Bygg

Viktigt med rätt kemikalieförteckning

Ibland kan det behövas kemikalier på en arbetsplats och de kommer alla med olika innehåll, och därmed kan en del vara farligare för hälsan och miljön än andra. Av den anledningen är det viktigt att man ser till att det sköts korrekt form av förteckning på kemikalierna.

Det är lagstadgat att man ska föra en kemikalieförteckning och det är viktigt att göra det, för allas säkerhet. Det innebär att du måste veta vilka kemikalier som finns på arbetsplatsen, var de förvaras och hur mycket det finns. Det innebär också att de personer som arbetar med dessa kemikalier också måste veta detta.

Först och främst så är det företagen som tillverkar kemikalierna som ska vara tydliga med kemikalieförteckning på deras produkter. I nästa led så ligger det på arbetsgivarens ansvar om att innehåll och eventuella risker med varje produkt är tydligt för alla på arbetsplatsen.

Hur ser det ut med kemikalier inom bygg?

Vilka kemikalier som finns på din byggarbetsplats varierar säkerligen från dag till dag, beroende på vad som behöver göras och på vilken plats teamet befinner sig. Innan du börjar arbeta med en viss uppgift eller på en viss plats är det alltid bäst att kontrollera om det finns några stående behållare med kemikalier i. På så sätt kan man se till att det inte sker några olyckor och att allas hälsa skyddas.

På alla kemikalier ska det alltid vara tydligt med information som produktens namn, mängd, användningsområde samt information om vilka risker det finns för din säkerhet, hälsa och miljön. Denna information ska vara tydlig på själva behållaren och utöver det ska personalen ha tillgång till en kemikalieförteckning. Vilket är en lista över alla kemikalier som finns på din arbetsplats.

Det kan tyckas vara en massa onödigt arbete, men det är faktiskt till stor hjälp för alla på arbetsplatsen att vara medvetna om vilka kemikalier de kommer att komma i kontakt med och hur farliga eller inte dessa kemikalier kan vara.

Digitalt förenklar utdelning av information

Kemikalieförteckningar hålls bäst i ett elektroniskt format snarare än manuellt, men oavsett vilken metod du använder, se till att alla dina anställda alltid har enkel tillgång till denna information så att de vet vilken typ av kemikalier som används och kan vidta motsvarande försiktighetsåtgärder.

En stor fördel med att personalen alltid har tillgång till en digital kemikalieförteckning är att den inte kan så kallat suddas ut. Med förteckningar i papper, som finns på behållare av kemikalier kan lätt slitas ut eller förstöras under arbetets gång. Därmed är det en trygghet om det alltid även finns en digital version tillgänglig, som är enkel och snabb att använda.

Juliana Norberg