar om fasadskyltar och liknande. Nationsflagga, kommunflagga eller liknande kräver däremot inte bygglov.

Vid minsta osäkerhet – kontakta Vänersborg kommun som svarar på frågor kring bygglov och om andra intyg krävs. Att påbörja byggnationen, eller sätta upp skyltar, innan kan bli mycket kostsamt och innebära att det måste rivas ner.

Byggnadsställningar och säkerhet i Vänersborg

Anlitas ett byggföretag kommer de ha med sig byggnadsställningar som monteras och används under byggnationen. Det finns lagar som reglerar när ställningar måste användas och hur hantverkare måste jobba med säkerhet under arbetet. Det är reglerat kring arbete på hög höjd. Skulle ett företag slarva med denna säkerhet kan de beläggas med höga böter. Därmed jobbar de alltid med byggnadsställningar, säkerhetsrep, fallskydd m.m. Men ska du själv bygga och renovera finns ingen lag som säger vilka säkerhetsrutiner som måste följas. Många privatpersoner har inte heller den kunskap som krävs för att på ett säkert sätt arbeta på tak, vid fasader och andra jobb på hög höjd. Är det relativt enkelt jobb kan byggnadsställningar i Vänersborg hyras från både byggföretag och företag inom uthyrningsbranschen. Prata gärna med företagen om generella säkerhetsåtgärder och vilka arbeten som kan/inte kan utföras.

Teodor Axelsson
Senaste inläggen av Teodor Axelsson (se alla)