Bygg

Hur lång tid tar ett stambyte i Stockholm?

För dig som hyresgäst tar inte ett stambyte i Stockholm i regel längre än ungefär sex till åtta veckor. Detta förutsätter dock att man enbart räknar den tid som entreprenörens hantverkare har tillgång till din lägenhet och arbetar med denna. För i själva verket är ett byte av stammarna ett projekt med en avsevärt mycket längre tidshorisont. Faktum är att ett sådant från start till mål ofta tar ett år eller mer.

Så hur lång tid ett stambyte i Stockholm faktiskt tar beror alltså på hur man definierar projektet. Hela processen är ganska långsiktig men själva grovgörat tar sällan mer än ungefär två månader.

Ett stambyte i Stockholm tar ungefär 1-2 år från start till mål

Så vad menar vi egentligen med att ett byte av stammarna ofta tar cirka ett år eller två att genomföra från start till mål? Vi syftar då på hela processen från början till slut. Och denna tidslinje kan i vissa fall förlängas på grund av att olika händelser gör processen mer utdragen.

Ett stambyte i Stockholm går i grund och botten till på något av följande sätt:

  • Fastighetens hyresgäster behöver godkänna arbetet. Innan ett byte av stammarna kan ske behöver hyresgästerna godkänna åtgärden. Detta gäller om arbetet ska utföras i en hyresfastighet. Men även om inte tillräckligt många hyresgäster skulle godkänna arbetet kan det ibland komma att utföras ändå. Hyresvärden kan nämligen skicka in en ansökan till hyresnämnden som i sin tur kan fatta beslut i frågan. Men det är inte särskilt vanligt att det behöver gå så långt.
  • Ett beslut tas på stämman om det rör sig om en bostadsrättsförening. Rör det sig istället om ett stambyte i Stockholm som ska utföras i en bostadsrätt tas beslut om detta på stämman. Detta är det vanligaste förfarandet vid denna typ av åtgärd. Om en majoritet av bostadsrättsägarna i föreningen motsätter sig åtgärden kan processen bli ganska utdragen tidsmässigt. Även här kan till syvende och sist hyresnämnden komma att bli inkopplade av bostadsrättsföreningen. Men detta sker alltså endast om en majoritet inte alls är med på noterna.
Juliana Norberg