Fastigheter

Låt en professionell sköta din fastighetsskötsel

Fastighetsförvaltning handlar om att förvalta och underhålla en fastighet och dess byggnader. Förr var det vanligt att fastighetsägaren själv också utförde fastighetsförvaltningen, men på senare tid har det blivit allt mer vanligt att outsourca fastighetsförvaltningen. Det innebär att fastighetsägaren anlitar ett externt företag för att utföra fastighetsförvaltningen. Det förekommer också att en fastighetsägare anlitar en fastighetsförvaltare för att utföra vissa delar av fastighetsförvaltningen, men gör andra delar av fastighetsförvaltningen själv. Det finns många fördelar med att anlita en fastighetsförvaltare för fastighetsförvaltning, bland annat att det är mer lönsamt och effektivt, men också smart för att själv inte behöva lägga ner tid på sådant som andra kan sköta bättre. På EMJ Service har man lång erfarenhet av att erbjuda fastighetsskötsel och erbjuder bland annat dygnet runt jour vilket gör att du alltid kan känna dig trygg.

Fastighetsförvaltning – ett brett område

Det första man kommer att tänka på när det gäller fastighetsförvaltning är kanske kvarterets vaktmästare som byter trasiga lampor i trapphusen, skottar snö och klipper gräs. Men faktum är att fastighetsförvaltning sker i alla möjliga typer av byggnader och fastigheter, inte bara hyreshus, utan också shoppingcenter, sjukhus, parkeringsplatser, skolor, äldreboenden och kontor behöver förvaltning och underhåll av såväl byggnader som runt omkring byggnaderna. Dagens fastighetsförvaltare erbjuder och utför också en lång rad tjänster, inte bara den dagliga fastighetsskötseln, utan allt från uthyrning och besiktning, till ombyggnad, tillbyggnad och renovering, underhåll liksom planering och presumtiva åtgärder.

Facility management

Fastighetsförvaltning kallas ibland för facility management. Det är en engelsk term som innefattar strategisk ledning och styrning av alla de resurser och tjänster som krävs att en facilitet (byggnad eller fastighet) ska kunna fungera effektivt. Begreppet facility management kan därmed sägas vara synonymt med den svenska termen fastighetsförvaltning. De tjänster som ingår i facility management, eller fastighetsförvaltning, är indelade i två kategorier. Dels finns de fastighetsanknutna tjänsterna, de som handlar om så kallat ”hårdare tjänster”, exempelvis energioptimering, säkerhet och fastighetsskötsel. Dels finns de arbetsplatsanknutna tjänsterna, de som handlar om så kallat ”mjukare tjänster”, exempelvis lokalvård, reception och posthantering. Även utomlands kan fastighetsförvaltningen ske såväl inom det egna företaget eller via en extern resurs och om så är fallet kallas det oftast för outsourcad facility management.

Teodor Axelsson
Senaste inläggen av Teodor Axelsson (se alla)