Takbeläggning

Tak av asfaltskiffer

När det gäller takbeläggning är asfaltskiffertak några av de vanligaste. De är också en av de billigaste och lättaste att installera. Det är därför de är så populära bland husägare som vill ha ett tak med lite underhåll. På vissa platser kräver dock dessa typer av tak mer underhåll än andra. Om du bor i ett område med mycket nederbörd och fukt behöver ditt asfaltskiffertak extra mycket vård. Här är några saker att tänka på om du har ett asfaltskiffertak.

Håll dig uppdaterad med underhållet

De flesta husägare tänker inte på takunderhåll förrän det uppstår problem. Det leder ofta till mycket större problem längre fram. Om du har ett asfaltskiffertak måste du se till att du följer med i det regelbundna takunderhållet. En takinspektion vartannat år kan hjälpa till att fånga upp eventuella problem innan de blir stora problem. Det är också ett utmärkt tillfälle att ställa frågor till din takläggare, till exempel om hur du ska underhålla ditt tak, vilka problem du ska hålla utkik efter och vad du ska göra om du upptäcker ett problem. Regelbunden rengöring av dina hängrännor kan också bidra till att förhindra att små problem förvandlas till stora problem. Se till att du också håller koll på ditt taks livslängd för shingel. De flesta takskivor har en livslängd på cirka 20 år. När de når den åldern måste de bytas ut.

Regelbunden inspektion är nyckeln

Det är lätt att bli distraherad av husets estetik och glömma taket. Men det är viktigt att komma ihåg att ditt tak skyddar dig och dina nära och kära från väder och vind. Om det inte inspekteras och underhålls ordentligt är det mer sannolikt att det läcker, vilket kan orsaka betydande vattenskador i ditt hem. Därför är regelbundna inspektioner så viktiga. Du bör planera en inspektion minst vartannat år eller när du märker några tecken på att det kan finnas problem, till exempel krulliga skindlar, missfärgning, buckling eller granulat som faller av.

Se upp för läckor

Om du märker några tecken på en läcka, till exempel missfärgning, buckling eller granulat som faller av, måste du agera snabbt. En liten läcka kan förvandlas till ett stort problem på nolltid. En professionell takspecialist kan utföra en grundlig inspektion av ditt tak och ta reda på var läckan kommer ifrån. När källan till läckan har identifierats kan en takläggare åtgärda problemet. Om en läcka förvandlas till ett större problem kan den orsaka allvarliga skador på ditt tak och ditt hem. Det kan också vara mycket farligt. Kolmonoxid är en giftig gas som bildas när något bränsle som propan, naturgas eller bensin förbränns utan tillräckligt med syre.

Lätt snöfall betyder inte att man inte behöver skotta

Om du bor i ett område med mycket lätt snöfall kanske du tror att ditt asfaltskiffertak är det bästa alternativet eftersom det kräver lite underhåll. Det stämmer, så länge du är noga med att undvika att överbelasta taket med för mycket snö. Snöns tyngd kan orsaka hängning och sätta extra press på ditt tak. Om du har ett två fot tjockt lager snö på taket och det börjar smälta kan vattnet skapa en enorm röra inne i ditt hus. Det är viktigt att ta bort snön så snart som möjligt och vara försiktig så att du inte utsätter ditt tak för för mycket tryck. Om du behöver stapla snö på ditt tak ska du se till att använda en tung presenning.

Se till att takentreprenören är licensierad och försäkrad

När det gäller takentreprenörer finns det några röda flaggor som du bör se upp för när du väljer en. Om en entreprenör pressar dig att fatta ett snabbt beslut eller pressar dig att använda deras företag, ska du gå vidare med försiktighet. En välrenommerad entreprenör kommer att ge dig uppskattningar baserade på detaljerna i din situation och kommer att ge dig den tid du behöver för att fatta ett beslut. Det är också viktigt att se till att din entreprenör är licensierad och försäkrad. En entreprenör som har fått licens av staten håller en viss kvalitetsstandard. Och en försäkring innebär att du är skyddad om något går fel.

Slutsats för takbeläggning av asfaltskiffer

Ett bra tak kan göra stor skillnad för ditt hems estetik och hur bekvämt du och dina nära och kära känner er inne i huset. Att välja tak kan vara överväldigande, men det behöver det inte vara. När det gäller tak är asfaltskiffertak några av de vanligaste. De är också en av de billigaste och lättaste att installera. Det är därför de är så populära bland husägare som vill ha ett tak med lite underhåll. På vissa platser kräver dock dessa typer av tak mer underhåll än andra. Om du bor i ett område med mycket nederbörd och fukt behöver ditt asfaltskiffertak extra mycket vård. Det innebär att du måste hålla dig till regelbundet underhåll, utföra takinspektioner och se till att den entreprenör du anlitar är licensierad och försäkrad.

Tillbaka till sidan om Takbeläggning