Bygga hus – lösvirke eller byggsats?

Ett av dom första och dessutom största besluten att fatta när man bestämt sig för att bygga sitt eget hus är om man ska bygga det helt från grunden med lösvirke eller om man ska välja en färdig byggsats. Dom olika valen skiljer sig en hel del även om båda såklart kommer att resultera i ett nybyggt hus. Det är klokt att väga för- och nackdelar mot varandra och fundera på vad som passar bäst för en själv.

Bygga hus med lösvirke

Att bygga hus i lösvirke kallas det alltså när huset byggs helt och håller från grunden, med planka efter planka. Till fördelarna med denna metod är att man själv har möjlighet att påverka flera olika delar med bygget, så som materialval, planlösning, tekniska lösningar – ja egentligen allt. Man får ett väldigt unikt och personligt hus och vissa påstår dessutom att det är billigare att bygga ett hus i lösvirke men det beror såklart helt på vilka val man gör och hur huset utformas.

Däremot är det viktigt att man har rätt kunskaper eftersom det är ett minst sagt stort projekt. Man agerar själv byggherre om man inte lejer bort arbetet som helentreprenad men oavsett kommer det ta lång tid innan huset står helt färdigt.

Köpa byggsats hos husleverantör

Det andra alternativet för den som planerar att bygga hus är att köpa en färdig byggsats som helt enkelt levereras i färdiga partier, som sedan monteras ihop. Här finns det idag väldigt många leverantörer att välja bland och många olika stilar. Klassiska hus är ännu populära liksom att dom mer moderna poppar upp både här och där.

Den här metoden går betydligt snabbare än att bygga i lösvirke eftersom mycket av huset redan är färdigbyggt när det levereras, och det är i regel tillverkaren som löser hela entreprenaden. Nackdelen med en byggsats är att man får ett hus som många andra också har och det blir inte lika unikt och personligt som om man bygger i lösvirke. Däremot kan man såklart göra huset personligt på andra sätt, genom att ändra vissa val och inredning, men då blir det också dyrare.

Det finns för- och nackdelar med båda alternativen när det kommer till att bygga hus. En byggsats har idag hög kvalitet och ger ett bra resultat och det väldigt snabbt. Att bygga i lösvirke tar tid men å andra sidan är man helt fri att göra precis som man vill och man kommer att få ett unikt resultat. Se mer om husbygge på lbhus.

Kastanjestaket kan användas till mycket

Ett kastanjestaket kommer i många olika höjder och har därför många olika användningsområden. Det kallas ibland fårstaket och används för att hänga i får, men det kan även användas som trädgårdsavdelare, runt en uteservering eller som lågt stängsel runt ett trädgårdsland.

Ett kastanjestaket som kommer på rulle kallas vanligtvis för fårstaket. De finns oftast i olika mått, från en halv meter upp till nästan två meter högt. Om du använder ett lågt kastanjestaket så passar det till exempel runt saker du vill hänga in som rabatter eller trädgårdsland. Även lekplatser är ett vanligt användningsområde för dessa låga typer av kastanjestaket. Ett kastanjestaket i den mellanhöga kategorin används ofta för att hägna in djur av olika slag. Ett kastanjestaket är ett naturligt slags staket som passar på många olika platser. De höga staketen används ofta som trädgårdsavdelare eller som trädgårdsskärm. Höga staket används även ofta på uteserveringar eller i djurparker. Användningsområdena för kastanjestaket i olika höjder är oändliga. Ett vanligt användningsområde är på stranden där det används för att forma sanden. Även skolgårdar eller campingplatser är platser där ett kastanjestaket kan komma väl till användning.

Montering av ett kastanjestaket

Ett kastanjestaket monteras med hjälp av stolpar, du kan med fördel välja runda eller kluvna kastanjestolpar. Avståndet mellan stolparna bör hamna någonstans mellan två till två och en halv meter. För att stolparna ska stå stabilt så bör de slås ner i marken ordentligt, 40 till en meter brukar vara bra. Det enklaste är att först göra hålet, antingen borra eller med hjälp av en spade, och sedan slå ner stolpen med en hammare. När alla stolpar är på plats så sätter du upp staketet med hjälp av hulling-krampor eller så skruvas staketet fast genom den kluvna pinnen. Om du vill att staketet ska hålla länge så är det bra om den nedersta kanten är några centimeter över marken eftersom detta ökar staketets livslängd. Om du väljer ett kastanjestaket av ett mindre mått så ligger avståndet mellan pinnarna på någonstans mellan fyra till fem centimeter och ökar upp till åtta till nio centimeter om du väljer ett kastanjestaket av större storlek.

Avkalkning med vattenfilter

Många produkter är det som får problem med kalk på grund av eftersatt underhåll. Vattenkokare, kaffekokare och vattenförsörjningen i husbilar är några exempel. Att hitta ett bra sätt till avkalkning med vattenfilter är i de flestas intresse. Det är dock inte gratis att hitta ett bra filter. Man får räkna med ett några tusenlappar beroende på storlek och produkt. Vattenfiltrets funktion är att göra vattnet mjukare, från hårt till mjukt helt enkelt. Mjukt vatten är bättre för miljön, kläderna och ja nästan i alla avseenden. Men det är inte säkert att det är mjukt när det kommer ut ur kranen och är det hårt så skapar det dessvärre en större skada på allt det kommer i kontakt med. Det är en viss investering att köpa olika typer av filter men det kan vara väl värt det i slutändan.

Vattnets hårdhet eller mjukhet beror på halterna av magnesium och kalciumjoner. Dessa mäts på samtliga statliga vattenverk, de flesta kommunerna tillhandahåller mjukt vatten. Men detta innebär inte att det gör att dina saker är helt förskonade från kalkavlagringar även om vattnet är att benämna som mjukt. Hur fungerar då avkalkning med vattenfilter? Jo de sätts på insidan av utsläppet till vattnet du ska komma i kontakt med och renar det. Eller det minskar halterna av kalcium och magnesium som sedan kommer ut genom duschslangen eller vattenkranen. Till värmepannor och varmvattenberedare går att köpa olika filter som installeras och sedan på daglig basis verkar för att rena vattnet och göra det mjukt.

Avkalkning på egen hand

Många väljer att sköta avkalkningen med egna så kallade husmorstips. Man köper ättika och lite andra medel och blandar ihop dessa, låter stå ett tag innan man sedan häller ner blandningen i exempelvis kaffekokaren och låter den köra några program. Den som vill byta ut ättikan kan göra det mot citronsyra eller något annat liknande frätande ämne. Innan du är klar sen är det viktigt att du kör kaffebryggaren med rent vatten tre eller fyra gånger för att säkerställa att syran eller ättikan är helt borta, det smakar inte så gott annars nämligen till ditt nybryggda kaffe. Lika lätt är det att sköta övriga hushållsapparater som vattenkokare och espressomaskin.

Förberedelser när sotning ska ske av imkanalerna

Hur ska du göra för att sotning av en imkanal ska gå så smidigt som möjligt? Vid frågor om Eld & Ventilation presenteras tre punkter som gör det enklare – både för dig som kund och för de som kommer för att sota.

Planera regelbunden sotning

Allt för många tar kontakt med sotare när en imkanal är allt för smutsig och igensatt. Att vänta för länge har flera nackdelar. Som med det mesta underhållsarbeten är det bättre att planera in dem regelbundet. För det första – ta kontakt med ett företag ett par veckor innan arbetet behöver utföras. Det ökar chansen att man får den tid man önskar. Dessutom tar vissa företag extra betalt vid akuta utryckningar. För det andra – fråga när nästa sotning bör ske. Ingen kan avgöra det bättre än kunnig sotningspersonal. De kan avgöra detta bland annat utifrån modell av imkanal och belastning på den.

Gör rent inför besöket

Det finns inget tvång på att porslin och kastruller ska tas bort från spis och bänkar i närheten. Men det är en stark rekommendation. När imkanaler sotas kan en hel del damm och sot dras ner. Att få det i maten eller på porslinet är knappast önskvärt. Kom även ihåg att det är ditt ansvar att ta bort ömtåliga saker. Självklart gäller samma sak oavsett var i huset som sotning ska ske. Är det en öppen spis kan exempelvis byggpapp läggas framför för att fånga upp eventuell sot. I annat fall är risken att det dras omkring i huset.

Var tydlig med modell

När sotning av imkanal beställs finns en stor fördel i att påtala vilken modell av köksfläkt som finns i köket. Det är visserligen inte alla som vet hur man kontrollerar det och det är inte heller något krav. Men kan modell sägas redan i förväg kan företaget lättare anpassa tid, verktyg och arbetsåtgång.

Kan jag sota själv?

I teorin kan man genomföra sotning själv. I praktiken är det däremot betydligt svårare. För att få utföra den själv krävs ett tillstånd som söks hos gällande kommun. I detta fall krävs det att man har all kompetens som krävs och att man kan bevisa detta. Det gäller allt från säkerhet vid takarbete till själva sotningstekniken.

Bygglov och säkerhet vid byggnationer i Vänersborg

Vid större renoveringar eller nybyggnationer är första steget alltid att få bygglov. Utan bygglov kan inte byggnationen genomföras. Nästa steg är att planera hur det ska ske och inte minst hur det på ett säkert sätt kan ske.

Ska ni göra tillbyggnad, nybyggnad eller ombyggnad? Kontrollera alltid om det krävs bygglov innan arbetet påbörjas. Kom ihåg att bygglov även krävs vid ändrad användning av en fastighet, när skyltar sätts upp och vid installation av vissa solceller. När sedan bygglovet är klart är nästa steg att tänka på säkerheten.

Bygglov

Under ”Bygga-Bo” på Vänersborg.se hittas all information kring bygglov och när detta krävs. Detta utifrån om det handlar om solceller, anläggning, skyltar eller en fastighet. Vid vilka tillfällen som bygglov krävs styrs nationellt. Däremot är det Vänersborg kommun som avgör om bygglovet ska beviljas eller inte. Det finns alltså enbart nationella krav på när bygglov krävs – inte när det ska beviljas. Ett exempel är när skyltar ska sättas upp på fasaden till en butik. Det är ett tillfälle då många inte tänker på när det kommer till bygglov. Ett företag i Vänersborg som vill sätta upp en skylt som är större än en kvadratmeter måste ha bygglov. Däremot gäller inte detta om det är ett tillfälligt arrangemang utan det handlar om fasadskyltar och liknande. Nationsflagga, kommunflagga eller liknande kräver däremot inte bygglov.

Vid minsta osäkerhet – kontakta Vänersborg kommun som svarar på frågor kring bygglov och om andra intyg krävs. Att påbörja byggnationen, eller sätta upp skyltar, innan kan bli mycket kostsamt och innebära att det måste rivas ner.

Byggnadsställningar och säkerhet i Vänersborg

Anlitas ett byggföretag kommer de ha med sig byggnadsställningar som monteras och används under byggnationen. Det finns lagar som reglerar när ställningar måste användas och hur hantverkare måste jobba med säkerhet under arbetet. Det är reglerat kring arbete på hög höjd. Skulle ett företag slarva med denna säkerhet kan de beläggas med höga böter. Därmed jobbar de alltid med byggnadsställningar, säkerhetsrep, fallskydd m.m. Men ska du själv bygga och renovera finns ingen lag som säger vilka säkerhetsrutiner som måste följas. Många privatpersoner har inte heller den kunskap som krävs för att på ett säkert sätt arbeta på tak, vid fasader och andra jobb på hög höjd. Är det relativt enkelt jobb kan byggnadsställningar i Vänersborg hyras från både byggföretag och företag inom uthyrningsbranschen. Prata gärna med företagen om generella säkerhetsåtgärder och vilka arbeten som kan/inte kan utföras.

Synlighet för snickare

Konverteringsoptimering handlar om att möta och hjälpa besökarna på en webbplats till att ta rätt beslut och genomföra en handling. Inom E-handel syftar man på att besökarna även handlar vilket därmed skapar en konvertering. Inom tjänstesektorn kan det handla om att få besökarna att fylla i ett formulär, begära offert osv.

Exempel för takläggare i Stockholm

En takläggare i Stockholm erbjuder sina tjänster och har en hemsida. Denna hemsida är väl synlig när personer använder Google och söker mot denna tjänst i just Stockholm. De använder även Adwords och annonserar lokalt som söker efter ”lägga om tak”, ”takläggare” och liknande begrepp.
Via Google Analythics kan han se att det är ett par tusen besökare på sidan varje månad. Men även att många är inne på den en kort period för att sedan lämna hemsidan. Om det under samma period bara kommer in ett par offertförfrågningar är det konverteringsoptimering som behövs. Att få fler besökare att konvertera dvs. begära offert.

 • Kontaktuppgifter direkt
  Första steget är att se över hur kontaktuppgifterna presenteras och var på sidan de finns. Den som vill anlita en takläggare kommer till största sannolikhet vilja ringa eller maila dem för att få en offert. Därmed bör kontaktuppgifterna nås redan från första sidan. Dessutom bör de vara klickbara så att man kan ringa företaget bara genom att klicka på deras telefonnummer.

 • Besökaren möts av rätt budskap
  Många hemsidor är ”röriga” vilket gör det svårt för besökaren att få känslan att man hamnat rätt. En privatperson kanske söker en takläggare i Stockholm och besöker denna webbplats. Men om startsidan presenterar företagets historia, 10 olika tjänster och massa referenser kan en tveksamhet växa hos besökaren. Vad är det egentligen de erbjuder? Kan de lägga om tak?
  Är det primärt takläggning som företaget jobbar med bör även detta vara det som primärt presenteras på sidan. När personen kommer in på webbplatsen ska det inte vara någon tvekan om att de lägger och renoverar tak och detta inom området i och omkring Stockholm.

 • Var tydlig och enkel
  Överlag handlar det om att vara tydlig och enkel i sin information. Även om företaget har mängder av fördelar så är det bästa att bara lyfta fram några. Även om man jobbar mot flera städer kan det vara tydligare att lyfta fram vissa osv.

En grönare badrumsrenovering i Kalmar

Ett badrum som har sett sina bästa dagar kan vara en av de värsta synerna för en bostadsägare. Till skillnad från ett sovrum som ofta inte behöver särskilt mycket mer än lite ny färg på väggarna för att förvandlas till något magiskt, kan en badrumsrenovering i Kalmar kräva att såväl en rörmokare som en golvläggare, en snickare och en elektriker involveras i arbetet. På grund av den komplexitet och kostnad som en renovering av detta slag medför, får ofta badrummet stå tillbaka till förmån för andra rum när det vankas renoveringsarbete i en bostad.

badrumsrenovering Kalmar

Men ett gammalt och slitet badrum är inte bara allt annat än en fröjd för ögat – det kan också vara en riktig el- och vattentjuv samt bidra till en försämrad luftkvalitet. På senare år har stora framsteg gjorts när det kommer till badrumsarmatur, så genom att renovera ditt badrum kan du såväl minska energikostnaden som göra miljön en tjänst. Det finns dock en hel del att tänka på när du ska göra en grön badrumsrenovering i Kalmar, vilket gör att det hela kan kännas något överväldigande. Här bjuder vi dock på två tips för en grön och skön renovering av badrummet.

1. Välj en leverantör med fokus på miljön

Om en grön badrumsrenovering i Kalmar är det som du försöker åstadkomma, är det bara logiskt att försöka få tag i en leverantör som har fokus på miljö och hållbarhet. Du kommer att spara både tid, pengar och frustration genom att välja någon som känner till de produkter som kan hjälpa dig att minska el- och vattenförbrukningen i badrummet och som inte utsätter dig för farliga kemikalier.

2. Installera energismart utrustning

För att få till en verkligt grön badrumsrenovering behöver du använda dig av energismart utrustning i badrummet. Detta inkluderar förstås en energieffektiv varmvattenberedare, men faktum är att det finns flera olika sådana att tillgå. På marknaden kommer du att finna såväl soldrivna alternativ som en rad andra lösningar. Om du har följt vårt första tips på vår lilla lista kommer du kunna konsultera din entreprenör i denna fråga och välja den bästa lösningen för din badrumsrenovering i Kalmar.

Vet mer om utfartsspeglar

Utfartsspeglar är ett verktyg som används för att öka trafiksäkerheten. När sikten är skymd kan det bli omständligt, men framförallt farligt, att köra ut från en utfart. Särskilt farligt blir det om en hög hastighet gäller på den väg man kör ut på. De är särskilt vanliga att se i bostadsområden. En annan miljö där de kan förbättra trafiksäkerheten är i parkeringsgarage, där sikten inte sällan är skymd av väggar och pelare. När det kommer till trafikspeglar och utfartsspeglar så har skyltab ett fullsortiment av speglar tillverkade i Skandinavien för att tåla vårt hårda väder.

Olika material

Vanligt är att utfartsspeglar är tillverkade i akryl. Det är betydligt starkare än glas, och som gäller med produkter som ska stå ute i det offentliga, är hållbarheten en viktig faktor. När akrylspeglar går sönder blir skärvorna dessutom betydligt mer skonsamma än de som kommer av glas. Det är en stor fördel – men den största anledningen till att utfartsspeglar ofta är av akryl, är beständigheten och hållbarheten.

Ett annat material som används i trafikspeglar är polykarbonat. De är särskilt vanliga att se på vältrafikerade platser där det kan finnas risk för vandalism och skadegörelse. Eftersom polykarbonat är relativt mjukt, så är det mindre risk att det går sönder vid stötar och slag. Om spegellinserna är i polykarbonat, så är de i princip okrossbara.

En billig och effektiv lösning

Utfartsspeglar är inte särskilt dyra. Det finns ett antal aktörer som säljer dem, och genom att jämföra priser och urval hos dem, så kan man komma undan billigt. Många säljer både rektangulära och runda speglar. De praktiska skillnaderna mellan de olika formerna är dock liten – snarare är det avgörande hur konvex den ska vara.

Ofta har man flera alternativ när sikten skall ökas. Det kan till exempel vara att trimma ned häckar eller såga ned träd, eller göra om på platsen där sikten är ett problem. Med speglar behöver man inte göra detta – de är ofta enkla att installera, och väljer man rätt produkt kan man räkna med att den gör sitt jobb. Effektivt och förhållandevis billigt.

Bra att känna till

 • Speglar av polykarbonat är i princip okrossbara, och bra att ha på platser där det finns risk för skadegörelse.
 • Det mest avgörande är hur konvex spegeln är. Om de är rektangulära eller runda spelar mindre roll.
 • Med väldigt konvexa trafikspeglar kan man se åt två håll. Används ofta i T-korsningar.

Slipa ditt gamla golv nytt

Gamla golv blir som nya när professionella golvslipare gör jobbet. Du får bort repor, orenheter och lämnar det med en ny glans och nytt liv. I Malmö finns många firmor som sysslar med golvslipning som kan hjälpa dig med slipning och rätt behandling av ditt golv.

Under den där heltäckningsmattan eller plastmattan i köket kan det ligga en skatt av gamla golvplankor. Många lägenheter i Malmö är byggda för många årtionden sedan och stor potential kan finnas under den där sjuttiotalsmattan. Men ibland kan det kännas som ett stort och riskfyllt projekt att slita upp en gammal matta. Om du är osäker på om golvet håller för en slipning bör du kontakta en golvslipare i Malmö för att få ett professionellt utlåtande. Golvslipning är inte bara för de som sitter på golv som är från förra seklet. Även relativt nya golv kan slipas. Låt en yrkesman inom golvslipning titta på om golvet är värt att slipa istället för att byta till nytt. Det spar både på miljön och din ekonomi. Dina gamla golv kan bli som nya med golvslipare som vet vad de gör.

Slipa golvet utan damm

En oro som många har när det handlar om att slipa golv är att dammet från slipningen ska sprida sig i bostadens alla vrår och skrymslen. Idag använder många golvslipare maskiner med dammfri teknik där dammet samlas upp under slipningen. Detta är bra både för ditt boende och för de som arbetar med golvslipning eftersom de får en bättre arbetsmiljö. Även fast man som arbetare använder skyddsutrustning, så är det svårt att helt undvika att andas in damm under dagarna om man använder maskiner som lämnar damm efter sig.

Massiva trägolv eller parkett, de flesta golvslipare i Malmö kan hjälpa dig med det mesta. Efter att golvet är slipat så behöver det behandlas på något vis. Golvslipare i Malmö har kunskap om hur golvet bäst ska behandlas för att hålla länge. Lack, olja, vax, bets, lut eller lasyr. Det finns många olika sätt att behandla ett golv, och att anlita professionell hjälp lönar sig ofta i det långa loppet eftersom en yrkeskunnig kan avgöra vilken behandling som passar dit golv bäst.

Installera solceller på Gotland – Stöd och bidrag

Visste du att solinstrålningen på Gotland är lika bra som i södra Tyskland? Eller att Gotland ofta vinner solligan, ligan där det område med flest soltimmar placerar sig i toppen. Den som har besökt Gotland har kanske noterat att många av husen är utrustade med solceller på taket. Det råder helt enkelt goda förhållanden för det, särskilt med svenska och nordeuropeiska mått mätt.

Bättre utsikt för solenergi

De senaste åren har priserna för att köpa solceller, och installera dem, sjunkit kraftigt. Trots att Sverige har låga elpriser ur ett internationellt perspektiv, börjar det bli lönsamt även här. Kanske tar det längre tid att nå lönsamhet i jämförelse med till exempel Sydeuropa, men det börjar nu finnas anledning att överväga det om man har förutsättningarna.

Se mer via Gutesol om bidrag för solceller på Gotland.

Tydligt stöd för solenergi

En annan faktor som säkerligen bidrar till att allt fler skaffar solceller på Gotland och i Sverige, är de bidrag som kan sökas för det. För alla typer av solceller som ansluts till elnätet finns ett statligt bidrag att söka. Det kan utnyttjas av såväl privatpersoner som företag och organisationer. Det bidrag som erbjuds innebär att du kan få stöd för upp till 30 % av investeringskostnaderna. För att även arbetskostnader ska täckas behöver den som utför jobbet inneha F-skattsedel.

Tid och pengar för stöd

Ett tips är att söka så tidigt som möjligt. Länsstyrelsen har meddelat via sin hemsida att den summa som fanns för stödet under förra året enbart räckte till ansökningar som kommit Länsstyrelsen tillhanda senast i mitten av sommaren. De meddelar också att det kommit in många nya ansökningar och att kön växer. De kan inte på förhand, åtminstone inte med gott varsel, säga hur många ärenden i kön som kommer att hinna få ett beslut under året. Tänk på att solcellsinstallationer även omfattas av ROT-avdraget. Du kan dock inte utnyttja båda.

Om man inte uppfyller reglerna för detta blir man istället elproducent. Vill man bli det behöver man ta kontakt med GEAB för att ställa sig i designerad kö.