Fastigheter

Avkalkning med vattenfilter

Många produkter är det som får problem med kalk på grund av eftersatt underhåll. Vattenkokare, kaffekokare och vattenförsörjningen i husbilar är några exempel. Att hitta ett bra sätt till avkalkning med vattenfilter är i de flestas intresse. Det är dock inte gratis att hitta ett bra filter. Man får räkna med ett några tusenlappar beroende på storlek och produkt. Vattenfiltrets funktion är att göra vattnet mjukare, från hårt till mjukt helt enkelt. Mjukt vatten är bättre för miljön, kläderna och ja nästan i alla avseenden. Men det är inte säkert att det är mjukt när det kommer ut ur kranen och är det hårt så skapar det dessvärre en större skada på allt det kommer i kontakt med. Det är en viss investering att köpa olika typer av filter men det kan vara väl värt det i slutändan.

Vattnets hårdhet eller mjukhet beror på halterna av magnesium och kalciumjoner. Dessa mäts på samtliga statliga vattenverk, de flesta kommunerna tillhandahåller mjukt vatten. Men detta innebär inte att det gör att dina saker är helt förskonade från kalkavlagringar även om vattnet är att benämna som mjukt. Hur fungerar då avkalkning med vattenfilter? Jo de sätts på insidan av utsläppet till vattnet du ska komma i kontakt med och renar det. Eller det minskar halterna av kalcium och magnesium som sedan kommer ut genom duschslangen eller vattenkranen. Till värmepannor och varmvattenberedare går att köpa olika filter som installeras och sedan på daglig basis verkar för att rena vattnet och göra det mjukt.

Avkalkning på egen hand

Många väljer att sköta avkalkningen med egna så kallade husmorstips. Man köper ättika och lite andra medel och blandar ihop dessa, låter stå ett tag innan man sedan häller ner blandningen i exempelvis kaffekokaren och låter den köra några program. Den som vill byta ut ättikan kan göra det mot citronsyra eller något annat liknande frätande ämne. Innan du är klar sen är det viktigt att du kör kaffebryggaren med rent vatten tre eller fyra gånger för att säkerställa att syran eller ättikan är helt borta, det smakar inte så gott annars nämligen till ditt nybryggda kaffe. Lika lätt är det att sköta övriga hushållsapparater som vattenkokare och espressomaskin.

Juliana Norberg