Fastigheter

Solcellstak eller solpaneler?

Solceller blir mer vanligt bland privatpersoner och tidigare har solpaneler varit det främsta alternativet. Idag, i takt med att utvecklingen går framåt, finns även integrerade solcellstak att välja på. Men vad är skillnaden? Vilka fördelar finns och vad är smartast att välja?

Solenergi – vad är det?

För att reda ut skillnader kring solcellstak och solpaneler är det först och främst bra att veta vad solenergi är. Oavsett solcellstak- eller paneler så är syftet att med hjälp av solens energi producera sin egen el. Enkelt förklarat så sker detta genom den elektiska spänning som uppstår när solens strålar träffar solcellerna – likström uppstår och omvandlas genom en växelriktare till växelström. Elen kan användas för privat bruk i hemmet och överskottet kan säljas till ett elbolag.

Mer om solpaneler

Solpaneler har varit vanliga under ett par års tid och tycks fortsätta växa i antal. Panelerna finns i olika storlekar och monteras på taket, alternativt på fasaden, i form av en påbyggnad. Dom fyller sin funktion väl men många tycker att det kan försämra huset rent utseendemässigt. Panelerna är inte direkt diskreta oavsett var dom placeras vilket såklart kan vara en nackdel.

Mer om solcellstak

Ett solcellstak är lite mer avancerat, då själva solcellspanelerna är integrerade med takpannorna. Dom ser i princip ut som vanliga takpannor vilket ger ett mer diskret resultat – det ser mer eller mindre ut som ett helt vanligt tak. För att installera ett solcellstak krävs dock en omfattande omläggning av hela taket. Till skillnad från solpanelerna, som kan monteras direkt på ett befintligt tak, förutsatt att det är i gott skick. 

Ett solcellstak blir så ledes också dyrare eftersom ett mer omfattande arbete krävs.

Fördelar med solceller

Oavsett om man har ett integrerat solcellstak eller om man istället valt att montera paneler finns flera bra saker. Solenergi är till exempel klimatsmart, tillsammans med en rad andra fördelar:

  • Mer eller mindre underhållsfritt
  • Överbliven el kan säljas
  • Ökar värdet på huset
  • Roligt att producera sin egen el

Vad ska man välja?

Hur vida man väljer solcellstak eller solpaneler är en smaksak. Det förstnämnda ger ett snyggare resultat men är också mer omfattande och betydligt dyrare. Det faktum att solcellstaket ser ut som vilket tak som helst kanske dock gör att det är detta man kommer kunna se mer av i framtiden.

Juliana Norberg