Balkong

Bygga balkong – för bostadsrättsföreningar

Bygga balkong - för bostadsrättsföreningar

Processen för att en bostadsrättsförening ska få bygga balkonger på föreningens lägenheter är relativt lång. Här krävs både en specifik beslutsordning och sedan generellt bygglovsansökningar. Men när allt är klart kan de som bor i lägenheterna njuta av balkongerna – och ett högre värde på bostaden.

Från förslag till omröstning

Första steget är att ett förslag kommer in till styrelsen i föreningen alternativt att frågan väcks av styrelsen själv. Nu kontaktar styrelsen olika företag som kan hjälpa till i processen i att bygga balkong på en eller flera fastigheter. Det handlar inte om offert utan ett underlag så att medlemmarna sedan tydligt kan avgöra om de vill rösta för eller emot förslaget.

För att ett så stort beslut ska klubbas igenom krävs två tredjedels majoritet i en omröstning i föreningen. Beslutet påvisar att de ska bygga balkong, hur det ska finansieras och ungefär arbetsplan för detta.

Byggföretag som vänder sig till bostadsrättsföreningar är väl insatta i vilka regler som behöver följas och kan därmed med fördel anlitas redan på ett tidigt stadie.

Bygglov – på två nivåer

När en bostadsrättsförening ska genomföra tillbyggnationer behövs bygglov. Det enklaste i detta fall är att låta ett byggföretag skapa de ritningar som behöver lämnas in till kommunen. Ritningar som ska ligga till underlag för beslutet om bygglov ges eller inte. På ritningarna framgår det exempelvis hur byggnadens utseende förändras.

Utöver bygglov kan det finnas ytterligare restriktioner i detaljplanen. Det finns nämligen regler för hur mycket som får byggas inom det område som bostadsrättsföreningen har ansvar för. Det kan alltså finnas behov av att först ändra i detaljplanen så att mer byggnation får ske varpå sedan bygglov för de enskilda balkongerna sker. Det som brukar regleras är byggyta dvs hur många kvadratmeter inom området som får vara byggnationer.

Vem är ansvarig?

Eftersom det inte var balkonger när föreningen skapades finns troligtvis inget inskrivet i stadgarna gällande ansvar. Det är därmed något som måste läggas till så att det blir tydligt om det är föreningen eller den enskilde medlemmen som har ansvar för balkongen. Vem ansvarar för löpande underhåll som målning? Vem ansvarar för att bygga nytt eller genomföra större renoveringar? Generellt står föreningen för fasaden vilket skulle innebära att de även är ansvariga för balkongen. Men självklart är det inte och det finns därmed flera olika ansvarsfördelningar att välja på.

Vill du lära dig mer om detta ämne är denna sida en varm rekommendation.

Teodor Axelsson
Senaste inläggen av Teodor Axelsson (se alla)