Renovering

Varför måste stambyte genomföras?

Stambyte genomförs generellt för att byta ut stammar (ledningar) som blivit så gamla att risken är stor att vattenskador uppstår. Det handlar därmed om en renovering av avlopp-, vatten- och andra rörledningar till lägenheten. I vissa fall finns alternativ som påverkar de boende i mindre utsträckning.

För att undvika framtida skador

Primärt sker denna renovering av samma anledning som att ett tak byts – det handlar om att minska risken för framtida skador. Men det kan även bero på att rören blivit så gamla att de avger dålig lukt eller höga halter av något ämne. Främst handlar det däremot om att undvika framtida skador.

Partiellt stambyte – Minska påverkan på badrummet

Genom att vara planerande kan påverkan för de boende minimeras rejält. Det de flesta upplever jobbigt är att behöva bo utan badrum under renoveringsperioden. Men en lösning är att jobba med partiellt stambyte. När den boende vill renovera badrummet genomför föreningen ett byte av de rör som finns i badrummet och som sträcker sig ut till stammen. Därmed är dessa utbytta till den dag då stora stambytet genomförs. I detta fall behöver inte badrummet rivas. En orsak till att många ställer sig kritiska till varför stambyte ska genomföras är just rivningen av badrummet. Kanske har man lagt 150 000 kr på ett exklusivt och fint badrum. Två år senare beslutar föreningen att stambyte ska genomföras och hela badrummet måste rivas. Hade de varit planerande från början hade partiell renovering skett och någon rivning inte behövt genomföras.

Varför stambyte när relining är billigare?

Ett alternativ som ofta nämns till stambyte är relining. I korthet innebär det att nya rör dras i de gamla. Skulle de gamla gå sönder så spelar det alltså ingen roll då det finns ett inre och hållbarare rör med hög kvalité.

Det är ett betydligt billigare alternativ än stambyte, inte minst eftersom rivning av badrum inte behöver ske i lika stor omfattning. Men det är inte möjligt att genomföra vid alla renoveringar. I en intervju till SVT säger Jan Backman från Sveriges Bostadsrättcentrum att det är att som att ”jämföra äpplen med päron”. Det är alltså två helt olika ingrepp som passar vid olika tillfällen. Ett stambyte ger mer – och kostar mer. Det viktigaste är att man tar in en oberoende konsult som kan avgöra om den ena eller andra arbetsmetoden är bäst.

Teodor Axelsson
Senaste inläggen av Teodor Axelsson (se alla)