Fastigheter

Installera solceller på Gotland – Stöd och bidrag

Visste du att solinstrålningen på Gotland är lika bra som i södra Tyskland? Eller att Gotland ofta vinner solligan, ligan där det område med flest soltimmar placerar sig i toppen. Den som har besökt Gotland har kanske noterat att många av husen är utrustade med solceller på taket. Det råder helt enkelt goda förhållanden för det, särskilt med svenska och nordeuropeiska mått mätt.

Bättre utsikt för solenergi

De senaste åren har priserna för att köpa solceller, och installera dem, sjunkit kraftigt. Trots att Sverige har låga elpriser ur ett internationellt perspektiv, börjar det bli lönsamt även här. Kanske tar det längre tid att nå lönsamhet i jämförelse med till exempel Sydeuropa, men det börjar nu finnas anledning att överväga det om man har förutsättningarna.

Se mer via Gutesol om bidrag för solceller på Gotland.

Tydligt stöd för solenergi

En annan faktor som säkerligen bidrar till att allt fler skaffar solceller på Gotland och i Sverige, är de bidrag som kan sökas för det. För alla typer av solceller som ansluts till elnätet finns ett statligt bidrag att söka. Det kan utnyttjas av såväl privatpersoner som företag och organisationer. Det bidrag som erbjuds innebär att du kan få stöd för upp till 30 % av investeringskostnaderna. För att även arbetskostnader ska täckas behöver den som utför jobbet inneha F-skattsedel.

Tid och pengar för stöd

Ett tips är att söka så tidigt som möjligt. Länsstyrelsen har meddelat via sin hemsida att den summa som fanns för stödet under förra året enbart räckte till ansökningar som kommit Länsstyrelsen tillhanda senast i mitten av sommaren. De meddelar också att det kommit in många nya ansökningar och att kön växer. De kan inte på förhand, åtminstone inte med gott varsel, säga hur många ärenden i kön som kommer att hinna få ett beslut under året. Tänk på att solcellsinstallationer även omfattas av ROT-avdraget. Du kan dock inte utnyttja båda.

Om man inte uppfyller reglerna för detta blir man istället elproducent. Vill man bli det behöver man ta kontakt med GEAB för att ställa sig i designerad kö.

Gudmund Ek
Senaste inläggen av Gudmund Ek (se alla)