Villalarm

Villalarm skyddar dig och din familj

Att ha ett villalarm kan ge dig och din familj en trygghet, då ni vet att ert hem alltid är skyddat från olyckor och elände av olika slag. När man som villaägare blir äldre, rörelseförhindrad på något sätt eller ofta lämnad själv hemma, kan denna trygghet vara ovärderlig. För den äldre människan som kanske inte klarar av att ta sig hemifrån med den fart som krävs i många hotfulla situationer, kan ett larmsystem som varnar lämplig myndighet (till exempel polis eller brandkår) om fara vara till stor hjälp.

För den som är rörelseförhindrad och inte kan lämna bostaden är ett villalarm inte bara ett effektivt sätt att övervaka alla delar av bostaden, utan även en möjlighet att vid behov kalla på hjälp. System för hemlarm är dessutom väldigt användbara för familjer som ofta lämnar en eller flera familjemedlemmar ensamma hemma. Oavsett om det är barnen som lämnas hemma av arbetande föräldrar, eller om det är den bättre hälften till en person som under längre perioder bor och jobbar på annan ort, kan ett villalarm ge en stor trygghet.

Villalarm skyddar värdefulla tillhörigheter

En vanlig orsak till att villaägare investerar i villalarm är för att skydda sina värdefulla ägodelar. Under vår livstid hinner vi samla på oss ett antal föremål som har stor betydelse för oss. Det kan röra sig om föremål med ett sentimentalt värde, till exempel arvegods, eller föremål med ett högt monetärt värde. Dessa saker representerar vilka vi är och vad vi har åstadkommit här i livet. När en inbrottstjuv bryter sig in i vårt hem, är dock våra känslor för de olika ägodelarna det sista som denne har i åtanke. Inbrottstjuven fokuserar istället på försäljningsvärdet av de saker som denne kan komma över.

Varje år sker massvis med villainbrott i vårt land. För de flesta villaägare räcker den blotta åsynen av ett villalarm för att skrämma bort inbrottstjuvar. När så inte är fallet kan det larma polis och öka möjligheterna för att inkräktarna åker fast. Många larmsystem idag har kameraövervakning, vilket gör att tjuvarna kan tas på bar gärning. Denna bevisning kan dels hjälpa till att identifiera förövarna och dels bidra till att få dem fällda genom en rättegång.

Teodor Axelsson
Senaste inläggen av Teodor Axelsson (se alla)