Info

Så används en kantpress

En kantpress är ett verktyg som främst används för att bocka plåt och andra metallmaterial. Verktyget består, enkelt förklarat, av två delar som kallas för dyna och stans. Mellan dom två delarna placeras plåten, som formas när stansen pressas ner mot dynan. Läs mer om kantpressen och hur den används här.

Vad är en kantpress?

En kantpress är som sagt ett verktyg, eller kanske snarare en maskin, som används för att bocka plåt, aluminium och andra material av metall. Det finns olika modeller att tillgå – både små och kompakta likaväl som långa och kraftfulla. Med större modeller ges också en högre presskraft så vilken typ som behövs beror lite på vad verksamheten arbetar med.

För bearbetning av väldigt stora plåtar finns matningsrobotar som lyfter materialet på plats och flyttar det när bockningen är klar. Detta är en smidig lösning samtidigt som det minskar risken för olyckor.

En kantpress kan även ha olika styrningar:

  • Manuell styrning
  • CNC-styrning

Det är främst äldre och enklare varianter som styrs manuellt idag. CNC-styrning innebär att maskinen styrs via ett program, där önskad profil knappas in och sedan sköter maskinen resten.

Användning

Hur en kantpress används beror lite på vilken styrning den har. Manuella pressar är som sagt ofta av enklare eller äldre modell men även dom används idag. Dom med CNC-styrning är vanligt förekommande i större verkstäder.

Användningen är dock ungefär densamma, sett till hur maskinen arbetar. Som tidigare nämnt består verktyget av två delar – den undre kallas för dyna och den övre för stans. Plåten placeras mellan delarna och sedan pressas dessa samman, vilket ger bockning av plåten.

Bockningsprocessen är väldigt snabb – det tar bara några sekunder att bocka till en plåt och sedan står maskinen redo för nästa uppdrag. Det som kan ta tid är att ställa om pressen när nya profiler önskas men även det går relativt fort – speciellt med en nyare modell med CNC-styrning.

Press eller vik?

Det finns ett liknande verktyg som kallas för kantvik, som fungerar på i princip samma sätt. Skillnaden är att kantviken lämpar sig bäst för tunna plåtar medan pressen klarar tjockare bitar. En kantpress är dessutom stabilare och erbjuder finare inställningar. En kantvik lämpar sig för enklare jobb, medan en press passar för lite mer avancerade arbeten.