Välj rätt säkerhetsdörr

Intresset är stort när det kommer till säkerhetsdörrar. De många förfrågningar som inkommer till företag i denna nisch säger någonting om hur vi tänker på våra hem. Det är dock inte någonting nytt att vilja ha en extra säker dörr till såväl hemmet som till ett kontor eller annan plats. I Sverige har det funnits en rad aktörer i branschen. En av de äldsta har sedan 1964 samlat erfarenhet. De är än idag aktiva och har ett gediget utbud Svenska säkerhetsdörrar. Hur och vad man väljer när man köper säkerhetsdörr är väldigt individuellt. För många är det dock viktigt att man får en dörr som passar in. Bor man i ett lägenhetshus kan man ha behov av en säkerhetsdörr som smälter in i mängden. Är det fråga om en bostadsrätt är det inte heller ovanligt att föreningen tar ett beslut om att ersätta alla dörrar i fastigheten med Svenska säkerhetsdörrar. På så vis kan man få betydligt bättre genomgående säkerhet i fastigheten.

Från 1940 och framåt

När man tittar på olika formspråk för dörrar går det en tydlig och distinkt gräns omkring år 1940. Dörrar som tillverkats föra denna tid var oftare spegeldörrar eller bar annan dekoration medan dörrar som tillverkats senare haft en tendens att bära plana träytor. Om man vill ha en dörr som är modernare i stilen finns en rad olika alternativ att välja bland även när det rör sig om säkerhetsdörrar. De olika säkerhetsklassningarna är enkla att studera för att man skall hitta just de säkerhetsdörrar som passar för stunden.

Är man intresserad av säkerhetsdörrar i den tidigare stilen utgår man från de främsta av säkerhetsdörrar som finns på marknaden. Svenska Woodsteel representerar Italienska Torterolo&Re och har ett stort utbud varianter. När man väljer säkerhetsdörr är det inte bara en fråga om att ha den säkerhetsnivå som önskas. Även om detta utgör en viktig del av valet, behöver man också se till hur säkerhetsdörrarna ser ut i praktiken. För många kan det vara viktigt att ha en dörr som smälter in och som inte i allt för stor utsträckning ser ut som en skyddsdörr. De säkerhetsdörrar som nu finns att införskaffa ser ut som vilka moderna dörrar som helst. Dock med helt annan nivå av säkerhet om man skulle titta bakom den snygga träfasad som vanligtvis klär in stommen av stål och dörrlås.

Bygg pool

På önskelistan för husägare är egen pool ofta rankat i toppen. Det finns någonting kontinentalt och extraordinärt med att kunna börja dagen med en simtur. Samma känsla av lyx infinner sig efter arbetsdagen när man samlar vänner och familj tunt poolen i trädgårdens grönska. Även om många kan drömma om att anlägga en pool av större eller mindre storlek, är det inte alltid det leder till att planerna verkligen sjösätts. Kanske rör det sig om att man ryggar tillbaka för arbetet, eller för att kostnadsaspekten blir oförsvarlig. Dock finns en hel del enkla sätt att bygga pool utan att det behöver krävas för mycket. I vilket fall inte för den som kan tänka sig att lägga ner visst arbete på att nå drömmen om en pool.

Smart uppvärmning av pool

En fråga som kan komma att bli aktuell för den som anlägger pool, är uppvärmningen. Det krävs en del energi för att värma upp en större pool och detta medför såväl ansträngning som ekonomiska kostnader. Här har det kommit en rad innovationer som påverkar utgångsläget. Genom att använda solenergi kan man höja temperaturen i vattnet flera grader. På så vis kan man förlänga säsongen och detta till ett billigare pris än tidigare.

När man väl fått ordning på sin pool finns det en rad tillbehör och extratillsatser man kan experimentera med. Allt ifrån pooldammsugare till vattenrening kan göras på ett flertal olika sätt. Viktigast är att man hittar vad som fungerar bäst för den egna bassängen. Köper man en färdig pool för att på egen hand färdigställa densamma, kan man få med sig allt som krävs för att snabbt komma igång. En pool kan inhandlas med alla de tillbehör som kan komma att intressera villaägaren. Här kan man sedan även komplettera den första beställningen med allsköns redskap och tillbehör för att man skall få ut det mesta tänkbara ur bassängen man köpt.

I Sverige finns det många fastigheter vilka utrustats med pool och trädäck. Det är kort sagt inte svårt att finna inspiration för den som går i tankarna på att införskaffa detta framöver. Här finns information att hitta via en Finsk butik. “Uimarin Isot altaat ovat valikoimamme suosituimpia. ne ovat eniten myytyjä skandinaaviassa. Niitä on valikoimassamme 5 soikeaa ja 4 pyöreää kokoa.”

Skydda huset mot inbrott

För att ovälkomna gäster ska hålla sig borta från ditt hus krävs goda säkerhetsanordningar. Inbrottssäkra dörrar och låsta altandörrar är bara två saker man kan ordna för att göra huset lite mer tryggt. I den här texten kan du läsa om saker som är bra att tänka på för att hålla tjuven borta.

Inbrottssäkra dörrar

Inbrottssäkra dörrar är en bra början för dig som vill göra huset mer inbrottssäkert. Vid ungefär 50 procent av alla inbrott som sker i landet, är det just genom ytterdörren som tjuvarna tar sig in.

Tänk på att inbrottssäkra dörrar har större verkan på en högt belägen lägenhet, där det inga alternativa ingångar finns för tjuven att ta. I en villa räcker det inte enbart med inbrottssäkra dörrar – fönster, altandörrar och andra ingångar (till exempel genom garaget) ska även de säkra.

Fönsterlås

För dig som bor i en villa eller en lägenhet på bottenvåningen är det bra att ha fönsterlås. Visserligen är det, på ett rent fysiskt plan, inte särskilt svårt för en inbrottstjuv att krossa en glasruta. Däremot är det avslöjande och något som tjuven därmed drar sig för att göra. Att sätta in fönsterlås är en god trygghetsåtgärd för dig som bor i villa eller lägenhet på bottenvåning.

Lås grinden

I likhet med ett fönsterlås är ett staket och en grind inte ett särskilt svårt hinder för en tjuv att ta sig förbi. Däremot kan det påkalla viss uppmärksamhet om tjuven behöver klättra över det. Om det inte stoppar inbrottet i ögonblicket – kan det åtminstone få en vaksam granne att dra ögonen till sig.

Givetvis går det att sätta upp ett högre staket för ett ännu bättre skydd, men enbart i det syftet är det kanske inte värt pengarna. Såvida man inte är riktigt mån om säkerheten, men då finns det effektivare metoder att ta till i första hand.

Räcker källarförråd eller vind?

Du som bor i ett lägenhetshus och som delar källare och vind med flera andra bör inte förvara dina dyrgripar där. Dessa utrymmen är ofta utsatta för stölder. En fördel för tjuven är att han eller hon kan arbeta ostört under långa perioder. Ju bättre lås du har, desto mindre tid kan tjuven lägga på att faktiskt stjäla saker.

Snöröjning Stockholm – Glöm inte bort ansvaret

Eftersom Stockholm är ett så pass stort område så finns det många vägar, gång- och cykelbanor med mera som måste snöröjas. Det finns en prioriteringsordning där fokus ligger på att se till att exempelvis utryckningsfordon och kollektivtrafik kan komma fram på vägarna, och därmed plogas dessa först. Om det blir stora mängder av snö så finns det en risk att snöröjningen försenas på mindre gator. I Stockholm finns det även en ambition att på ett tidigt stadie ploga några olika pendlingsstråk för cyklister som går utmed högtrafikerade bilvägar. Även i innerstaden så plogas det framförallt på cykelbanor längs bussgator och huvudvägnätet. När snöröjningen sker så uppstår det vallar som senare röjs bort enligt en prioriteringsordning, där sjukhus, övergångsställen samt busshållplatser kommer först.

Snöröjning som privatperson

Om vallarna som uppkommer vid snöröjning återfinns utanför ditt hus så behöver man själv skotta bort denna. Om man av hälsoskäl eller liknande inte får eller kan skotta bort snön som uppkommit, så kan detta avhjälpas med en kontakt med en biståndshandläggare inom stadsdelsförvaltningen. Detta regleras dock olika stadsdelarna emellan. Som privatperson kan man ringa “Istappstelefonen” om man ser istappar eller snö som man upplever som farliga då de riskerar att rasa ner från taket. Om man åker bil så kan man också hjälpa snöröjarna genom att respektera de parkeringsregler som finns speciellt över vinterhalvåret, då dessa avser att framkomligheten för snöröjarna underlättas.

Anlita en snöröjare

Har man ingen möjlighet, ork, tid eller lust att skotta bort vallar, ingångar till hus, tak eller andra viktiga passager, kan man även som privatperson anlita företag att utföra dessa tjänster. Särskilt tak kan vara svår eller till och med farliga att skotta på egen hand, då de kan vara lutande, isiga och hala. För privatpersoner är det liksom för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och andra som är i behov av snöröjning, viktigt att granska de avtal som skrivs med leverantörer av snöröjningstjänster, så man vet vad som ingår i tjänsten och att jobbet utförs på ett säkert och professionellt sätt. I Stockholm finns det en rad olika företag att anlita och använda sig av, vissa mer seriösa än andra. Fördelaktigt anlitar man ett företag som har mångårig erfarenhet av att sköta fastigheter, EMJ Service kan snöröjning och hjälper dig med som som stora arbeten.

Var förberedd när skadan är framme

Alla som ännu inte har installerat en vattenfelsbrytare i sitt hus borde tänka om. Att installera en vattenfelsbrytare i ert hus är inga konstigheter men ändå så finns det många svenska hem där det inte finns någon vattenfelsbrytare. Om ni bestämmer er för att installera en vattenfelsbrytare så kommer ni skydda er själva mot framtida vatten- och fuktskador. Detta är en otrolig investering för ert hus och det kommer inte verken att ta er mycket tid eller kosta er särskilt mycket pengar.

Vattenskada

Om ni däremot inte installerar en vattenfelsbrytare och får en vattenskada i ert hus så kommer det inte bli en billig historia. Även om ni har en bra försäkring så kommer ni ofta ändå att få betala en ansenlig summa för att sanera ert hus. Vattenskador har blivit ett väldigt stort problem i Sverige och varje år så är det fler än 100 000 vattenskador där de flesta problem beror på skador på vattenledningssystem. På vår hemsida så kan ni läsa mer om hur en vattenfelsbrytare faktiskt fungerar, men det mest effektiva som denna maskin gör är att stänga av allt ingående vatten när ni bestämmer det men även att varna er eller stänga av vattnet när den känner av en läcka.

Om ni inte installerar en vattenfelsbrytare i ert hem och skulle råka ut för en vattenskada så kan det inte bara bli dyrt utan verkligen skada ert hem. En vattenskada kan leda både till en fuktskada, mögel, allergiproblem och göra så att flera rum i ert hus måste stängas av för reparation. Ingen vill lägga en massa pengar på denna reparation som lika lätt kunde ha förhindrats med hjälp av en vattenfelsbrytare så vad har ni egentligen att förlora på att installera en vattenfelsbrytare så snart som möjligt? Ni kommer definitivit att känna er säkrare när ni åker iväg på en längre semester eller bara för att ni vet att en vattenfelsbrytare faktiskt håller koll på era vattenledningar.

Men det är inte bara en vattenfelsbrytare som kan förhindra en potentiell vattenskada. Självklart så finns det praktiska saker som ni kan göra för att förhindra att ert hus ska bli ett av många som drabbas av en vattenskada varje år. Ni kan till exempel se till att er diskmaskin och er kyl och frys placeras på ett vattentätt underlag. På så vis så blir det inga fuktskador om någon av dessa maskiner skulle gå i sönder om ni inte är hemma eller om det helt enkelt skulle börja läcka vatten när diskmaskinen är igång. Ni kan också hålla koll på att era rör installationer fortfarande är täta med hjälp av en vattenmätare. När ni använder den så kan ni se om mätarens visare rör på sig även om alla anslutningar och kranar är stängda och detta kan vara ett tecken på läckage.

Om ni vill förhindra att ni ska komma hem till ett vattenskadat hus så kan ni också se till så att er huvudkran till ert vattensystem är väldigt lättåtkomlig och att alla familjemedlemmar faktiskt vet var den är och hur den fungerar om någonting skulle hända. Något att tänka på att även ha är ett vattentätt avtal med en fastighetsskötare som har jour dygnet runt. EMJ Service är en erkänt kunnig fastighetsskötare som man kan lita på 24/7 när och om något går på tok.

Viktiga beslut om hemmet

Det var roligt i början – du fick bestämma precis vad du ville, och även de mest långsökta lösningar fixades. Drömmen var på väg att bli sanning! Tonvis med sand och cementdamm senare är det kanske inte lika roligt längre, och det enda du önskar dig är att husbygget ska bli klart så att du kan flytta in. När det blir dags att installera dörrar och fönster är det lätt att falla för frestelsen att välja första bästa – dörren ska ju trots allt bara sitta där, det gör väl inte så mycket?

Jo, det gör det. Dörrvalet har en enorm påverkan inte bara på själva utseendet på ditt nya hus, utan även på din framtida nattro. Hur så? Läs vidare och ta reda på hur det ligger till.

Rätt säkerhetsdörr

Det finns ett par detaljer du bör tänka på när det blir dags att välja din nya säkerhetsdörr. Tänk på följande:

  1. Den ska vara ljuddämpande.
  2. Den ska fungera som brandskydd.
  3. Se till att du får certifikat på att dörren verkligen uppfyller säkerhetskraven.
  4. Priset kan variera – så kolla om installationen ingår i slutpriset, och jämför olika återförsäljare.
  5. Slutligen: glöm inte utseendet! Dörren är en viktig del av det helhetsintryck som ditt hus skapar. Välj därför en modell som passar din smak och smälter in fint med resten av din inredning.

Tänk dig in i situationen…

Mitt i natten väcks du av ett konstigt ljud. Det som händer sen beror ganska mycket på ditt val av dörr. Du som valde första bästa kanske oroligt går upp och tittar runt lite. Du kikar genom gardinerna ut i en mörk gård, du känner på låset för att kolla att det är ordentligt stängt. Du ser inget, så du går och lägger dig igen, men du kan inte somna. ”Tänk om det är en tjuv?”

Du som däremot valde att installera säkra dörrar är inte så orolig. Du vet att du är trygg, så du somnar om i vetskapen att om något riktigt lurt är på gång kommer larmet att ringa, dörren kommer inte att öppnas från något håll utan nyckel, och förresten så har kanske den ordentliga utomhusbelysningen redan skrämt bort alla tjuvar. En säkerhetsdörr är så mycket mer än bara en ingång. Genom att välja rätt skyddar du din familj och din egendom från tråkiga händelser, samt sätter prägel på ditt hus.

Var beredd som fastighetsägare när saker går sönder

Att äntligen bestämma sig för att renovera sitt hem, ett rentav bygga ett helt nytt hem för er familj, är ett stort steg som ibland kan kännas skrämmande. Men med hjälp av vår hemsida så kommer det bli så mycket enklare att ta sig ann den utmaning som är en renovering. Hos oss så kommer ni till exempel att kunna läsa mer om hur ni ska be er åt för att anlita en hantverkare och när ni faktiskt kan renovera själva. Om det är dags för en större renovering, som till exempel av ert badrum eller kök, så är det definitivt dags att anlita en hantverkare. För att er renovering ska göras på det bästa, och ett lagligt, sätt så är det viktigt att ni faktiskt hyr in ett proffs när det behövs.

Tänk igenom ert bygge

Även om en hantverkare kan vara en otrolig hjälp så kan det ibland också gå fel. Alla kan vi ha otur och hitta en hantverkare som inte gör jobbet rätt eller ger er felaktiga råd, men därför är det otroligt viktigt att ni alltid ber om referenser från er hantverkare innan ni bestämmer er för att anlita dem. På så vis så kan ni se vad de gjort tidigare och förhoppningsvis så kan detta hjälpa er att hitta rätt ibland de skumma hantverkare som finns där ute.

Det kan kännas väldigt spännande att ta sig ann en renovering men ni får också räkna med att det ofta krävs tid och planering för att kunna genomföra en renovering på rätt sätt. Om ni till exempel vill renovera ert kök så är det alltid viktigt att ni noggrant planerar hur ni vill att ert dröm kök faktiskt ska se ut.

Håll fastigheten uppdaterad

Som fastighetsägare är det mycket att hålla koll på, året runt finns det saker som ska underhållas, bytas, uppdateras och saker går alltid sönder. Det är ett heltidsjobb att hålla koll på fastigheter. Vad gör man då för att göra livet enklare i sin vardag. Man tar in en professionell fastighetsskötare som vet hur man håller allt i topp trim. På så vis slipper man de värsta överraskningarna och renoverar efter behov och enligt en plan. EMJ Service är en av de bästa fastighetsskötarna med lång erfarenhet och kunnig personal som ser till att din fastighet alltid är redo för oväntade och väntande händelser.

Låt en professionell sköta din fastighetsskötsel

Fastighetsförvaltning handlar om att förvalta och underhålla en fastighet och dess byggnader. Förr var det vanligt att fastighetsägaren själv också utförde fastighetsförvaltningen, men på senare tid har det blivit allt mer vanligt att outsourca fastighetsförvaltningen. Det innebär att fastighetsägaren anlitar ett externt företag för att utföra fastighetsförvaltningen. Det förekommer också att en fastighetsägare anlitar en fastighetsförvaltare för att utföra vissa delar av fastighetsförvaltningen, men gör andra delar av fastighetsförvaltningen själv. Det finns många fördelar med att anlita en fastighetsförvaltare för fastighetsförvaltning, bland annat att det är mer lönsamt och effektivt, men också smart för att själv inte behöva lägga ner tid på sådant som andra kan sköta bättre. På EMJ Service har man lång erfarenhet av att erbjuda fastighetsskötsel och erbjuder bland annat dygnet runt jour vilket gör att du alltid kan känna dig trygg.

Fastighetsförvaltning – ett brett område

Det första man kommer att tänka på när det gäller fastighetsförvaltning är kanske kvarterets vaktmästare som byter trasiga lampor i trapphusen, skottar snö och klipper gräs. Men faktum är att fastighetsförvaltning sker i alla möjliga typer av byggnader och fastigheter, inte bara hyreshus, utan också shoppingcenter, sjukhus, parkeringsplatser, skolor, äldreboenden och kontor behöver förvaltning och underhåll av såväl byggnader som runt omkring byggnaderna. Dagens fastighetsförvaltare erbjuder och utför också en lång rad tjänster, inte bara den dagliga fastighetsskötseln, utan allt från uthyrning och besiktning, till ombyggnad, tillbyggnad och renovering, underhåll liksom planering och presumtiva åtgärder.

Facility management

Fastighetsförvaltning kallas ibland för facility management. Det är en engelsk term som innefattar strategisk ledning och styrning av alla de resurser och tjänster som krävs att en facilitet (byggnad eller fastighet) ska kunna fungera effektivt. Begreppet facility management kan därmed sägas vara synonymt med den svenska termen fastighetsförvaltning. De tjänster som ingår i facility management, eller fastighetsförvaltning, är indelade i två kategorier. Dels finns de fastighetsanknutna tjänsterna, de som handlar om så kallat ”hårdare tjänster”, exempelvis energioptimering, säkerhet och fastighetsskötsel. Dels finns de arbetsplatsanknutna tjänsterna, de som handlar om så kallat ”mjukare tjänster”, exempelvis lokalvård, reception och posthantering. Även utomlands kan fastighetsförvaltningen ske såväl inom det egna företaget eller via en extern resurs och om så är fallet kallas det oftast för outsourcad facility management.