Info

Svivlar och deras användningsområden

Det finns flera olika typer av svivlar och alla har olika användningsområden. Några exempel på svivlar är vatten, luft, hydraulolja, kylvätska och ånga. Anledningen till att det finns så många olika typer av svivlar är för att de ska kunna användas i olika typer av miljöer samt att de kan ha olika användningsområden på olika maskiner och arbetsutrustning.

Många olika användningsområden

Vatten svivlar används ofta för kylning av maskiner som producerar mycket värme, såsom motorer och turbiner. Luftsvivlar kan användas för att hjälpa till att reglera temperatur och luftfuktighet inomhus, samtidigt som de också kan användas för att hantera ventilation och luftflöden. Hydrauloljesvivlar är ofta använd för att smörja och kyla hydrauliska system, som finns på många olika typer av maskiner. Kylvätskesvivlar används för att reglera temperaturer inomhus, samtidigt som de också kan hantera ventilation och luftflöden. Ångsvivlar används för att producera ånga, som sedan används för olika industriella processer eller för värme.

Vart hittar jag min svivel?

Det finns alltså många olika användningsområden för svivlar och det är viktigt att välja rätt typ av svivel för den aktuella applikationen. Det är också viktigt att komma ihåg att alla svivlar har en begränsad livslängd och måste bytas ut regelbundet för att säkerställa optimal drift av maskiner och arbetsutrustning.

Borin har ett brett utbud av svivlar som används med vatten som media. De samarbetar med två marknadsledande varumärken som används över hela världen i tusentals maskiner och är kända för driftsäkerhet och kvalitet. De har svivlar för de allra flesta applikationer och maskiner.

Patenterad teknik

Kraven på dagens hydrauliska utrustning är högre än någonsin tidigare. Kunderna förväntar sig ökad produktivitet, större tillgänglighet och förbättrad avkastning på sina investeringar.

En svivel kan med fördel användas i hydrauliska applikationer med höga tryck och rotation. En svivel hjälper till att skydda slangar, ökar driftsäkerheten, förhindrar skador på utrustningen och minskar förekomsten av miljöföroreningar. Svivlar använder en ny, patenterad teknik, som eliminerar de svagheter som finns i traditionellt designade kullagrade svivlar. Sviveln har en avancerad konstruktion som gör den läckagefri och självsmörjande. Det ger sviveln längre livslängd och överlägsna prestanda än samtliga kända fabrikat på marknaden. Vilket i sin tur medför lägre driftskostnader och minskad miljöpåverkan än konkurrenterna.

Överlägsen teknik och pålitliga prestanda är lika med mindre tid mellan reparationer och lägre kostnader. Sviveln är konstruerad för användning i skogsbruk, anläggningsmaskiner, vid roterande rörelser eller utskjutande bommar. Sviveln kan inte dras isär vid drift och den är lätt att renovera, den indikerar själv, genom sin konstruktion, när det är dags att byta packningssats. Service utförs lätt även i fält.

webmaster
Senaste inläggen av webmaster (se alla)