Fastigheter

Snöröjning Stockholm – Glöm inte bort ansvaret

Eftersom Stockholm är ett så pass stort område så finns det många vägar, gång- och cykelbanor med mera som måste snöröjas. Det finns en prioriteringsordning där fokus ligger på att se till att exempelvis utryckningsfordon och kollektivtrafik kan komma fram på vägarna, och därmed plogas dessa först. Om det blir stora mängder av snö så finns det en risk att snöröjningen försenas på mindre gator. I Stockholm finns det även en ambition att på ett tidigt stadie ploga några olika pendlingsstråk för cyklister som går utmed högtrafikerade bilvägar. Även i innerstaden så plogas det framförallt på cykelbanor längs bussgator och huvudvägnätet. När snöröjningen sker så uppstår det vallar som senare röjs bort enligt en prioriteringsordning, där sjukhus, övergångsställen samt busshållplatser kommer först.

Snöröjning som privatperson

Om vallarna som uppkommer vid snöröjning återfinns utanför ditt hus så behöver man själv skotta bort denna. Om man av hälsoskäl eller liknande inte får eller kan skotta bort snön som uppkommit, så kan detta avhjälpas med en kontakt med en biståndshandläggare inom stadsdelsförvaltningen. Detta regleras dock olika stadsdelarna emellan. Som privatperson kan man ringa “Istappstelefonen” om man ser istappar eller snö som man upplever som farliga då de riskerar att rasa ner från taket. Om man åker bil så kan man också hjälpa snöröjarna genom att respektera de parkeringsregler som finns speciellt över vinterhalvåret, då dessa avser att framkomligheten för snöröjarna underlättas.

Anlita en snöröjare

Har man ingen möjlighet, ork, tid eller lust att skotta bort vallar, ingångar till hus, tak eller andra viktiga passager, kan man även som privatperson anlita företag att utföra dessa tjänster. Särskilt tak kan vara svår eller till och med farliga att skotta på egen hand, då de kan vara lutande, isiga och hala. För privatpersoner är det liksom för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och andra som är i behov av snöröjning, viktigt att granska de avtal som skrivs med leverantörer av snöröjningstjänster, så man vet vad som ingår i tjänsten och att jobbet utförs på ett säkert och professionellt sätt. I Stockholm finns det en rad olika företag att anlita och använda sig av, vissa mer seriösa än andra. Fördelaktigt anlitar man ett företag som har mångårig erfarenhet av att sköta fastigheter, EMJ Service kan snöröjning och hjälper dig med som som stora arbeten.

Juliana Norberg