Renovering

Vanliga frågor kring stambyte

Table of Contents

Stambyte innebär i korthet att alla stamrör byts inom en bostad. Det är en omfattande renovering som innebär att bostaden ibland inte kan användas under renoveringstiden. Här presenteras några av de frågor som kan uppstå kring denna sort av renovering. Frågorna är exempel på frågor som företag i Stockholm har publicerat på sina hemsidor.

När måste stambyte genomföras?

Stambyte behöver ske när antalet vattenskador påvisar tydliga behov av renovering av stammarna. Det kan även upptäckas genom prover som konsulter genomför. Många bostadsrättsföreningar i Stockholm har exempelvis konsulter som med regelbundenhet kommer ut till dem för att kontrollera stammarnas kvalité. Detta för att skjuta på renoveringen så länge som möjligt men ändå genomföra ett stambyte i god tid innan stora skador hinner uppstå.

Är relining ett alternativ?

Ja, i vissa fall kan relining vara ett fullgott alternativ. Men allt beror på hur bra kvalité som stammarna har samt dess funktion och behov av renovering. Exempelvis bör inte dricksvattenstammarna renoveras med relining. Detta utifrån att dessa rör kan utsöndra bisfenol. Vad som är bäst beror på hur mycket det är värt att lägga på renoveringen. Stambyte är mer långsiktigt men relining kan mycket väl vara fördelaktigare utifrån ett ekonomiskt perspektiv.

Kan jag bo kvar under renoveringen?

Generellt går det att bo kvar i bostaden under tiden som ett stambyte genomförs. Däremot behöver då tillfälliga lösningar ordnas. Det kan exempelvis gälla toaletter och duschar på allmänna ytor. Det är orsaken att många flyttar till vänner eller släktingar under tiden för ett stambyte. Detta så man inte behöver dela dusch med alla grannar.

I vissa delar av Stockholm är det relativt vanligt att man inte kan bo kvar. Detta utifrån att det är svårt att bo kvar i små lägenheter. Det blir helt enkelt för trångt och omständligt.

Hur lång tid tar det?

Stambyte är ett långsiktigt projekt som ofta sträcker sig över ett år. Detta med allt från projektering och offert till genomförande. Ett företag i Stockholm anger däremot att arbetet förväntas ta ”8 – 12 veckor”. Det är alltså denna tid som man kan behöva hitta annan bostad eller leva under lite krångligare förhållanden. Man bör även lägga till någon vecka utifall inte projektet löper exakt som planerat.

Källor: Tre företag i Stockholm som erbjuder stambyte och liknande större renoveringsprojekt.

Teodor Axelsson
Senaste inläggen av Teodor Axelsson (se alla)