Okategoriserade

Skanska AB

Historisk Bakgrund och Grundande av Skanska AB

Skanska AB är en av världens främsta byggkoncerner med rötter som sträcker sig tillbaka till 1887. Ursprungligen känd som AB Skånska Cementgjuteriet (SCG), har företaget genomgått en omfattande utveckling sedan det bildades i Malmö.

Dess expansion och diversifiering av verksamheten ledde till att namnet Skanska etablerades 1984.Idag är Magnus Persson VD för Skanska Sverige, medan Anders Danielsson styr hela koncernen.

 • Huvudkontor
  • Beläget i Stockholm, Sverige
 • Nyckelpersoner
  • Magnus Persson, VD för Skanska Sverige
  • Anders Danielsson, Koncernchef
 • Historiska milstolpar
  • Grundat 1887 som AB Skånska Cementgjuteriet
  • Namnbyte till Skanska år 1984
År Händelse
1887 Grundande av AB Skånska Cementgjuteriet
1984 Officiellt namnbyte till Skanska
Nuvarande Magnus Persson är VD för Skanska Sverige och Anders Danielsson är koncernchef

Från Cement till Byggkoncern

Den tidiga historien för Skanska kretsade kring tillverkningen av cementprodukter, men det dröjde inte länge innan företaget utvecklades till ett fullfjädrat bygg- och anläggningsföretag. Ett av de första stora projekten var Jordbergabron, Sveriges första cementbro. Skanska har även varit involverad i konstruktionen av betydande byggnader i Stockholm, inklusive Kungliga Operan, Centralposthuset och Rosenbad.

Expansionsfasen och Internationella Projekt

Skanskas förmåga att anpassa sig till nya tekniker var tydlig när de introducerade armerad betong i Sverige 1902. Företagets internationella närvaro började ta form med projekt som vatten- och avloppssystem i Östersund och Sankt Petersburg. Skanska har sedan dess byggt upp ett rykte som en specialist inom konstruktion av vattenkraftverk, med över 200 projekt globalt fram till 1987.

Ägarstruktur och Stora Projekt

Under en stor del av sin historia var Skanska kontrollerat av familjen Wehtje, men idag ägs bolaget av Handelsbanken genom Industrivärden. Skanska har varit delaktig i betydande svenska projekt som Ericssons fabriker i Midsommarkransen, Bromma flygplats och Sveriges första motorväg mellan Malmö och Lund. Läs mer om Serneke Group AB här.

Skanska och Miljonprogrammet

Under Miljonprogrammets storhetstid var Skanska en av de ledande aktörerna och lyckades producera upp till 10 000 lägenheter årligen. Genom innovationen av Allbetong-metoden revolutionerade företaget byggprocessen och mötte samtidigt arbetskraftsbristen som rådde under den tiden.Skanska AB är en global byggkoncern med huvudkontor i Sverige, känd för hållbart byggande och infrastrukturprojekt.

Infrastruktur och Större Projekt

På 1960-talet deltog Skanska i flera stora infrastrukturprojekt som har haft en långvarig inverkan på Sverige, inklusive bygget av Arlanda flygplats. Dessa projekt har cementerat Skanskas position som en ledande aktör inom byggindustrin. Läs artikeln om ämnet Veidekke här.

Framtiden och Hållbarhet

Skanska är idag inte bara en stor spelare inom byggindustrin utan är också en föregångare inom hållbart byggande. Företaget strävar efter att minska sin miljöpåverkan och har åtagit sig att leda branschen mot en mer hållbar framtid.

Innovation och Teknik

För att hålla sig i framkant använder Skanska den senaste tekniken och byggmetoderna. Deras satsning på innovation säkerställer att de kan erbjuda effektiva och kostnadseffektiva lösningar för sina kunder.

Global Närvaro och Diversifiering

Med projekt i Europa, Nordamerika och andra delar av världen har Skanska en stark global närvaro. Diversifieringen av deras verksamhet innebär att de kan erbjuda en bred portfölj av tjänster, från byggande till utvecklingsprojekt.

Samhällsengagemang och Ansvar

Skanska är djupt engagerat i de samhällen där de verkar och tar ett stort socialt ansvar. Genom att bidra till samhällsutvecklingen och stödja lokala initiativ visar företaget sitt åtagande att vara mer än bara en byggkoncern.

Teodor Axelsson
Senaste inläggen av Teodor Axelsson (se alla)