Fastigheter

När utfördes en radonmätning i ditt hus senast?

Radon är en gas som man varken kan lukta sig till eller se framför sig. Den kommer från radium som bland annat kan finnas i marken under eller intill huset, i olika byggnadsmaterial eller i det vatten som används i hushållet.

Även om det inte finns några lagar som säger hur ofta radonmätningar bör göras, så kan det vara en god idé för sin egen hälsa med att tänka på det. Bland annat om man ska köpa ett nytt hus, om det har gjorts olika ombyggnader i huset eller om det var mer än 10 år sedan en radonmätning gjordes. Så kallade radonmätare, är ett elektroniskt verktyg som kan utföra en radonmätning på en enkelt och smidigt sätt.

Där det vanligen finns störst risk för höga värden är i marken som finns intill huset och därför har många kommuner utfört radonmätningar av marken. Vare sig det har gjorts radonmätningar av kommunen eller tidigare ägare, så det kan vara bra att få senaste mätningen bekräftad. Så man kan bokföra alla radonmätningar.

Hur drickbart är ert vatten?

Det kan finnas risker med hushållets dricksvatten, men oftast är det så låga värden att det inte är farligt för hälsan. Om du av någon anledning är orolig för spår av radon i vattnet är det bättre att investera i en radonmätare, om det inte redan finns en i hushållet. Bättre att få tydliga svar på det.

För att en radonmätning ska vara tillförlitliga bör mätningar göras flera gånger under en tid på 2-3 månader. Värdena kan skilja från dag till dag och med regelbundna mätningar får man fram ett ungefärligt radonvärde. Detta gäller för alla radonmätningar. Oavsett var i eller närheten av hemmet det kan finnas radon.

Om det behövs en radonsanering

En radonmätning som görs regelbundet och med en professionell radonmätare kan minimera riskerna med att familjemedlemmarna blir sjuka i luftvägar eller lungorna. Om man vistas i ett hem med höga värden av radon kan det gå så långt som till lungcancer. Vilket man såklart vill undvika.

När du tänker investera i en radonmätare kan det vara till god nytta med att även kontrollera om företaget även kan bistå med hjälp om det skulle visa på höga värden. Som att de kommer hem till er och söker upp var radonet finns och föreslår de mest passande åtgärderna för att sanera bort det. Se i så fall till att de lämnar sina förslag skriftligen och inkluderar prisförslag.